Ca Dao “triều” VC

Hồn Thiêng

(KHÔNG theo thứ tự thời gian hay chuyên đề)

Đây là một tài liệu SỐNG, sẽ được cập nhật hóa theo với thời gian.

Con ơi, nhớ lấy câu này,

Cướp đêm là giặc, cướp ngày CỘNG NÔ!

*****

Every nation gets the government it deserves. 

(MICHAEL KOCAB)

On a le gouvernement qu’on mérite! 

Mọi dân tộc đều bị cai trị bởi bọn cầm quyền xứng đáng cho ngay chính họ.

*****

Bộ Mặt VIỆT MINH

Chú phỉnh tôi rồi, Chính phủ ơi!

Chú khiêng lên hết chiến khu rồi,

Thi đua, tranh đấu, thi đua mãi,

Kháng chiến lâu dài khiến chán thôi!

 

Truyện cười trích từ Đọc Báo Vẹm mới 2018 (Phần 4)

Người Việt chỉ nên tự trách

Vì từ thời VIỆT MINH đã có truyền khẩu bài này rồi.

*****

Trước Ngày Quốc Hận

Đánh cho Mỹ cút, Nhụy nhào

Đánh cho Dân Miền Nam trào máu họng!

 

Mọi người làm việc bằng hai,

Để cho chủ nhiệm mua đài mua xe.

Mọi người làm việc bằng ba,

Để cho chủ nhiệm xây nhà xây sân!

 Chương trình Truyện cười trích từ ĐỌC BÁO VẸM mới nhất 2017 (Phần 22)

 

*****

Sau Ngày Quốc Hận

Đôi dép sâu làm rầu tuổi trẻ,

Nón tai bèo chia rẽ tình thương.

*****

Vùng sâu trâu nái,

Không bằng con gái thương nghiệp.

*****

Ngày nay còn Đảng, còn mình,

Ngày mai mất Đảng, phận mình ra sao?

*****

Năm đồng đổi lấy một xu,

Người khôn đi học thằng ngu dạy đời!

*****

Đà Lạt, Hoa Mai nói hoài không hiểu,

Cáp Tân, Sa Mít nói ít hiểu nhiều.

còn

Ba Số 5 thì vừa nằm vừa ký.

(Tuy nhiên nay thì Đỉnh Cao Trí Tuệ ‘loài VC’ đã

Văn minh nhiều, nên thay vì thuốc hút thì phải là bao thư!)

_____

Không có gì quý hơn độc lập tự do,

Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó

Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó

Việc nó làm, tội nó phạm ra sao.

~ Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện ~

_____

Như có bác Hồ trong cầu tiêu đậy nắp,

Vừa ló ra mà sao thấy thúi ình!

~ Nhân dân Miền Nam cải biến bài

“Như có bác Hồ trong Ngày Vui Đại Thắng” ~

_____

Thằng Đồng, thằng Duẩn, thằng Chinh,

Vì ba thằng ấy, dân mình lầm than.

Trường Chinh, Lê Duẩn, Văn Đồng,

Ba thằng cùng béo, vạch lông thằng nào?

Vạch lông cả đám cho tao,

Xỏ râu chúng lại, đem mà ra phơi.

~ Sự căm thù với 3 tay chóp bu ~

_____

Đỉnh cao trí tuệ loài Người,

Ai hơn hoạn lợn Đổ Mười nhà ta?

~ Sự khi dể với Đổ Mười  ~

_____

Kiếp sau xin chớ làm người,

Làm Võ Văn Kiệt, chơi bời sướng hơn.

~ Sự mỉa mai với Võ Văn Kiệt  ~

_____

Ông Phiêu đề xuất tự phê,

Xưa nay, tự kiểm là nghề.

Đảng ta giũ vững lập trường,

Quốc doanh, tham nhũng, chẳng nhường cho ai!

~ Sự cười cợt với Lê Khả Phiêu  ~

_____

Ngày xưa, Đại tướng cầm quân,

Ngày nay, Đại tướng cầm quần chị em!

~ Sự khinh rẻ với Võ Nguyên Giáp  ~

_____

Công lao xương máu năm nào,

Bây giờ lãnh đạo mang trao cho Tàu!

Nam Quan, Bản Dốc, còn đâu?

Hoàng Sa biển rộng, cúi đầu hiến dâng.

~ Nổi đau đớn trước hành vi bán Nước của VC  ~

_____

Đời anh sống chết bao lần,

Vì lòng yêu Nước, góp phần dựng xây.

Bây giờ chính đảng một bầy,

Cướp đêm, rồi lại cướp ngày không tha.

~ Nổi đau thương khi nhận ra mình bị VC gạt  từ lâu nay ~

_____

Chiều chiều trên bến Ninh Kiều,

Dưới chân tượng Bác, đĩ nhiều hơn dân.

Trăm năm bia đá cũng mòn,

Bia chai cũng vở, chỉ còn bia ôm!

~ Nổi bi thương xã hội tan nát  ~

_____

Thày giáo lãnh lương ba đồng,

Làm sao sống nổi mà không đi thồ?

Nhiều thày phải đạp xích-lô,

Làm sao xây dựng tiền đồ học sinh?

Có tiền ắt có đồ xinh,

Cô giáo lớp mình phải bán bia ôm,

Bia ôm đổi lấy chén cơm!

~ Nổi đau đớn xã hội đảo điên  ~

_____

Kỷ sư đôi lúc làm cư sĩ,

Thày giáo lắm phen cũng tháo giày.

Giáo chức giờ đây đành dứt cháo,

Khoái ăn sang nên sáng ăn khoai!

~ Nổi buồn xã hội bị lật ngược  ~

_____

Bao gìờ hồ cạn, đồng khô?

Chinh rơi, Gíáp rách, cơ đồ mới yên!

~ Mong muốn của Toàn Dân ~

_____

Bộ đội buông súng thì tha,

Công an thì phải chặt ba khúc liền.

Chúng là công cụ kiếm tiền,

Làm cho xã hội đảo điên quay cuồng!

~ Nổi căm thù với ‘Côn An VC’ của Toàn Dân ~

_____

Còn Trời, còn Nước, còn Non,

Nếu còn Cộng sản, ta còn đấu tranh.

~ Lời nguyền của Toàn Dân ~

_____

Chạy, chạy,

Tự do độc lập nhất trên Trời.

Thiên hạ sao mà chạy hết thôi,

Mới thấy bóng cờ, sởn tóc gáy,

Vừa nhìn ảnh Bác, toát mồ hôi!

~ Bác Kính yêu của Toàn Dân Việt,  Nam và Bắc ~

_____

Dân đói, mà Đảng thì no,

Sức dân ủng hộ, hoan hô suốt ngày.

Đảng béo mà Dân thì gầy,

Độn bắp, độn sắn, biết ngày nào thôi?

Ăn không có, mà mặc cũng không!

~ Cắng đay thân phận người Dân Việt ~

_____

Một năm hai thước vải thô,

Nếu đem may áo, cụ Hồ lòi ra!

May quần thì hở lá đa,

Chị em thiếu vải, hóa ra lỏa lồ!

Vội đem tấm ảnh bác Hồ,

Sợ rằng bác thấy, tô hô bác thèm!

~ Thành công của XHCN ~

_____

Có áo mà chẳng có quần,

Lấy gì hạnh phúc, hởi dân bác Hồ?

Có đói mà chẳng có no,

Lấy gì độc lập, tự do hởi Trời?

~ Tội quá Dân tôi ~

_____

Công nhân, giai cấp tiền phong,

Ăn đói, vác đạn, lưng còng mắt hoa.

Một người làm việc bằng ba,

Để cho lãnh đạo xây nhà, xây lăng?

Mọi người thi đua thật hăng,

Để cho lãnh đạo ăn nằm thảnh thôi.

Công nhân vợ ốm, con coi,

Lãnh đạo nhà đẹp, xe hơi bề bề,

Bao giờ cho hết trò hề?

~ Người Dân HỎI ~

 _____

Ngày Đi, Ngày Về

*****

Ngày đi, Đảng gọi Việt gian,

Ngày về, Đảng lại chuyển sang Việt kiều.

Chưa đi, phản động trăm chiều,

Đi rồi, thành khúc ruột yêu nghìn trùng.

Trốn đi, Đảng bắt đến cùng,

Trở về, mời gọi săn lùng đô la.

***

Đảng ta, công đức bao la,

Làm cụ thằng điểu, làm cha thằng lừa.

Ngày xưa, chưởi Mỹ hơn người,

Ngày nay, nịnh Mỹ hơn mười lần xưa.

Ngày xưa, đánh Mỹ không chừa,

Ngày nay, con cái lại lùa sang đây.

Ngày xưa, Mỹ xấu Đảng hay,

Ngày nay, Đảng ngữa hai tay xin tiền.

____

 3 Thứ Việt

*****

Việt Minh, Việt Cộng, Việt Kiều,

Trong ba thứ Việt, Đảng yêu Việt nào?

Việt Minh nay tuổi đã cao,

Việt Cộng ốm yếu xanh xao gầy mòn.

Việt Kiều, em hãy còn son,

Đảng yêu, Đảng quý như con trong nhà.

 —-

Ca Dao Thời VC

*****

Dân Việt-Nam bây giờ cầu mong:

Bao giờ độc đảng tan tành

Bấy giờ nước Việt trở thành tự do.

Bao giờ xác Bác thành tro,

Bấy giờ dân Việt mới lo hết sầu.

 —-

Dịch heo nối tiếp dịch gà,

Bao giờ dịch Đảng cho bà con vui?

 —-

 Ngày xưa chửi Mỷ hơn người,

Mà nay nịnh Mỷ hơn mười lan xưa,

Ngày xưa đánh Mỷ không chừa,

Mà nay con cái lại lùa sang Tây,

Ngày xưa Mỷ xấu Đảng hay,

Ngày nay Đảng ngữa hai tay xin tiền!

  —-

Bác Hồ chết phải giờ thiêng,

Để cho con chảu nữa điên nữa khùng.

Bác Tôn chết phải giờ trùng,

Nên bày con cháu nữa khùng, nữ điên.

Ngưởi khôn thời đã vượt biên,

Trong bộ Chính trị tòan điên với khùng!

 —-

Một năm ba thước vải thô!

Làm sao che nối Bác Hồ em ơi!

Sáng trăng em tướng tối trời,

Em nằm em để sự đời em ra!

Sự đời như cái Đảng ta,

Đen như mỏm chó, chém cha sự đời!

____

Lời Bác Hồ

*****

‘Cúp’ là số một,

‘Rim’ cũng là số một.

Xăng có thể cạn, lớp có thể mòn,

Nhưng số sườn, số máy không bao giờ đổi thay .

—-

‘Cúp’ là xe Honda Accord và Civic loại COUPE.

‘Rim’ là xe Honda 2 bánh loại DREAM

___

Thơ Chúc Tết Bác gởi

*****

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua,

Cưỡng chế đất đai khắp mọi nhà.

Nam Bắc thi đua cùng cưỡng chế,

Tiến lên toàn thắng ắt về ta.

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua,

Quà cáp, đô-la ém chật nhà.

Cả nước, Đảng Đoàn cùng tham nhũng,

Cung hỷ, phát xòi, Đảng chúng ta!

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua,

Quà cáp phong thư đến ngập nhà.

Gả con du học đưa sang Mỹ,

Quốc tịch xong, nó lãnh ta!

___

Viết trên tường lăng Bác

Ai ra vườn thú Bắc Hà,

Hỏi thăm Bác Cáo ở nhà bê-tông.

Hỏi rằng Bác có biết không?

Chúng tôi kiếm chủ mà không có nhà.

Bao giờ Bác mới dọn ra,

Tan ma, hết quỷ, trả nhà chúng tôi.

___

 Cái TAY thời VC

Đảng chỉ TAY,

Quốc hội dơ TAY,

Mặt Trận thì vỗ TAY.

Chính phủ ra TAY,

Doang nghiệp Nhà Nước ngữa TAY,

Công ty hữu hạn ngoắt TAY,

Công an còng TAY,

Tội phạm bắt TAY,

Báo chí chùng TAY,

Trí thức phẩy TAY,

Đồng đội cụt TAY,

Quan chức đầy TAY,

Còn

Dân thì trắng TAY!

Thiệt là bó TAY!

___

 Ca dao ở Bắc Việt sau 75

Thanh ‘cha’, thanh mẹ, thanh dì,

Hể có phong bì là thanh kiu.

* Thanh ‘cha’ là giọng nói địa phương ở Bắc cho chữ Thanh TRA.

 ___

 Cúm VC

Ngày xưa, chống Mỹ, chống Tây,

Ngày nay, chống gậy ăn mày khắp nơi.

Cúm heo, rồi lại cúm gà,

Bao giờ cúm Đảng, nhà nhà mừng vui!

___

 3 Phong

Phong lan, phong chức, phong bì,

Trong ba thú ấy, thứ gì quý hơn?

Phong lan ngắm mãi cũng buồn,

Phong chức thì phải cúi luồn, vào ra.

Chỉ còn cái phong thứ ba,

Mở ra thơm ngát, cả nhà đều vui.

Thanh cha, thanh mẹ, thank gì?

Hễ có phong bì thì nó thank you.

___

 Ngày xưa, đánh Mỹ, đánh Tây,

Ngày nay, đổi mới, đáng giày Bắc kinh!

 ___

 Thẳng thắn, thiệt thà THÌ thua thiệt,

Lách luồn,lương lẹo THÌ lên lương!

___

 Không có gì KHÓ,

Chỉ sợ mình không LIỀU.

___

Độc lập TỰ lo là Hạnh phúc.

Học, học nữa, học mãi,

 ĐUỔI thì NGHỈ!

 ___

1 người làm việc bằng 2,

 Để cho Chủ nhiệm mua đài, mua xe.

 1 người làm việc bằng 3,

 Để cho Chủ nhiệm xây nhà,xây sân

___

  Hịch Lý Thường Kiệt Triều VC

 Sông núi nước Nam, quan THAM ở,

Rành rành định bán rẽ cho Tàu.

Cớ sao Dân biểu tình đòi giữ,

Các em sẽ bị đánh u đầu!

 __

Một thời đèo dốc nắng mưa

Cái gì cũng thiếu chỉ thừa ước mơ

 Nguyễn Xuân Thu

___

Dép Râu Dẫm Nát Đời Son Trẻ,

Tai Bèo Che Khuất Nẻo Tương Lai !

 ___

 Nhứt Mẹc (Mercedes),

Nhì Bi (BMW),

Tam Ri (Camry),

Tứ Ních (Nissan)!

 —- 

Châm ngôn Dân Chơi VC!

Ngang lưng thì thắt phương châm,

Đầu đội chính sách, tay cầm chủ trương.

Chân đi đôi dép lập trường,

Miệng hô Bác Đảng, tin thờ Mác Lê!

___

Ở với Bác Hồ thì,

Cây đinh phải đăng ký,

Cái ví phải xếp hàng,

Khoai lang phải cần tem phiếu,

Thuốc điếu thì phải mua ‘bong’,

Lấy chồng phải cai đẻ,

Bán lẻ chạy công an,

Lang thang thì đi cải tạo,

Học trò không có tập,

Độc lập với Tự do cái gì?

___

Đất nước mình ngộ quá phải không anh?!!!

 Đất nước mình ngộ quá phải không anh

Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn

Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm

Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…

 

Đất nước mình lạ quá phải không anh

Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ

Những dự án và tượng đài nghìn tỉ

Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…

 

Đất nước mình buồn quá phải không anh

Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc

Rừng đã hết và biển thì đang chết

Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…

 

Đất nước mình thương quá phải không anh

Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại

Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải

Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…

 

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh

Anh không biết em làm sao biết được

Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước

Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…

 

Cô giáo Trần Thị Lam ~ Hà Tĩnh

(30 Tháng 4 Năm 2016)

___

Ăn thịt, ăn cá thì chết từ từ,

Ăn chay chết lẹ chẳng trừ một ai.

Sau vụ cá chết Vũng án)

___

Ta đi bầu cử tự do,

Chọn người xứng đáng mà bỏ vào hòm!

(Nhân Bầu cử Toàn quốc)

___

Dưới triều VC

 Lãnh đạo có tài mà không có đức là nhân dân đi đứt.

 Lãnh đạo có đức mà ko có tài thì nhân dân đói dài.

___ 

 KHÔNG đánh cho CÓ,

 Có ĐÁNH cho CHỪA.

 ___

Tặng CA Mạng

Gõ, gõ nữa, bàn tay không phút nghỉ,

 Chửi ;phản động’ trong nước, chửisang hảingoại lư vong,

 Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,

 Thờ Tập chủ tịch, thờ Putin bất diệt!

___

Tạ Trí Hải phát biểu

 CS là siêu lừa, đại bịp.

Đời tôi sống với CS, đã 65 tuổi đầu rồi.

 Tôi là một trí thúc Hà-nội mà:

 Có MẮT như MÙ,

 Có TAI như ĐIẾC,

Có MỒM như CÂM,

Có CHÂN như QUÈ.

___

Mất mùa la do thiên tai,

Được mùa là do thiên tài Đảng ta.

___

 Thủ Tướng VC 2016 Nguyễn Xuân Phúc

Hàng hóa ma dze Việt Nam!

(nguyên âm của MADE IN VIETNAM!)

___

Tứ BÁM ở Việt Nam

Hải quân BÁM bờ,

Đảng viẹn BÁM ghế,

Công an BÁM chốt,

Còn chỉ

Ngư dân thì mới BÁM biển

___

Bác Hồ ĐÁI

Bác Hồ đứng ĐÁI ở đầu ngọn sông Hồng,

Nhân Dân cuối nguồn uống nước sông Hồng thì thấy ngọt lịm!

 Hồ đái

(Theo báo Nhân Dân

Và CIA lập bản báo cáo là Bác bị bịnh ‘đái đường’!))

___

Thảm họa Formosa

Formosa nhận lổi,

Đảng nhận tiền,

Nhân dân nhận thảm họa.

___

Tội CƯỚP

Cướp Nước được hôn lu bù,

Cướp hai cái bánh vào tù mục xương.

Cướp nghìn tỷ thì vào Trung Ương,

Cướp hai cái bánh huyện đường xử nghiêm

(Nhà thơ Trần Mạnh Hảo, nhân vụ 2 thiếu niên bị xử tù ở

quá đói ăn cắp đồ ăn trị giá chỉ có 45.000 tiền Hồ)

___

Một thằng đi với một thằng…

Một thằng đi với một thằng

Một thằng du đảng, một thằng lưu manh

Một thằng đi với một thằng

Một thằng hại nước, một thằng xâm lăng

Hai thằng quan hệ nhố nhăng…

Thằng dân lặng lẽ cắn răng… đứng nhìn

Một thằng điếm thúi, một thằng ma cô

Một thằng đã bán cơ đồ

Một thằng khoác lác “biển trời của ta”

Lía lào lụng, tỉu nà ma

Ngộ cho (hàng không) mẩu hạm chít cha nị liền…..

___

Phản hồi bài “Đất nước mình ngộ quá phải không anh?!!!”

Cô ơi  !  Cho em hỏi…

Sao quê mình ngộ quá vậy cô !

Bốn ngàn tuổi vẫn dậm chân tại chỗ ?

Bốn ngàn tuổi đời dân vẫn còn khổ ?

Bốn ngàn tuổi và vẫn còn chổ cho những kể bán linh hồn  ?

Cô ơi.. Cô vẫn thường dạy.

Quê hương mình đẹp lắm..

Rừng vàng, biển bạc nổi tiếng khắp năm châu..

Nhưng giờ đây, rừng vàng toàn lũ mọt ?

Xác cá phơi đầy, bạc trắng bởi vì đâu ?

Cô ơi.. Cho em hỏi…

Sao quê mình lạ quá vậy cô !

Những tên vô học… thì có bằng đại học?

Óc quả nho, bụng chứa toàn giun với lãi….

Chúng xem nhân tài như xác cá nổi ngoài khơi….

Cô trả lời em đi, vì sao lạ nhỉ ?

Quê hương mình rồi sẽ về đâu?

Cô ơi.. Cho em hỏi….

Sao quê mình buồn quá vậy cô…

Giặc Pháp đi, thì dân ta phải no ấm ?

Giặc Pháp chạy rồi, giờ dân đối diện giặc quan tham..

Xưa ta muốn đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào…

Vậy mà giờ chúng lại ào ào chạy theo sau ?

Cô ơi… Cho em hỏi…

Sao quê mình thương quá vậy cô.

Kẻ bán nước, mất linh hồn vẫn tồn tại  ?

Người dân kêu đòi công lý lại là kẻ phản quê hương ?

Nay ngoại bang đang giết mòn quê tổ…

Sao chúng lại câm mồm như một lũ vô danh?

Cô vẫn thường bảo…

Quê hương mình có ngàn, ngàn tiến sĩ..

Vậy mà bây giờ tiến sĩ, thành liệt sĩ vô danh.

Xác cá chết, phơi đầy khắp ngõ..

Không một tiến sĩ nào ra ngõ để đưa ma.

Cô trả lời em đi vì sao cô nhỉ  ?

Hay các tượng đài ngàn tỉ, các tiến sĩ yêu hơn?

Thế thì em cũng học đua đòi làm tiến sĩ.

Thà vô liêm sĩ, có tiền tỷ , lo nghĩ gì ?

Đất nước mình rồi sẽ về đâu cô?

Cô không biết, và em cũng không biết.

Hỏi người trước, thì người trước đã xa quá.

Hỏi người sau, làm gì có ngày sau.

Hỏi bọn tham quan, vô liêm sĩ, vô tâm cô sẽ biết.

Hỏi trời xanh, mặt trời sẽ đổ lệ.

Khóc cho quê mình khi vẫn còn lũ tham quan.

~ Dựa theo bài của cô giáo Lam ~

 ___

Tôi Bỏ Đảng

https://fdfvn.wordpress.com/toi-bo-dang/

Thơ Phan Huy MPH

GÓP TAY THẮP LỬA, ĐỐT TIÊU BẠO QUYỀN

 ___

Lẳng lặng mà nghe nó giết nhau,

Đứa thì dùng súng, đứa dùng dao.

Phen này ông quyết theo thằng Mỹ,

Khối đứa chạy theo đến tụt quần.

 

Lẳng lặng mà nghe nó bắn nhau,

Con cháu nhà ai, con bác Hồ.

Phen này quyết theo Tập Sến Sán

Khối đứa chưởi tao, Phú Trọng Mù.

 ___

“Chú phỉnh tôi rồi chính phủ ơi!

 Chiến khu để của, chú khiêng rồi!

 Thi đua kháng chiến, thua đi mãi

 Kháng chiến thôi đành, khiến chán thôi!”

 ___

Thứ nhất HẬU DUỆ,

Thứ nhì QUAN HỆ,

Thứ ba TIỀN TỆ,

Thứ tư TRÍ TUỆ,

Thứ năm MẶC KỆ.

___

Nhứt THÂN,

Nhì QUEN,

Tam QUYỀN,

Tứ CHẾ.

___

Cái gì KHÔNG mua được bằng TIỀN,

Thí sẽ phải mua được bằng NHIỀU TIỀN.

___

ĐỪNG NGHE “SỰ CỐ” AI ƠI

 HOÀNH TRÁNG” “BỨC XÚC NHỮNG LỜI CỘNG NÔ

 GIẢI PHÓNG” “TẬP KẾT CỦA HỒ

 HỒ HỞI” “NĂNG NỔ CỦA ĐỒ DÉP RÂU

TRẢI NGHIỆM NÓN CỐI LÀM ĐẦU

NHÀ ĂN” “XƯỞNG ĐẺ LÀ CÂU VẸM DÙNG

 “NAM BỘ” “CỤC LÁI” LUNG TUNG

TIẾP THU” “CỬA KHẨU” “TO ĐÙNG

 SUẤT ĂN” “SUẤT ỈA LÙNG BÙNG NGÔ NGHÊ …

 ___

TÂM  TÌNH  GÁI  ĐIẾM   VC 

 Em lấy Tầu sao các  anh lại tức!
 Đô la nhiều em mặc sức mà tiêu
 Lấy việt cộng tiền Hồ đáng bao nhiêu
 Làm sao đủ để cho em mua sắm?

 Thằng Tầu già nó thương em nhiều lắm!
 Chẳng làm gì chỉ nằm ngửa mà thôi
 Số em hên nên sung sướng một thời
 Hơn Thúy Kiều trong Đoạn Trường thuở trước!

 Đừng chửi em vì em không bán nước
 Bán nước là bọn Trọng, Dũng, Thanh, Sang,

 Là Kim Ngân, Xuân Phúc, Đại Quang.

 Thân phận em chỉ làm Gái đi hoang
Chỉ bán trôn để lấy tiền nuôi miệng !

Nước Việt ta giặc Hồ đem cống hiến
Cho giặc Tầu kiếm tỉ tỉ đô la
Em có gì chỉ có mỗi lá đa
Để làm vốn sống qua đời dương thế

Hồ cáo già hắn ngồi trông bệ vệ
Ngay trong chùa nó ngang Phật Thích Ca
Cộng bắt dân vái lạy giống quỷ ma
Sao không chửi… cứ nhè em la mắng!

Vì cộng nô cuộc đời em cay đắng
Kể từ ngày chúng “giải phóng” miền Nam
Em đói khổ chẳng có việc chi làm
Nên làm đĩ đi giúp vui thiên hạ !

Còn quê hương lũ giặc Hồ tàn phá
Rừng đầu nguồn cũng đem cúng giặc Mao
Tầu cướp đảo… toàn dân chống xôn xao
Chúng tỉnh bơ vẫn ăn chơi lễ hội

Em làm đĩ xét ra không đáng tội

Để mọi người phải nguyền rủa ngày đêm
Lũ giặc cộng bán nước rõ từng tên
Sao không chửi, chửi chi em tốn sức!

  ___

 Việt Cộng có 4 cái NGU,

Thân NGA, chưởi MỸ, bợ CU, lạy TÀU.

(CU đây là Cu-ba)

___

Xã Hội VC dạo 1985 trước khi Đổi Mới !

Chớ nay thì đám này là những tỷ phú ngầm !

Đầu đường Đại tá bơm xe,

Giữa đường Thượng Tá bán chè đậu đen.

TrungTá đi bán cà rem,

Thiếu Tá thì bận thổi kèn đám ma.

___

Thi đua thì phải bình bầu,

Chỉ tiêu đưa xuống còn đâu lượt mình.

Cuối năm từ lúc bình minh,

Họp hành liên tục hoàng hôn phát rầu.

Danh hiệu có sống được lâu?

Chi bằng phấn đấu chẳng mong hão huyền.

Bao người danh hiệu liên miên,

Mà sao hiệu quả buồn riêng tháng ngày.

Mong rằng tự giác làm hay,

Còn hơn danh hiệu từ nay chẳng màng . . .

THANH TRẦN

___

 Cuối năm cứ phải bình bầu,

Để công cho xếp, nhận sầu về ta.

Đều đặn cứ thế diễn ra,

Năm này cho đến tháng qua . . . đều đều.

Lương thì trừ thuế, ai kêu?

Tự ca, tự sướng, tự thêu, tự thùa,

Nói ra cứ tưởng như đùa.

Nhưng là sự thật, tiền chùa ai ơi . .  .

 ZUZI

___

Người khôn nghe nói thỉ rầu,

Kẻ ngu nghe nói ngữa đầu cười reo.

___ 

Nếu ngày y…

Nếu ngày ấy bến Nhà Rồng đóng cửa,
Người lang thang quay trở lại Nghệ An,
Làm giáo làng hay một chân thư lại,
Thì ngày nay dân đã thoát lầm than.

Nếu ngày ấy, sông Sài Gòn nổi sóng,
Người đang leo bỗng rớt mẹ xuống sông,
Bấy sấu đói đã reo mừng ruớc bác,
Thì ngày sau xương đâu trắng cánh đồng.

 Nếu ngày ấy trên bong tàu đêm tối,
“Người lao công đang quét dọn hành lang”,
Cơn sóng dữ tiễn đưa về đáy biển,
Thì ngày nay quê mẹ đã bình an.

Nếu ngày ấy trời Paris trở lạnh,
Cục gạch hồng chẳng đủ ấm qua đêm,
Bác chết cóng trên mình cô đầm nái,
Thì ngày nay tổ quốc đã êm đềm.

Nếu ngày ấy, tên toàn quyền rộng lượng,
Cho người vào trường thuộc địa, khỏi thi,
Mẫu quốc đã có thêm Hoàng Cao Khải,
Mà An Nam cũng thoát cảnh “bác đi”.

Nếu nếu nếu, thêm một ngàn lần nếu,
Bác chẳng đi! Đi chẳng có ngày về!
Về, thượng mã phong bờ hang Pác Bó
Thì ngày nay đâu có lũ u mê!

 Caubay

___

 Đất Nước tôi là Cường quốc Dân Oan.

 Người ta có Đảng ấm no,

Còn tôi có Đảng nằm co vĩa hè.

BÙI THỊ MINH HẰNG

 ___

 tho-deo

 ___

Là quỉ, là ma, là thú dữ,

Gian manh, tàn ác, đê hèn,

Lủ cởi đầu bóp cổ dân đen.

Để gọi chúng tiếng người không đủ chử.   

Đã thấy rỏ ngày đồng lầy mai một,

Con rắn hồng dù lột xác cũng không.

Thoát khỏi lưới Trời lồng lộng mênh mông!

Lẽ cùng thông huyền bí vô cùng,

Giờ phút lâm chung quỉ yêu làm sao ngờ nổi!

Rồi đây, khi đất trời gió nổi,

Tàn hung ơi, bão lửa, trốn vào đâu, bám vào đâu?

Lũ chúng bây dù cho có điên đầu,

Lo âu phòng bị, bàn bạc cùng nhau,

Chính đám sậy lau sẽ thiêu tất lũ bây thành tro xám …

 (Vô Danh-1972)

 ___

Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý

Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do

*****

Đôi dép râu dẵm nát đời son trẻ

Nón tai bèo che khuất nẻo tương lai

*****

Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội

Việt Cộng về thành làm tội dân ta

*****

Năm đồng đổi lấy một xu

Thằng khôn đi học, thằng ngu làm thầy

*****

Có miệng không nói lại câm

Hai hàng nước mắt chan dầm như mưa

*****

Lương chồng, lương vợ, lương con
Đi ba buổi chợ chỉ còn lương tâm
Lương tâm đem chặt ra hầm
Với rau muống luộc khen thầm là ngon.

*****

Anh Đồng, anh Duẩn, anh Chinh
Ba anh có biết dân tình cho không ?
Rau muống nửa bó một đồng
Con ăn bố nhịn, đau lòng thằng dân.

*****

Có áo mà chẳng có quần
Lấy gì hạnh phúc hỡi dân cụ Hồ ?
Có đói mà chẳng có no
Lấy gì độc lập, tự do hỡi người ?

*****

Bác Hồ chết phải giờ trùng
Nên bầy con cháu dở khùng dở điên
Thằng tỉnh thì đã vượt biên
Những thằng ở lại nửa điên nửa khùng.

*****

Nhà ai giàu bằng nhà cán bộ?
Hộ nào sang bằng hộ đảng viên?
Dân tình thất đảo bát điên
Đảng viên mặc sức vung tiền vui chơi.

*****

Ai về qua tỉnh Nam Hà
Xem lũ đầy tớ xây nhà bê tông.
Tớ ơi, mày có biết không ?
Chúng ông làm chủ mà không bằng mày!

*****

Phong lan, phong chức, phong bì
Trong ba thứ ấy, thứ gì quý hơn?
Phong lan ngắm mãi cũng buồn
Phong chức thì phải cúi luồn vào ra
Chỉ còn cái phong thứ ba
Mở ra thơm nức, cả nhà cùng vui.

*****

Đảng ta là đảng thần tiên
Đa lô (đô-la) thì được, đa nguyên thì đừng.

*****

Ngày đi, đảng gọi “Việt gian”
Ngày về thì đảng chuyển sang “Việt kiều”
Chưa đi: phản động trăm chiều
Đi rồi: thành khúc ruột yêu ngàn trùng.

*****

Chiều chiều trên bến Ninh Kiều
Dưới chân tượng bác, đĩ nhiều hơn dân!

*****

Trăm năm bia đá cũng mòn
Bia chai cũng vỡ, chỉ còn bia ôm.

*****

Thầy giáo, lương lãnh ba đồng
Làm sao sống nổi mà không đi thồ
Nhiều thầy phải đạp xích lô
Làm sao xây dựng tiền đồ học sinh?

*****

Tìm em như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc, anh tìm biển Đông
Tìm chi cho phải mất công
Đài Loan, Hàn Quốc em dông mất rồi.

*****

Trách ai sinh thứ họ Hồ
Để cho cả nước như đồ vất đi!

*****

Bác Hồ đại trí, đại hiền
Chơi Minh Khai chán, gá liền Hồng Phong
Minh Khai phận gái chữ tòng
Bác Hồ sái nhất, Hồng Phong sái nhì.

*****

Ngày xưa giặc Pháp mộ phu
Ngày nay đảng bán dân ngu lấy tiền
Đảng ta là đảng cầm quyền
Đảng bán ruộng đất lấy tiền đảng tiêu.

*****

Dịch heo nối tiếp dịch gà
Bao giờ dịch đảng cho bà con vui.

*****

Bao giờ Hồ cạn, Đồng khô
Chinh rơi, Giáp rách, cơ đồ mới yên.

*****

Tiên sư Cộng sản Việt Nam
Suốt đời bán cả giang san nước nhà !

*****

Dân đói mà đảng thì no
Sức đâu ủng hộ, hoan hô suốt ngày
Đảng béo mà dân thì gầy
Độn bắp, độn sắn biết ngày nào thôi?

*****

Hoan hô độc lập tự do
Để cho tớ nhá bo bo sái hàm

*****

Nhân dân thì chẳng cần lo
Nhà nước lo sẵn bo bo mỗi ngày
Hãy chăm tay cấy tay cầy
Nhịn ăn nhịn mặc chờ ngày vinh quang

*****

Bắt trồng mà chẳng thu mua
Tại sao đảng nỡ dối lừa nhân dân?
Tiền cầy, tiền giống, tiền phân
Một trăm thứ thuế đổ thân gầy gò
Dân đói mà đảng thì no
Kêu trời, kêu đất, kêu Hồ chí Minh

*****

Thi đua làm việc bằng hai
Để cho cán bộ mua đài mua xe
Thi đua làm việc bằng ba
Để cho cán bộ xây nhà lát sân

*****

Đi làm hợp tác hợp te
Không đủ miếng giẻ mà che cái l…

*****

Công nhân, vợ ốm con côi
Lãnh đạo nhà gác, xe hơi bộn bề
Bao giờ cho hết trò hề?

*****

Ông Đồng, ông Duẩn, ông Chinh
Vì ba ông ấy, dân mình lầm than

*****

Ngày xưa đại tướng cầm quân
Ngày nay đại tướng cầm quần chị em

*****

Giỏi a đồng chí Đỗ Mười
Lớp ba chưa đỗ đã ngồi bí thư

*****

Vẻ vang thay lãnh tụ ta
Đem dân xuất khẩu bán ra nước ngoài

*****

Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
Cúi đầu dâng đảo Trường Sa cho Tàu

*****

Ngày xưa chửi Mỹ hơn người
Ngày nay nịnh Mỹ hơn mười lần xưa
Ngày xưa đánh Mỹ không chừa
Ngày nay con cái lại lùa sang đây
Ngày xưa Mỹ xấu, Ðảng hay
Ngày nay Ðảng ngửa hai tay xin tiền !

*****

Đảng ta chọn tướng họ Lê
Đức Anh thất đức nên bê lên ngồi

*****

Liên bang Xô Viết vỡ rồi
Văng Linh, văng Kiệt, Đỗ Mười văng luôn

*****

Nước ta bầu cử tự do
Lọc qua, lừa lại toàn lò Mác Lê

*****

Không đi không biết Tam Đảo
Đi thì không biết nơi nào mà ngu.

*****

Trung ương chỉ thị ba cùng
Đảng viên phải bám quần chùng nhân dân.

*****

Tin đâu như sét đánh ngang
Bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần
Tin đâu như sét đánh gần
Bác Hồ đang sống từ trần chuyển sang

*****

Bác Hồ thuở nhỏ bồi Tây
Đến già Bác lại đu giây Nga Tàu.

*****

Đảo kinh là cái đỉnh cao
Trí tuệ nên đảng hô hào văn minh
Đảng viên cán bộ thất… kinh
Văn minh cho lắm vẫn mình cán ngô

*****

Chị em du kích giỏi thay
Bắn máy bay Mỹ rớt ngay cửa mình

*****

Tin buồn noan báo trên đài
Xe tăng bác nái nật hai ba nần!

*****

Tin thua như sét đánh ngang
Làm Bác chết cứng, lúc đang thay quần
Hôm qua còn sống sờ sờ
Mà nay bác đã cứng đơ cái mình

*****

Khôn hồn thả cải tạo ra
Kẻo Ngụy trở lại chết cha Đỗ Mười

*****

Tổ cha cái bọn đười ươi
Đỗ Tám, Đỗ Chín, Đỗ Mười ăn… “biu”

*****

Trạch Dân có họ Giang mai
Này dân Trung Quốc đói dài vì ông

*****

Đỗ Mười sang lạy Trung Hoa
Kính dâng quần đảo Trường Sa cho Tầu

*****

Anh mò địa đạo Củ Chi
Củ chi là cái củ gì? Củ anh?!

*****

Ngày xưa chống Mỹ chống Tây
Ngày nay chống gậy ăn mày áo cơm

*****

Trồng mía, trồng ớt, trồng hành
Vì nghe lời đảng mà thành bể niêu
Trồng tiêu rồi lại trồng điều
Vì nghe lời đảng mà niêu tan tành.

*****

Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý

Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do.

*****

Đôi dép râu dẵm nát đời son trẻ

Nón tai bèo che khuất nẻo tương lai.

*****

Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội

Việt Cộng về thành làm tội dân ta.

*****

Năm đồng đổi lấy một xu

Thằng khôn đi học, thằng ngu làm thầy.

*****

Có miệng không nói lại câm

Hai hàng nước mắt chan dầm như mưa.

*****

Lương chồng, lương vợ, lương con

Đi ba buổi chợ chỉ còn lương tâm

Lương tâm đem chặt ra hầm

Với rau muống luộc khen thầm là ngon.

*****

Anh Đồng, anh Duẩn, anh Chinh

Ba anh có biết dân tình cho không ?

Rau muống nửa bó một đồng

Con ăn bố nhịn, đau lòng thằng dân.

*****

Có áo mà chẳng có quần

Lấy gì hạnh phúc hỡi dân cụ Hồ?

Có đói mà chẳng có no

Lấy gì độc lập, tự do hỡi người?

*****

Bác Hồ chết phải giờ trùng

Nên bầy con cháu dở khùng dở điên

Thằng tỉnh thì đã vượt biên

Những thằng ở lại nửa điên nửa khùng.

*****

Nhà ai giàu bằng nhà cán bộ?

Hộ nào sang bằng hộ đảng viên?

Dân tình thất đảo bát điên

Đảng viên mặc sức vung tiền vui chơi.

*****

Ai về qua tỉnh Nam Hà

Xem lũ đầy tớ xây nhà bê tông.

Tớ ơi, mày có biết không ?

Chúng ông làm chủ mà không bằng mày!

*****

Phong lan, phong chức, phong bì

Trong ba thứ ấy, thứ gì quý hơn?

Phong lan ngắm mãi cũng buồn

Phong chức thì phải cúi luồn vào ra

Chỉ còn cái phong thứ ba

Mở ra thơm nức, cả nhà cùng vui.

*****

 Đảng ta là đảng thần tiên

Đa lô (đô-la) thì được, đa nguyên thì đừng.

*****

Ngày đi, đảng gọi “Việt gian”

Ngày về thì đảng chuyển sang “Việt kiều”

Chưa đi: phản động trăm chiều

Đi rồi: thành khúc ruột yêu ngàn trùng.

*****

Chiều chiều trên bến Ninh Kiều

Dưới chân tượng bác, đĩ nhiều hơn dân!

*****

Trăm năm bia đá cũng mòn

Bia chai cũng vỡ, chỉ còn bia ôm.

*****

Thầy giáo, lương lãnh ba đồng

Làm sao sống nổi mà không đi thồ

Nhiều thầy phải đạp xích lô

Làm sao xây dựng tiền đồ học sinh?

*****

Tìm em như thể tìm chim

Chim bay biển Bắc, anh tìm biển Đông

Tìm chi cho phải mất công

Đài Loan, Hàn Quốc em dông mất rồi.

*****

Trách ai sinh thứ họ Hồ

Để cho cả nước như đồ vất đi!

*****

Bác Hồ đại trí, đại hiền

Chơi Minh Khai chán, gá liền Hồng Phong

Minh Khai phận gái chữ tòng

Bác Hồ sái nhất, Hồng Phong sái nhì.

*****

Ngày xưa giặc Pháp mộ phu

Ngày nay đảng bán dân ngu lấy tiền

Đảng ta là đảng cầm quyền

Đảng bán ruộng đất lấy tiền đảng tiêu.

*****

Dịch heo nối tiếp dịch gà

Bao giờ dịch đảng cho bà con vui.

*****

Bao giờ Hồ cạn, Đồng khô

Chinh rơi, Giáp rách, cơ đồ mới yên.

*****

Tiên sư Cộng sản Việt Nam

Suốt đời bán cả giang san nước nhà!

*****

Dân đói mà đảng thì no

Sức đâu ủng hộ, hoan hô suốt ngày

Đảng béo mà dân thì gầy

Độn bắp, độn sắn biết ngày nào thôi?

*****

Hoan hô độc lập tự do

Để cho tớ nhá bo bo sái hàm.

*****

Nhân dân thì chẳng cần lo

Nhà nước lo sẵn bo bo mỗi ngày

Hãy chăm tay cấy tay cầy

Nhịn ăn nhịn mặc chờ ngày vinh quang.

*****

Bắt trồng mà chẳng thu mua

Tại sao đảng nỡ dối lừa nhân dân?

Tiền cầy, tiền giống, tiền phân

Một trăm thứ thuế đổ thân gầy gò

Dân đói mà đảng thì no

Kêu trời, kêu đất, kêu Hồ chí Minh.

*****

Thi đua làm việc bằng hai

Để cho cán bộ mua đài mua xe

Thi đua làm việc bằng ba

Để cho cán bộ xây nhà lát sân.

*****

Đi làm hợp tác hợp te

Không đủ miếng giẻ mà che cái lồn.

*****

Công nhân, vợ ốm con côi

Lãnh đạo nhà gác, xe hơi bộn bề

Bao giờ cho hết trò hề?

*****

Ông Đồng, ông Duẩn, ông Chinh

Vì ba ông ấy, dân mình lầm than.

*****

Ngày xưa đại tướng cầm quân

Ngày nay đại tướng cầm quần chị em.

*****

Giỏi a đồng chí Đỗ Mười

Lớp ba chưa đỗ đã ngồi bí thư.

*****

Vẻ vang thay lãnh tụ ta

Đem dân xuất khẩu bán ra nước ngoài.

*****

Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

Cúi đầu dâng đảo Trường Sa cho Tàu.

*****

Ngày xưa chửi Mỹ hơn người

Ngày nay nịnh Mỹ hơn mười lần xưa

Ngày xưa đánh Mỹ không chừa

Ngày nay con cái lại lùa sang đây

Ngày xưa Mỹ xấu, Ðảng hay

Ngày nay Ðảng ngửa hai tay xin tiền!

*****

Đảng ta chọn tướng họ Lê

Đức Anh thất đức nên bê lên ngồi.

*****

Liên bang Xô Viết vỡ rồi

Văng Linh, văng Kiệt, Đỗ Mười văng luôn.

*****

Nước ta bầu cử tự do

Lọc qua, lừa lại toàn lò Mác Lê.

*****

Không đi không biết Tam Đảo

Đi thì không biết nơi nào mà ngu.

*****

Trung ương chỉ thị ba cùng

Đảng viên phải bám quần chùng nhân dân.

*****

Tin đâu như sét đánh ngang

Bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần

Tin đâu như sét đánh gần

Bác Hồ đang sống từ trần chuyển sang.

*****

Bác Hồ thuở nhỏ bồi Tây

Đến già Bác lại đu giây Nga Tàu.

*****

Đảo kinh là cái đỉnh cao

Trí tuệ nên đảng hô hào văn minh

Đảng viên cán bộ thất… kinh

Văn minh cho lắm vẫn mình cán ngô.

*****

Chị em du kích giỏi thay

Bắn máy bay Mỹ rớt ngay cửa mình.

*****

Tin buồn noan báo trên đài

Xe tăng bác nái nật hai ba nần!

*****

Tin thua như sét đánh ngang

Làm Bác chết cứng, lúc đang thay quần

Hôm qua còn sống sờ sờ

Mà nay bác đã cứng đơ cái mình.

*****

Khôn hồn thả cải tạo ra

Kẻo Ngụy trở lại chết cha Đỗ Mười.

*****

Tổ cha cái bọn đười ươi

Đỗ Tám, Đỗ Chín, Đỗ Mười ăn… “biu”.

*****

Trạch Dân có họ Giang mai

Này dân Trung Quốc đói dài vì ông.

*****

Đỗ Mười sang lạy Trung Hoa

Kính dâng quần đảo Trường Sa cho Tầu.

*****

Anh mò địa đạo Củ Chi

Củ chi là cái củ gì? Củ anh?!

*****

Ngày xưa chống Mỹ chống Tây

Ngày nay chống gậy ăn mày áo cơm.

*****

Trồng mía, trồng ớt, trồng hành

Vì nghe lời đảng mà thành bể niêu

Trồng tiêu rồi lại trồng điều

Vì nghe lời đảng mà niêu tan tành.

*****

Đảng là Cha,

Bác Hồ là Mẹ,

Đảng và Bác ‘chịch’ nhau,

Đẻ ra Chúng ta!

HUỲNH QUỐC HUY kể cách tuyên truyền của VC! ,

Livestream https://www.youtube.com/watch?v=kCJemzT4oUI

*****

Miền Bắc có lắm thằng điên

Trong túi nhiều tiền nó bảo rằng không

Suốt ngày nó chạy long nhong

Nói thánh nói tướng, nhưng không làm gì

Nhưng mà hắn được cái lì

Chỉ thị, Nghị quyết, cái gì cũng thông.

 

Miền Trung có lắm thằng khôn

Nó chun ngõ trước, nó luồn ngõ sau

Một khi nó quyết làm giàu

Nó đi đúng chỗ, nó cân đúng người

Sinh ra vốn ở xứ nghèo

Nghiên cứu nghị quyết nên theo điều gì.

 

Miền Nam có lắm thằng tham

Nó ăn như hạm, nó làm như điên

Trong túi nó muốn nhiều tiền

Nó cưới vợ một, nghĩ liền vợ hai

Suốt ngày nó nhậu lai rai

Một chữ Nghị quyết, học hoài không thông.

*****

Mang danh Dân Chủ Cộng Huề

Đi ra khỏi tỉnh phải qua cửa quyền

Xuất trình giấy phép liên miên

Chứng từ thị thực ở miền nào qua.

Trăm năm trong cõi người ta

Ở đâu cũng được đi ra đi vào.

Xa xôi như xứ Bồ Đào

Người ta cũng được đi vào đi ra.

Đen đủi như Ăng Gô La

Người ta cũng được đi ra đi vào.

Chậm tiến như ở nước Lèo

Người ta cũng được đi vào đi ra.

Chỉ riêng có ở nước ta

Người ta không được đi ra đi vào.

*****

Chưa đi, chưa biết Sài Gòn

Đi rồi, trong túi chẳng còn đồng xu

Đêm nằm, nghẫm lại thấy ngu

Mình thì ăn ít thằng cu ăn nhiều.

*****

Tiếc thay cây quế còn soan

Để cho đám mọi Đài Loan nó trèo

Tìm em như thể tìm chim

Chim bay biển Bắc, anh tìm biển Đông

Tìm chi cho phải mất công

Đài Loan, Hàn Quốc em dông mất rồi.

Ngày xưa đại tướng cầm quân

Ngay nay đại tướng cầm quần chị em

Trăm năm bia đá cũng mòn

Bia chai cũng vỡ, chỉ còn bia ôm.

*****

Việt Minh, Việt Cộng, Việt kiều

Trong ba Việt ấy, Đảng yêu Việt nào

Việt Minh tuổi đã khá cao

Việt Cộng ốm yếu xanh xao gầy mòn

Việt Kiều tuổi hãy còn non

Đảng yêu, Đảng quý như con đầu lòng.

*****

Bác Hồ thuở nhỏ bồi Tây,

Đến khi khôn lớn thì Bác đu dây Nga với Tàu.

Đu qua đu lại hồi lâu,

Bác đu nặng qua, té đau cữa mình!

*****

Bắc thang lên hỏi ông Trời,

Tiền vô Đảng Đĩ, có đòi được không?

KHÔNG!

Tao còn bị gạt, huống chi là mày!

*****

Em đi chiến đấu đã bao năm,

Chiến sĩ bội tinh lãnh hà rằm.

Nhưng mà bây giờ bác Hồ em xấu quá,

Làm sao lấy chồng được hởi em?

 *****

Việt Nam NHỎ TO và TO NHỎ,

 

Việt Nam là một đất nước NHỎ,

Nhưng có cái thủ đô rất là TO.

Trong cái thủ đô TO đó,

Thì có mấy ông quan NHỎ,

Nhưng lại ở những căn biệt thự rất ư là TO.

Trong những căn biệt thự rất ư là TO đó,

Thì lại có những cô vợ NHỎ.

Những cô vợ NHỎ đó lại có những tài khoản rất là TO.

Cái thủ đô rất là TO đó,

Nhưng những con đường lại rất NHỎ.

Những con đường rất NHỎ đó,

Lại có những biệt thự rất là TO.

Cũng có những ông quan TO,

Nhưng lại xách những cái cặp NHỎ,

Những cái cặp NHỎ đó thì lại đựng những dự án rất là TO.

Những dự án rất là TO nhưng hiệu quả lại NHỎ.

Hiệu quả NHỎ nhưng thất thoát rất là TO.

Và rồi,

Mọi Người Cứ Mãi TO NHỎ để rồi NHỎ TO mà thôi!

  *****

CS mà tin được thì heo nái leo cây.

Lực lượng đít khu đóng phèn, mấy thằng Nam cộng, ăn cơm Quốc gia,

thờ ma Cộng sản.

(Lời Huỳnh Quốc Huy trên Livestream ngày 13 tháng 7 năm 2017)

*****

Bộ đội VC là những chiến sĩ CAN ĐÃM trong những tình huống BÌNH YÊN!

(Lời trich của Hoàng Tuấn trên Đọc Báo Vẹm số 537/538 Ngày 11/7/2017)

*****

Đám VC, mấy con khỉ đỏ đít, mấy thằng cướp mặt xanh lè như lông két . . .

VC chỉ là những cục cứt trôi sông,

Mà cứ tưởng mình là xà bông Hàn quốc!

VC và Trung cộng Trung cẩu chỉ là:

Thứ chó cỏ nhà quê,

Mà cứ tưởng mình là “berger” thành phố!

Thứ cứt chó hạng 3,

Mà cứ tưởng mình là “chocolat” loại 1!

Thứ hôi nách chết mẹ,

Mà cứ tưởng ta đây là “Chanel number 5”!

 (Lời TRANG LÊ trên YouYube)

*****

Thà tin con đĩ còn trinh,

Hơn tin cộng sản linh tinh suốt ngày.

Trinh đĩ còn có thể may,

Cộng sản suốt ngày tìm cách bịp dân.

*****

Bác Hồ cùng với bác Tôn,

Cả hai đều thích ôm hôn nhi đồng.

Mà da các bác màu hồng,

Mà da các cháu nhi đồng màu xanh.

Giữa hai cái mặt chành bành,

Khăn quàng đỏ thắm bay quanh cổ cò.

*****

Ông Lê Nin ở nước Nga,

Sao ông lại đến vườn hoa xứ này?

Ông trợn mắt, ông chỉ tay,

“Tự do, Độc lập, chúng mày còn lâu!”

*****

Thông nhau vơ vét của Dân,

Mặc Dân đói rét xác xơ Chúng nhờ.

*****

Hồi nhỏ và Lớn lên

 (Đọc Báo Vẹm 24 tháng 11 năm 2014)

 

Hồi nhỏ, tưởng học lịch sử để biết về tổ tiên nòi gióng,

Lớn lên mới biết là láu cá nhồi sọ.

Hồi nhỏ, tưởng ráng học thành tài để phục vụ đất nước,

Lớn lên mới biết là thành tài chỉ được phục vụ nước khác.

Hồi nhỏ, tưởng rằng công an bắt cướp,

Lớn lên mới biết là công an ăn cướp.

Hồi nhỏ, tưởng cờ đỏ sao vàng là cờ Tổ Quốc,

Lớn lên mới biết là đó là cờ Phúc Kiến của Trung Quốc.

Hồi nhỏ, tưởng Mỹ Ngụy là ác,

Lớn lên mới biết Cộng sản mới ác.

Hồi nhỏ, tưởng bán vàng là giàu nhất,

Lớn lên mới biết bán Nước giàu hơn!

Hồi nhỏ, tưởng đánh trận lập công lên tướng,

Lớn lên mới biết lòn cúi hèn hạ với giặc cũng lên tướng.

Hồi nhỏ, tưởng chống Trung Quốc là yêu Nước,

Lớn lên mới biết chống Trung Quốc là phản quốc!

Hồi nhỏ, tưởng Đảng giải phóng Miền Nam đói rách,

Lớn lên mới biết là Đảng cướp Miền Nam giàu có!

Hồi nhỏ, tưởng bác Hồ là người Việt Nam,

Lớn lên mới biết bác là người Trung Quốc!

Hồi nhỏ, tưởng cán bộ là đày tớ, lo cho Dân ấm no,

Lớn lên mới biết Dân là đày tớ, lo cho cán bộ ấm no.

Hồi nhỏ, tưởng yêu Nước là yêu Tổ Quốc,

Lớn lên mới biết yêu Nước là yêu Đảng.

Hồi nhỏ, tưởng những người lưu vong là Việt Gian,

Lớn lên mới biết đó là Khúc Ruột Ngàn Dặm.

Hồi nhỏ, tưởng hy sinh xương máu đánh Mỹ là đánh cho Dân Tộc,

Lớn lên mới biết là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc!

Hồi nhỏ, tưởng Lê văn Tám, Tô vĩnh Diện, Hồ thị Kỷ là anh hùng,

Lớn lên mới biết đó là sản phẫm tuyên truyền bố láo.

Hồi nhỏ, tưởng Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, Đảo Gạc Ma là của Việt Nam,

Lớn lên mới biết là VC đã bán cho Trung Quốc mất rồi!

Hồi nhỏ, tưởng muốn thành tiên thành thánh thì phải tu thân tích đức,

Lớn lên mới biết gian manh xảo trá độc ác giết vài triệu người mới được thành tiên thành thánh!

Hồi nhỏ, tưởng tiền cứu trợ dành cho Dân.

Lớn lên mới biết là dành cho cán bộ.

Hồi nhỏ, tưởng Cờ Vàng là của bọn Ngụy,

Lớn lên mới biết Cờ Vàng có từ thời Vua Thành Thái.

*****

Việt Nam vào Tháng 7 Năm 2017!!!

Giặc Tàu o ép Nước Ta,

Xuân Phúc lại “phọt mô sa” cho Tàu!

*****

Cộng sản nó rất SÁNG trong cái ÁC,

Nhưng chúng lại rất TỐI trong cái TỐT!

 (Linh mục Phêrô NGUYỄN VĂN KHẢI ~ 2017)

*****

CS là BÓNG TỐI,

CS là GIAN DỐI,

CS thích NÓI DỐI!

(LM NGUYỄN DUY TÂN, Giáo xứ Thọ Hòa)

*****

Đám thảo khấu rừng xanh ‘loài VC’,

Mấy con khỉ đỏ đít, Mấy thằng cướp mặt xanh lè như lông két!

 (TRANG LÊ định nghĩa ‘loài VC’)

***** 

Đám Trung cộng là một đám chó cỏ nhà quê,

Mà cứ tưởng ta đây là ‘bẹc-giê’ thành phố!

Tụi bay là ngữ cứt chó hạng 3,

Mà cứ tưởng ta đây là ‘sô-cô-la’ loại 1!

Cái thứ hôi nách chết mẹ,

Mà cứ tưởng mình là ‘Sa-nen num-bờ phai’!  

Tụi bay mắt hí mà dòm đời nữa con,

Ấy vậy mà bọn lãnh đạo đã bán Nước cho tụi mày!

 (TRANG LÊ, Chương trình YouTube Sao Băng TV ngày 25 tháng 5 năm 2017)

 *****

 

Cần Thơ có bến Ninh Kiều

Dưới chân tượng bác đĩ nhiều như rươi.

*****

Thằng Hồ thuở nhỏ bồi Tây,

Đến khi khôn lớn thì nó đu dây Nga Tàu.

Đu qua đu lại hồi lâu,

Nó đu nặng quá, té đau cữa mình thiếu nhi!

*****

Đảng ta thích nhất là PHÂN,

Bây giờ đi qua yêu tới Nhân Dân Việt Kiều!

Hể mà càng giàu thì Đảng càng yêu,

Người Dân đói rách đến gần thì Đảng đuổi xa!

Bởi vì Việt Kiều ở xa nhưng có đô la,

Nên Đảng dạy Việt Kiều về nhảy Cha Cha Cha,

Đô la hai nhịp, Đảng ta tài tình!

Thăng Hồ nằm ở Ba Đình,

Mồm khoe rối rít, ối giời học trò giỏi ghê!

*****

Kim Ngân, Kim Tiến kim tiền,

Hai Kim cộng lại thôi đời Dân tôi.

*****

Bác Hồ sinh nhằm giờ thiên,

Cho nên con cháu đứa điên, đứa khùng.

Bác Hồ sinh nhằm giờ trùng,

Cho nên con cháu nó khùng nó điên.

*****

Cộng sản nó rất SÁNG trong cái ÁC,

Cộng sản nó rất TỐI trong cái TỐT.

(Linh mục Phê-rô Nguyễn Văn Khải)

*****

LỘN TÙNG PHÈO

Gẫm thấy nước ta lạ, mọi thứ lộn tùng phèo.

Lộn tử tế mất dạy, lộn khái niệm giàu nghèo,

Lộn mới học cấp 1 mà được phong giáo sư,

Lộn không cấp nào cả mà thành tổng bí thư.

Lộn có học tử tế thì bị tống vào tù,

Kẻ lãnh đạo đất nước lại thuộc đứa ngu.

Lộn dân nghèo là chủ, đày tớ là quan gian,

Chủ nhà tranh vách đất, đày tớ ở nhà lầu.

Lộn rừng vàng biển bạc, nước văn hiến quang vinh,

Mà cố đuổi kịp anh hàng xóm của mình.

Lộn nước ta dân chủ hơn tư bản vạn lần,

Nhà Nước thì quá tuyệt với Dân và cho Dân,

Thế mà Dân phản biện thành diển biến hòa bình,

Dân bị tước quyền nói và cả quyền biểu tình,

ĐẠI KHÁI LÀ NHƯ VẬY,

MỌI CÁI LỘN TÙNG PHÈO!

Vì đó là gốc rể của đau khổ đói nghèo!

T. B.

Con đường ta chọn suốt mấy mươi năm qua,

Là con đường trái khuấy, hoang tưởng và điên khùng.

Thế mà ta lại lộn, cứ kiên định đến cùng!

*****

Đêm nằm trên võng Trường Sơn,

Khiến hang Pắc Bó bị sờn một bên.

Càng nhìn càng thấy buồn thêm,

Cữa hang trông giống môi trên thằng Hồ.

Còn chòm râu dưới phất phơ,

Y như lúc Đảng phất cờ Trường Sơn.

Giao liên, giao hợp, giao gì,

Hy sinh, hy đẻ, hy gì cũng hy!

(Tâm sự bộ đội trên đường mòn Hồ Chí Minh)

*****

Thanh Cha, Thanh Mẹ, Thanh gì,

Hể có phong bì thì Thanh Du (Thank You)!

*****

Chỉ Tay 5 Ngón (Bùi Minh Quốc)

Đảng chỉ TAY,

Quốc hội giơ TAY,

Mặt trận vỗ TAY,

Chính phủ ra TAY,

Doanh nghiệp Nhà nước ngữa TAY,

Công ty hữu hạn ngoặc TAY,

Công an còng TAY,

Tội phạm bắt TAY,

Báo chí chùn TAY,

Trí thức phẩy TAY,

Đồng đội cụt TAY,

Quan chức đầy TAY,

NHÂN DÂN trắng TAY!

*****

Ở Kampuchia, 99 người NGU mới có 1 người KHÔN,

 Còn Việt Nam thì 99 người KHÔN thì chỉ có 1 người NGU!

Có điều ở ở Kampuchia, người KHÔN lãnh đạo người NGU.

Còn ở Việt Nam, thì 1 người NGU lãnh đạo 99 người KHÔN.

*****

Người Việt Nam quá THÔNG MINH nên mới NGHÈO,

Còn Đảng CS Việt Nam quá NGU nên mới GIÀU!

*****

Bác là điếm, đảng là đĩ

Từ ngày đĩ điếm vào Nam

Người dân chịu cảnh lầm than một đời

Cha thì cải tạo Bắc phần

Mẹ con gồng gánh đưa nhau xuống tàu

Khi đi đảng gọi Việt gian

Khi về chúng bảo, thưa ông Việt kiều

Ông là khúc ruột ngàn xa

Cho con xin chút phân thừa của ông.

 (Cán Ngố)

*****

”Lý Tưởng” là tưởng có lý.

(Lời tâm sự của thày giáo VŨ LINH với vợ là nghề sĩ KIM CHI)

*****

Công Cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Bác Hồ hơn Mẹ hơn Cha,

Cho nên ta phải tôn thờ hơn Mẹ hơn Cha.

(Mẫu thơ của sách giáo khoa Nhà xuất bản Sự Thật mà VC vừa ra lệnh là từ 2017, các trường học phải dùng để giảng dạy học sinh. Mọi giáo viên không tuân hành sẽ bị sa thải tức thì)

*****

Mắng Việt Gian “loài VC”


Mi nghe chăng!

Hỡi ai mê mồi phú quý, quên non sông?

Hãy nghe đây lời ta vấn muôn năm.

Sao nỡ đành đem người ngoại quốc ác tâm chiếm quê hương mình, sát tàn nòi giống…”

“Loài bán nước! Loài buôn dân! Loài phản quê hương! Nguyền rủa tên bọn mi nhuốc nhơ muôn đời…

Đặng Nghệ 2017

*****

RỒI MÌNH HÒA GIẢI

Mày trả lại tao những gì mày giải phóng
Rồi chúng mình sẽ nói chuyện anh em
Trả lại tao những năm tháng êm đềm…
Tao đã hưởng trước ngày mày có mặt

 Trả lại cái tên mày đã cướp mất
Nơi sinh ra tao, tên gọi Sài Gòn,
Cái tên tao thuộc lòng từ thuở bé con,
Không phải cái tên dài thòn khó đọc.

Mày trả tự do về cho dân tộc
Tự do thờ phượng tự do yêu thương
Mày trả giáo dân về với giáo đường
Trả phật tử về với chùa với tự

Trả quyền tự do bầu bán ứng cử
Để dân tao được kén chọn hiền tài
Trả lại tao quyền tự quyết tương lai
Quyền hạnh phúc tao cho con cho cháu

Trả trường học về cho thầy cô giáo
Trả em thơ về với tuổi hồn nhiên
Trả ánh mắt vui trả nụ cười hiền
Về với trẻ suốt ba miền đất nước

Trả ngây thơ về lại miền sơn cước
Trả bao dung trở lại với đồng bằng
Trả biển trả đầm về với ngư dân
Trả nông dân ruộng đồng mày cưỡng chế

Trả tam quyền về lại cho thể chế
Trả quan tòa quyền xét xử công minh
Trả luật sư quyền biện hộ chủ mình
Trả toà án quyền đứng riêng độc lập

Trả học sinh quyền tự do học tập

Không Mao Nhiều, Các Mác với Lê Nin,
Không đảng quang vinh, vô sản, vô tình,
Trả chúng nó quyền tự do đọc sách.

Trả người cầm bút tự do viết lách
Trả mọi người quyền cất những lời ca
Trả nhạc vàng về các nẻo đường xa
Để mọi lúc mọi nhà cùng vui hát

Trả hết cho tao những gì tao đã mất
Còn tao sẽ trả mày một thứ đỉnh cao
Sẽ trả mày cái chủ nghĩa tào lao
Mày dùng nó đưa tao vào khổ ải

 ***Trả hết cho nhau… rồi mình Hòa Giải.

Thục Trần (Tháng 10 Năm 2017)

*****

Khi Đảng ta là thằng lừa thế kỷ

 Khi Đảng ta là thằng lừa thế kỷ,

Việt Nam cái gì bây giờ cũng là vĩ đại!

Từ anh hùng Thiến Heo đến thần tượng Bác Thợ Hồ.

Từ sợi dây cột cua đến mớ lá bọc nem chua,

Dân tộc hùa vẻ mặt cho nhau,

Lao xao ra ngõ gặp anh hùng.

Cả những thằng khùng, ai cũng là vĩ đại,

Việt Nam ăn cái gì rồi cũng ra Mai dịch,

Ở đó có ổ ung thư cứu rỗi buồn phiền.

Có sáng trưa chiều, say sỉn cho vui,

Vì chỉ số hạnh phúc dân tộc mình cũng rất là vĩ đại!

Việt nam vĩ đại cả trong lọc lừa ăn cắp,

Từ phi trường Hồ đến chợ Long Biên.

Chính quyền ác thì nhân dân đểu,

Những tội phạm sẽ cùng ngồi một chiếu!

Ăn sẽ chết, mà không ăn cũng sẽ chết!

Việt Nam liêm sỉ đội nón ra đi,

Đạo đức và tội trọng chỉ còn trong ký ữc!

 

Khi Đảng ta là thằng lừa thế kỷ,

Vậy Nhân dân là người tòng phạm bất đắc dĩ,

Gạt gẫm tranh dành nhau cọng rau con cá,

Thì ô nhục sẽ là vĩ đại lên ngôi!!!

*****

Lưỡng cẩu ơi, thôi đừng tranh đấu nữa

Tụi tao còn ói mữa, chữa thôi đâu!

 (Lời cán bộ Miền Nam lúc SAY nên nói THẬT,

Chương trình Truyện cười trích từ ĐỌC BÁO VẸM mới nhất 2017 (Phần 20)

*****

Chẳng chỉ không thi cũng đổ đầu,

Giáo sư tiến sĩ có gì đâu?

Một vài con điếm khoe ˝hoàng tráng˝,

Mấy cụ ˝to đầu˝ thẳng vó câu!     

Chương trình Truyện cười trích từ ĐỌC BÁO VẸM mới nhất 2017 (Phần 21)

*****

LẠ

 Đất nước tôi bây giờ rất LẠ,

Từ bao giờ thói hèn hạ thành quen?

Tàu nước LẠ đi vào vùng nhạy cảm,

Tàu nước tôi bỏ bãi cát than Trời!

Ngư dân tôi cúi đầu nhẫn nhục,

Hải quân LẠ ngang dọc khắp biển khơi!

Công ty LẠ lên Tây nguyên đào quặng,

Dân thứ LẠ đến đâp núi phá rừng.

Cao nguyên ôi, đâu rồi tiếng trống,

 Tiếng sáo buồn, trôi tiếng đàn rung?

 

Đất nước tôi bây giờ rất LẠ,

Phim LẠ lên ngôi, tiếng LẠ đổi đời!

Hàng thứ LẠ khắp hang cùng ngõ hẻm,

Em gái theo chồng LẠ kiếp đời trôi!

 

Ôi LẠ thật, cái gì cũng LẠ!

Đâu mất rồi, con cháu Rồng Tiên?

Trải bao đời lưu danh Lạc Việt,

Mãi bây giờ thói hèn hạ thành quen?

 

Chương trình

Truyện cười trích từ ĐỌC BÁO VẸM mới nhất 2017 (Phần 25)

*****

10 Sát

 Thứ nhất giết AI những kẻ bạo tàn,

Ra tay đánh đập rồi đàn áp dân.

Giết AI những kẻ đê hèn,

Đem giang sơn bán cho loài ngoại bang.

Giết AI những kẻ cộng nô,

Khiến dân đói khổ, dân tình lầm than!

Giết AI những kẻ côn đồ,

Bung roi hành hạ ngục tù người dân đến tối tăm!

Giết AI những kẻ theo Tàu,

Đầu tư mời gọi nát tan quê mình!

Giết luôn những kẻ tay sai,

Làm cho đất Mẹ tim càng quặn đau!

Giết luôn những kẻ bưng bô,

Dân càng đói khổ, lũ mày mập thây!

Giết luôn những kẻ cầm đầu,

Thẳng tay tàn bạo để mà bán nước Việt Nam!

Giết luôn những kẻ độc tài,

Dùng chân xiết chặt hai từ thịnh hưng!

Giết luôn những kẻ tội dồ,

Thà làm thái thú nghe lời của ngoại bang!

 Chương trình

Khai Dân Trí – Lisa Phạm ngày 30/11/2017

*****

 Quê Hương và Chủ Nghĩa

 Chủ nghiã dạy em, thù hận hờn căm.

 Chủ nghiã dạy em, độc ác bất nhân

 Chủ nghiã dạy em, lọc lừa xảo trá

 Chủ nghiã dạy em, dối gian trăm ngả

 Chủ nghiã dạy em, bội phản vong ân.

 Chủ nghiã dạy em, giết chết lương tâm

 Chủ nghiã dạy em, vô thần đấu tố.

 Chủ nghiã mù, rước voi dày mả Tổ.

 Chủ nghiã ngu, thờ đồ tể ngoại bang.

 Chủ nghiã bưng bô, xây dựng thiên đàng.

 Chủ nghiã lừa em, những con bò sữa.

 Chủ nghiã bất lương, ma cô nhà chứa.

 Chủ nghiã tú bà, dụ dỗ thơ ngây.

 Chủ nghiã cò mồi, vơ vét luôn tay.

 Chủ nghiã cai thầu, bán buôn Tổ-Quốc!

 Chủ nghiã lưỡi câu, móc mồi dân tộc.

 Chủ nghiã bịp lừa, bánh vẽ tự do,

 Chủ nghiã cá ươn, tư tưởng vong nô,

 Chủ nghiã chết đi, Quê Hương vẫn sống.

 Ai nhân danh hạnh phúc,

 Thứ hạnh phúc ngục tù.

 Ai nhân danh dân chủ,

 Thứ dân chủ si ngu.

 Ai nhân danh chân lý,

 Thứ chân lý đui mù.

 Bao nhiêu năm, ai nhân danh chủ nghiã,

 Tự-Do xích xiềng, Dân-Chủ dối gian,

 Mác-Lênin, đâu phải người Việt Nam !

 

Sự thật đó có làm em đau nhói?

 Vẫn chập chờn lượn bay bầy quạ đói.

 Chồn cáo kia có rình rập trước sau?

 Ngẩng mặt cao và đừng sợ đớn đau.

 Đứng lên em bằng tâm hồn biển động.

 Em đứng lên như đại dương dậy song.

 Tiếng sét thần tuổi trẻ nổ ầm vang,

 Những tượng hình, chủ nghiã, phải tiêu tan.

 Cây Dân-Chủ bừng lên ngàn sức sống,

 

Em bây giờ khôn lớn,

 Mắt rực lửa yêu thương,

 Biết đâu là sự thật.

 Em tìm thấy con đường,

 Tự-Do sẽ nở hoa.

 Trên quê hương khốn khó,

 Anh như con ngựa già,

 Vẫn cúi đầu kiên nhẫn,

 Đốt những đám cỏ khô,

 Dọn đường cho em đi làm lịch sử.

 

Nguyễn Quốc Chánh,

 Bạc Liêu, Saigon

 *****

Gửi tuổi trẻ Việt Nam

Em hãy ngồi xuống đây,

 Anh kể câu chuyện này.

 Trên cánh đồng cỏ cháy,

 Ngậm ngùi như khói bay.

 

 Con ngựa già một đời,

 Chưa thấy được ngày vui,

 Mắt mỏi mòn trông đợi,

 Những mầm cỏ xanh tươi.

 

 Đã bao nhiêu năm rồi,

 Hướng nhìn về xa xôi,

 Tâm tư đau nhức nhối,

 Cuộc đời vẫn nổi trôi.

 

 Em nhìn về tương lai,

 Cố dấu tiếng thở dài,

 Mắt dường như ngấn lệ,

 Có phải vì khói cay?

 

 Em thấy đó, trên đường đi không đến,

 Quê hương đau, chồn cáo vẫn nghêng ngang,

 Những con thú người nhảy múa kiêu căng,

 Ngửa mặt hú một bài ca chủ nghiã.

 Ngôn ngữ văn nô, đỉnh cao trí tuệ …

 Nguyễn Quốc Chánh,

 Bạc Liêu, Saigon

  *****

Nhà thơ đi làm chính trị,

Mà thống chế thì đi đặt vòng.

Ngày xưa một triệu binh hùng,

Ngày nay triệu triệu tinh tùng trong tay!

 Chương trình

Truyện cười trích từ ĐỌC BÁO VẸM mới nhất 2017 (Phần 33)

(ám chỉ Tố Hữu và Võ Nguyên Giáp)

 *****

Có những phút làm nên lịch sử,

Có cái chết hóa thành bất tử,

Có những lời hơn mọi bài ca,

Có con người như chân lý sinh ra.

 

Thơ “Hãy nhớ lấy lời tôi” của Tố Hữu

đổi thành:

 

Có những phút làm… nhơ lịch sử,

Có cái chết… đúng là tắc tử,

Có những lời… chua xót lòng ta,

Có những người… do vô ý sinh ra.

 *****

Ông Đồ Thời Sản

Tác giả: Nguyên Thạch

Năm xưa hoa đào nở
” Lại thấy ông Đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua…” (*)

Bây chừ đào chưa nờ
Nhưng cả khối ông đồ
Vẽ bao nhiêu dự án
Càng vẽ, tiền càng vô.

Một thể chế tham ô
Sinh ra những ông đồ
Mà nay trong thời sản 
Dân gọi là ma cô

Ma cô ở trung ương
Ma cô Huyện Tỉnh Phường
Ma cô trên quốc lộ
Ma cô khắp quê hương!.

Các ma cô ngồi vẽ
Nhiều dự án đắt tiền
Chúng ăn trên xương máu
Có cuộc sống như tiên.

Đất nước đầy nhiễu nhương
Nhìn dân thấy mà thương
Những ông đồ đầy khắp
Làng xã đến trung ương.

Những ông đồ hèn hạ
Vẽ hoa rồi vẽ lá
Với thái độ láu cá
Chúng cạp cả lai quần!.

Những ông đồ thời sản
Khốn nạn cùng hung hãn
Cùng mưu đồ bán nước
Khiến muôn dân ta thán!.

Lũ ông đồ hiếp dân
Da bọc xương gầy thân
Nhởn nhơ bầy vô cảm
Lương tâm ông đíu cần.

Những ông đồ thời đại
Dân nhìn quá sợ hãi
Hỡi ông Đồ nhân ái
Hồn ở đâu bây giờ?.

Nguyên Thạch
————
(*) Ông Đồ – Vũ Đình Liên

 http://poem.tkaraoke.com/42526/Ong_Do_Thoi_San.html

 *****

Có chủ nghĩa Mác-Lênin?

Trần Nhơn

 Lê nin mượn Mác làm nền tảng,
Chế thành tà đạo phản nhân văn.
Cuồng say bạo lực, siêu quyền Đảng,
Xây nhà tù lớn nhốt nhân dân.

Dẹp quân chủ, xây nền đảng chủ,
Siêu quái thai lịch sử loài người.
Stalin, Mao Trạch Đông… đao phủ,
Hậu duệ Lênin tiếng để đời.

 *****

 Đảng ta là Đảng anh hùng,

Nhìn đâu cũng thấy đồ khùng, đồ điên.

Tưởng đâu Đất Nước nhiều tiền,

Lấy đem xây tượng, đút riêng túi mình!

VÔ DANH

 *****

Bác ơi!

 Bác đang nằm yên nghỉ,

Chúng định dựng Bác lên!

Một nghìn bốn trăm tỷ,

Cả triệu người kêu rên.

Trẻ em kêu thiếu lớp,

Bệnh viện kêu thiếu lớp,

Người nghèo kêu thiếu lớp,

Nghe mà não lòng thương!

Bác vốn người giản dị,

Rất ghét thói xa hoa,

 

Bác ơi!

 

Bác có biết âm mưu lũ gian tà?

Trong số tiền lớn ấy,

Làm được bao nhiêu điều?

Chúng nó dựng Bác dậy,

Để tỏ lòng kính yêu,

Cả một lũ gian trá,

Mượn Bác để làm gì?

Con tin nếu Bác biết,

Vặn cổ chúng đi!

Chúng con đã bất lực,

Muốn kêu đến tận Trời,

Nhưng mà Trời không tốt,

Đành gọi Bác, Bác ơi!

 VÔ DANH

 *****

Đảng nào giàu bằng đảng Cộng sản?

Hộ nào sang bằng hộ dảng viên?

Dân tình thất đảo bát điên,

Đảng viên mặc sức vui chơi hơn người!

 (Chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày 6 Tháng Giêng Năm 2018)

*****

KHỈ THÀNH NGƯỜI

     Khỉ già ra suối, tối vào hang,

   Rượu, thịt, gái tơ đã sẵn sàng,

   Bàn đá chông chênh nằm hưởng lạc,

   Cuộc đời của khỉ thế mà sang! 

 

     Loài khỉ làm gì có lương tâm,

    Quen sống sơn lâm, tính thú cầm,

    Thử hỏi làm sao “TƯ TƯỞNG” có???

    Có chăng lục tặc với sai lầm! 

 

    Còn lại khỉ em, lũ khỉ con,

    Chúng bảo cùng nhau muốn sống còn,

    Thì cứ dối lừa và ăn cướp,

    Âm thầm nhượng bán hết nước non…

 

Mục Sư Hồ Hữu Hoàng

(Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai do Đỗ Hiếu, Phóng viên Đài RFA ghi lại)

*****

Thơ Tình Gởi Anh

 Tình Anh như tô bún riêu,

Bao nhiêu cọng bún, bấy nhiêu sợi tình!

 

Thơ tặng của LISA PHẠM

Gởi cho Lực Lượng Vũ Trang Công An Nhân Dân VC

Nhân khi tên Thượng Tá CA Vũ “Nhôm” bị bắt giam tại

Tổng Cục 2 Quân Đội, cùng mấy tên tướng CA khác.

(Chương Trình #311 ngày 10 Tháng Giêng Năm 2018)

*****

Giàu như Phú,

Lú như Trọng,

Lạt lọng như Nghiên,

Tiêu tiền như Triệu.

Dạo 2010, 4 đại ca Hà Nội là chủ tịch Phùng Hữu Phú, bí thư Nguyễn Phú Trọng, phó chủ tịch Hoàng Văn Nghiên và phó bí thư Nguyễn Quốc Triệu.

*****

MÀY với TAO

 Ăn nhậu là chuyện của TAO,

Việc gì khó nghỉ thì TAO giao cho MÀY!

Đi Tàu, đi Nhựt, đi Tây,

Mở mang tầm mắt, việc này của TAO.

Lên rừng, xuống biển lao đao,

Suy đi tính lại thì TAO giao cho MÀY.

Thư ký trẻ đẹp chân dài,

Nếu MÀY tuyển được thì MÀY giao TAO.

Ăn ốc là việc của TAO,

Còn chân đổ vỏ thì TAO giao cho MÀY.

Phong bì quà cáp hàng ngày,

MÀY đừng động tới thì MÀY chẳng sao.

Phê bình lãnh đạo cấp cao,

Điều gì khó nói thì TAO giao cho MÀY.

Lại đây TAO bảo điều này,

Đừng bao giờ nghỉ rằng MÀY giống TAO!

Giống TAO, TAO chẳng làm sao,

Còn MÀY thì sẽ lao đao cả đời!

Đói no là chuyện của Trời,

Thanh tra có hỏi thì trả lời thay TAO.

Trên trời, triệu triệu vì sao,

Cũng không thấu nổi tình TAO với MÀY!

Phân công cho rõ thế này,

Dể người đừng tưởng rằng MÀY hơn TAO!

 Chương trình

 Doc Bao Vem: Chuyện vui Của Chú Hoàng Tuấn 39

 *****

Kỷ Niệm 50 Năm Quốc Hận 2018

Vá Cờ

 Huế, Phú Vân Lâu, ngày chiếm lại

Dựng cờ vàng ngạo nghễ khoảng trời xanh

Anh hy sinh, thân cờ in vết đạn

Em vá cờ, em vá mảnh giang san…

Nguyễn thị Xuân Lộc

 *****

Như Có Bác Hồ

Như có Bác Hồ trong ngày VUI đón MỸ,

Lời Bác nay thành SĨ NHỤC MUÔN ĐỜI!

30 năm đấu tranh dành toàn vẹn non sông,

30 năm Dân Việt đánh cho Nga cho Tàu,

Nay đã thành công, Mỹ đến nhiều,

Tàu đến nhiều, Nga cũng đến nhiều!

 Bài ca đổi lời của dân gian

*****

Giáp Tướng Quân

 Xưa làm bộ trưởng quốc phòng
Nay làm bộ trưởng đặt vòng tránh thai.

Ngày xưa đại tướng công đồn
Ngày nay đại tướng công lồn chị em.

Ngày xưa Đại tướng cầm quân
Ngày nay Đại tướng cầm quần chị em.

 *****

Thơ Tết Mậu Tuất Gởi VIỆT KIỀU

 Việt kiều về nước xôn xao,

Quên đi nổi nhục năm nào vượt biên,

Trốn chui trong những khoang thuyền,

Nhưng nay thì vinh hiển xem thường nhục xưa.

Rủng rỉnh vài đồng đô thừa,

Ào ào về lại nơi vừa ra đi.

 Mặt mặt vênh váo vương phi,

Ăn chơi trác táng mổi khi đi về.

Thói đời nhìn thấy ủ ê,

Nhiều tên ở Mỹ làm nghề lượm lon,

Khi về đến tận Việt Nam,

Nổ như cái pháo, chẳng còn ngại chi.

Rằng là giám đốc bên đây,

Kỹ sư điện toán Huê Kỳ chính tông,

Giáo sư dạy học trường công,

Tiến sĩ Hóa học làm trong Ngũ-giác-đài.

Mục đích nổ để thị oai,

Việt kiều thứ thiệt chẳng sai chút nào.

Nổ để mong kíếm ít đào,

Gái tơ mơn mởn ra vào ôm eo,

Giống y thằng chó Chí Minh,

Suốt đời chỉ biết bú mồm thiếu nhi.

Ở đời chẳng biết phân minh,

Giữa cái ô nhục, hiển vinh cái nổi gì?

Xưa bị Việt cộng trêu ngươi,

Bỏ tù hành hạ ba đời tổ tông.

Nổi nhục chưa giải quyết xong,

Nay lại đèo bồng trở lại mua vui!

Nhiều tên chơi trò hên xui,

Đem tiền về cúng tìm mùi đầu tư,

Nghe lời kêu gọi giả ngu,

Rằng yêu Tổ Quốc phải lòi tiền ra.

Ngày xưa chinh chiến cho cam,

Anh em huynh đệ tương tàn với nhau.

Ngày nay thống nhất một màu,

Cho nên các bạn Việt Kiều phải đem tiền về,

Để xây dựng làm giàu nước non.

Những kẻ ngu xuẩn Việt Kiều,

Nghe lời dụ dổ ngọt ngon của lũ điếm đàn,

Nhiều tên mất hết chẳng còn đồng ten.

Bỏ của chạy thoát thân hèn,

Khi về đất Mỹ, lại khen nước nhà!

Nào là phát triển xa hoa,

Ngày nay sang rộng hơn là ngày xưa!

Ăn chơi bốn cách dư thùa,

Việt Cộng nay lại thích ưa Việt Kiều!

Về đi, Nhà nước đón chìu

“Welcome” chất xám đủ điều lời ru.

Nhiều tên thấy tức còn ngu,

Bon chen tìm gặp chóp bu của thằng Cộng thù.

Chúng qua nước Mỹ công du,

Để mà xin được “Aid You” việc làm!

Cho đời sống được vinh sang,

Mà quên nổi khổ gian nan năm nào.

Muối mặt xa rời đồng bào,

Tỵ nạn hải ngoại kêu gào đấu tranh,

Nhiều tên H. O. rởm ranh,

Chạy trốn Cộng Sản lại quay trở về.

Ăn chơi trác táng phủ phê,

Nhiều tay già lại còn mê gái làng!

Góp phần phá nát tan hoang,

Thuần phong mỹ tục hàng ngàn năm qua.

Người Việt truyền thống ông cha,

Nghìn năm văn hiến xót xa vô cùng!

Vậy mà có kẻ ung dung,

Biết mình sai trái mà vẫn chun đầu vô.

Còn nói ăn chơi cấp cao,

Việt Kiều phải biết mận đào khác nhau.

 

Thôi thôi, thành thật xin chào,

Mấy tên tỵ nạn đổi màu kỳ nhông.

Việt Gian, Việt Cộng, Việt Kiều,

Ba Việt gom lại, tiêu điều Nước Nam!

 

Thơ của một giới trẻ quốc nội

gởi nhờ LISA PHẠM chuyển

(Chương trình Khai Dân Trí số 343 ngày 11 tháng 2 năm 2018)

 *****

 

 

 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: