2017 Hoa Kỳ Ủng Hộ Trùng Tu NTQĐ Biên Hòa

Thông báo của Sáng hội Việt Mỹ – VAF
(Vietnamese American Foundation) 

về vấn đề trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa

 

Sau nhiều năm vận động với chính giới và với Chính phủ Hoa Kỳ để can thiệp về vấn đề cần phải trùng tu nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa, cuối cùng Sáng Hội đã được 19 dân biểu Hạ Viện đồng thuận gửi văn thư yêu cầu Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ ủng hộ SÁNG HỘI VIỆT MỸ Vietnamese American Foundation trong công tác này.

Sáng ngày 24/10/2017, theo lời mời của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Ted Osius, ông Nguyễn Đạc Thành, Chủ Tịch VAF và ông Phạm Huy Khuê, thành viên Ban Chấp Hành VAF đã tháp tùng phái đoàn Bộ Ngoại Giao Mỹ, gồm có chính ông Ted Osius, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Mary Tarnowka, Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Saigon, ông Justin Brown, Tùy Viên Chính Trị và Đại Tá Tôn Thất Tuấn, Tùy Viên Quân Sự Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ, đã đến viếng Nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa, rồi cùng nhau thắp hương và đặt vòng hoa tưởng niệm tại bàn thờ Nghĩa Dũng Đài.

Tiếp theo, phái đoàn đã có cuộc khảo sát hiện trạng của các khu mộ trong nghĩa trang.

Được biết, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã chính thức chấp nhận nguyện vọng và đề nghị của VAF, vì vậy vấn đề trùng tu Nghĩa trang QĐBH đã được đặt thành vấn đề để sẽ phải được thảo luận giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam trong ngày gần đây.

Trong những ngày tới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm chi tiết về vấn đề này.

*****

 

Trang Nhà trên Liên Mạng của Sáng Hội Việt Mỹ

http://www.vietnameseamericanfoundation.org/

Trang Riêng trên Liên Mạng về Trùng Tu Nghĩa Trang Biên Hòa của Sáng Hội Việt Mỹ

http://www.vietnameseamericanfoundation.org/bien-hoa-cemetery/

 

Bản thông cáo đã xuất hiện trên Liên Mạng vào những ngày cuối Tháng 10 Năm 2017, nhưng khi chúng tôi vào trang nhà của VAF thì KHÔNG tìm thấy được tài liệu bằng tiếng Việt này vì trang chính và tất cả các trang phụ đều toàn bằng Anh ngữ, và thậm chí, khi xin ghi danh để theo dõi trang này, thì tiếng Việt cũng không được chấp nhận!

Ngoài ra, cũng có những đường nối liên quan tin này trên Liên Mạng như sau:

1/

PHÁI ĐOÀN NGOẠI GIAO HOA KỲ VIẾNG NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI VNCH BIÊN HÒA (27/10/2017)

http://nhinrabonphuong.blogspot.ca/2017/10/phai-oan-ngoai-giao-hoa-ky-vieng-nghia.html

2/

Mỹ Giúp VAF, Bàn Với VN Trùng Tu Nghĩa Trang Biên Hòa (28/10/2017)

https://vietbao.com/a273700/my-giup-vaf-ban-voi-vn-trung-tu-nghia-trang-bien-hoa

3/

Đại sứ Mỹ thắp hương tại Nghĩa trang Biên Hòa

https://www.youtube.com/watch?v=vHshTafAFBY

4/

Phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ viếng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa

https://www.youtube.com/watch?v=XJtfCBsi5Xk

 

Lê Bá Hùng

Sưu tầm trên Liên Mạng cuối Tháng 10 Năm 2017

Windsor, Ontario, Canada

https://lehung14.wordpress.com/

https://lehung14.wordpress.com/about/

https://vietenglishtranslation.wordpress.com/

 

*****

 

 

 

%d bloggers like this: