Roger Canfield’s Americong #48

image002

Comrades in Arms

How the Americong Won the War in Vietnam

Against the Common Enemy— America

Copyright Roger Canfield, Ph.D.

1986-2012

No commercial transaction allowed except that approved by the author, copyright holder.

Obtain a prepublication release of a CD-R in Microsoft Word in ENGLISH at a discounted price of $15 from Roger Canfield Rogercan@pacbell.net at 7818 Olympic Way, Fair Oaks, CA 95628, 916-961-6718 or at http://americong.com.

Completely SEARCHABLE for any name, date, place or event of the War and its protesters.   

Cover: Design Stephen Sherman. Photos: Roger Canfield, March 2008. TOP: War protest Hawaii, February 1966 displayed at War Remnants (Crimes) Museum, Saigon. Bottom: Praetorian Guard

Các đồng chí cùng chiến tuyến

Làm thế nào MỹCộng thắng cuộc chiến Việt Nam

Chống kẻ Thù Chung – Mỹ

Giữ bản quyền Roger Canfield, Tiến Sĩ

1986-2012

Không được sử dụng vào mục đích thương mại nếu không có sự đồng ý của Tác giả, người giữ bản quyền.

Có thể mua một tiền bản dưới dạng CD-R Microsoft Word bằng Anh ngữ với giá đặc biệt US$15 ngay từ tác giả Roger Canfield  Rogercan@pacbell.net tại 7818 Olympic Way, Fair Oaks, CA 95628, 916-961-6718 hay tại  http://americong.com.

Hoàn toàn có thể TRA CỨU hoặc bằng tên, bằng ngày tháng hay biến cố liên quan đến cuộc Chiến cùng cả luôn bọn tham dự biểu tình .

******************************************************

* Tác giả giữ bản quyền © Roger Canfield 1986-2012

  • Lê Bá Hùng chuyển ngữ  (với sự chấp thuận của Tác giả)

******

 Chương 48

Những Phúc Trình Về Tiến Triển

– Hayden, Greeblatt

 

Ngoài các cuộc thảo luận về tù binh, Bắc Việt đã  “rất là quan tâm đến các cuộc biểu tình hoặc các hoạt động phản chiến tại Hoa Kỳ.”

Hayden “đã trở về [từ Ba-lê] lòng hừng hực khí thế cách mạng”, theo lời kề của tay bạn tên Andrew Kopkind mà cũng đã gọi đó là một “lần ‘phê’ về MTGPMN.”  2509  Chỉ hai tuần sau khi từ Ba-lê về, vào ngày 25 tháng 7 lúc 08:00, trước Ủy ban Diển hành Đại lộ số 5, Hayden đã tường trình cho nội bộ của y. Y đã báo cáo là đã những tiếp xúc bí mật giữa Việt cộng và Tổng thống Johnson, thông qua một phóng viên CBS mà đã xảy ra trước khi có bài diền văn của LBJ vào ngày 31 tháng 3. 2510

Linda Morse có nhớ lại là Hayden đã báo cáo:

Việt Nam đã cảm thấy … (tháng 7 năm 1968) …là  … họ đã giành được chiến thắng cả trong cuộc chiến tranh quân sự và chính trị và … rằng không có gì để mà phải đàm phán ngoại trừ … việc Hoa Kỳ phải rút khỏi Việt Nam …

Ông ta đã nói là Hoa Kỳ chỉ có hai lựa chọn  … hoặc rút quân hoặc diệt chủng. Tom đã nói … Hoa Kỳ đang nghiêm túc xem xét việc sử dụng vũ khí hạt nhân … do đó, nhiệm vụ của mỗi người dân Mỹ phải là phản đối … bằng mọi phương tiện mà mình đang có. 2511

Các Phúc Trình Của Greenblastt

Trong khi đó, Robert Greenblatt mà lúc đó đã được đề bạt bởi Tom Hayden, Dave Dellinger và Đại tá Hà Văn Lâu, đã cùng Dellinger tham dự một hội nghị ở Prague. Greenblatt đã gặp hai cán bộ Việt Cộng. Y đồng ý cung cấp cho chúng những phúc trình về “hoạt động chống quân dịch … kể từ vụ tấn công Tết Mậu Thân và … sinh hoạt phản chiến … trong số quân nhân của quân đội Mỹ.“ Greenblatt cũng đã đồng ý để thực hiện một băng ghi lại những tuyên bố chống lại quân đội Mỹ.  2512 Edith Efron đã tóm lược một báo cáo của CBS, “Robert Greenbrandt [sic] đã khai trình tại một phiên điều trần của Quốc hội là y đã có gặp các điệp viên Việt Cộng hoạt động sau Bức Màn Sắt vào thời điểm lúc  y  đang có một kế hoạch mà phóng viên đã mô tả như là các cuộc biểu tình phản chiến ở Chicago.”  Tường thuật của CBC đã mô tả Greenblatt như là “người tổ chức các cuộc rối loạn tại Chicago”. 2513

Luật Sư cho Việt-cộng ~ Grenoble Tháng 7 Năm 1968

Trong một Hội nghị Quốc tế Các Luật sư cho Việt Nam,  được tài trợ bởi một mặt trận của Cộng sản quốc tế, International Association of Democratic Lawyer (Hiệp hội Quốc tế Luật sư Dân chủ), bọn Việt cộng và bọn Mỹ đã phụ trách viết xuống nghị quyết  đúc kết. Năm tên Mỹ đã đại diện cho Lawyers Committee on American Policy Toward Vietnam, LCAPC (Ủy ban Luật sư về Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam). Các thành viên nổi bật của lCAPC đã là William Standard, Carey McWilliams, Richard Falk, Hans Morganthal và Quincy Wright. 2514

Bọn Việt-cộng Ôm Và Hun Phái Đoàn Thanh Niên Mỹ, Sofia ~ Bulgaria, 28 Tháng 7 tới 6 Tháng 8 Năm 1968

Từ ngày 28 tháng 7 đến 6 tháng 8 năm 1968, Đại Hội Thanh Niên Thế Giới lần thứ IX đã được tổ chức tại Sofia, Bulgaria để bày tỏ “tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh của họ chống lại đế quốc xâm lược Mỹ”. Vụ liên hoan này tự hào là đã có một tổng số 17.898 đại biểu từ 143 quốc gia. 2515 Độ năm mươi  đại biểu Mỹ hay hơn nữa 2516  đã có tham dự – 11 tên SDS, như là Howard Jeffrey Melish, Leslie Cagan 2517  đã gặp Việt Cộng, gặp những tên đào ngũ Mỹ và bọn đại diện của Liên Xô và đã đến thăm tòa Đại sứ Trung cộng. 2518

Bọn Liên Xô Tài Trợ và Chọn Lựa Các Đại Biểu

Liên Xô đã kiểm soát các tay tài trợ cho World Federation of Democratic Youth (Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới), International Union of Students (Liên hiệp Quốc tế các Sinh viên) và W.E.B. Câu lạc bộ DuBois đã cẩn thận chọn các đại biểu:  2519 “các nhà tổ chức dường như đã dựa trên các tổ chức thanh niên Cộng sản địa phương để lựa chọn của các đại biểu. Điều này đặc biệt đúng trong … các nước phương Tây, theo Đài Âu Châu Tự Do (Radio Free Europe). 2520

William Cathcart, Chủ tịch Ủy ban các Quân nhân Mỹ  đào ngũ tại Stockholm, khi cùng tổ chức họp báo với Việt Cộng, tiết lộ là chính phủ Bun-ga-ri đã tài trợ cho các tham dự viên nguyên là quân nhân Mỹ  đào ngũ. 2521 Sau hội nghị Sofia, Liên Xô có tài trợ cho một đoàn đại biểu gồm tám người đi vòng Liên bang Xô-viết. 2522 Bọn tổ chức tại Sofia đã từng sợ các nhóm bất đồng quan điểm:

Các Đại biểu của Liberal Youth Union (Hiệp hội Thanh niên Tự do) có tính cách quốc tế và một số tổ chức sinh viên khác đã muốn nêu ra một số vấn đề có tính cách ‘khiêu khích’ trong các buổi thảo luận, trong đó có vấn đề “tự do chính trị và quyền hạn” của cả các nhà trí thức lẫn các sinh viên ở các nước cộng sản, “tình trạng bất ổn trong giới sinh viên” ở Ba Lan, cùng việc chỉ trích một số nhà văn nào đó ở Liên Xô, cũng như những thay đổi đang diễn ra ở Tiệp Khắc. 2523

Cho tới 40.000 người Bulgaria đã bị lùa xuống đường vào ngày 29 tháng 7 để bày tỏ “sự hỗ trợ của toàn bộ buổi lễ dành cho [nhân dân] Việt Nam đang chiến đấu”. Một tuyên bố chính thức về Việt Nam đã được thông qua mà không hề được bàn thảo trước đã được phổ biến rộng rãi sau đó. 2524 Bọn SDS đã dẫn đầu, miệng thì hô vang “Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh.” 2525

Các Buổi Liên Hoan Phim Ảnh Xô-viết

Liên Xô đã thực hiện một bộ phim tuyên truyền khá công hiệu về buổi lễ của giới  thanh niên ở Sofia, Bun-ga-ri vào tháng 7 và tháng 8 năm 1968. Bộ phim cho thấy các người biểu tình chủ hòa ôm nhau, hôn nhau và trao đổi quà tặng với các đại biểu Việt cộng, còn một đám đông thì đang biểu tình bên ngoài tòa Đại sứ Mỹ tại Sofia, một xe buýt có gắn cờ Mỹ ngừng lại phía trước, một “phái đoàn Mỹ chống chiến tranh Việt Nam” bèn ra khỏi xe và bắt tay bọn Việt cộng. Bọn Mỹ “đã vào họp và mang theo những khẩu hiệu lớn  –  ” Việt Nam sẽ chiến thắng.”

Một mụ phụ nữ Mỹ da đen đã đọc một bài phát biểu đầy cảm xúc khiến các thính giả phải nhỏ lệ. Một mụ phụ nữ Mỹ khác thì đang ngồi choàng tay ôm quanh một mụ Việt Nam khác. Bọn Việt cộng bèn biểu diễn màn tặng hoa.”… Những thiếu nữ  Việt cộng ôm chằm và tặng hoa cho cái anh chàng Mỹ và bọn quân nhân Mỹ đào ngũ thì được quay phim lúc tuyên bố với phóng viên.” 2526

Leslie Cagan Quá Là Mê

Nhiều thập niên sau đó thì các hồi ký đầy thương yêu của tay phản chiến Leslie Cagan đã hoàn toàn không khác gì với bộ phim tuyên truyền Liên xô vừa được mô tả ở trên:

Điều quan trọng nhất đối với tôi là sự giao tiếp giữa chúng tôi với đoàn đại biểu Việt Nam. Từ cả hai miền Nam và miền Bắc, những người trẻ này đã đi bộ, bằng xe đạp, bằng ghe thuyền và xe lửa để đến Bulgaria. Đoàn đại biểu Mỹ đã có mặt trong phòng khi người Việt Nam đến. Và chỉ một vài khắc sau thì mọi người đã bật khóc. …

Rất bộc phát, chúng tôi trao đổi nhau nào là nhẫn, nào là huy hiệu, khăn tay, bất cứ cái gì chúng tôi đang có, một mối tương đồng đã chợt xẩy ra. Cảm xúc trong phòng lên cao điểm khi một người đàn ông trong nhóm Mỹ đã rút ra thẻ quân dịch của mình và đốt nó đi.

Ngay lập tức sau vụ trao đổi của chúng tôi, hầu hết chúng tôi mà đã đến từ Hoa bèn đi đến khu y tế của đại hội Liên hoan hầu hiến máu để người Việt Nam mang về. 2527 [có lẽ đạp xe đạp mang về.]

Cagan đã hoạt động tích cực trong U.S. Peace Council (Hội đồng Hòa bình Mỹ), chi nhánh Mỹ của World Peace Conference (Hội nghị hòa bình thế giới) do Liên Xô kiểm soát. 2528 Tháng 4 năm 2000, Leslie Cagan đã sẽ tổ chức Ủy ban kỷ niệm 25 năm Hòa bình Việt Nam, các chi phiếu thì đã được viết cho Brecht Forum tại số 122 West 27th Street – Từng 10, NY. 2529 Trong năm 2011, Cagan đã tổ chức một đoàn tàu nhỏ với 30 tên Mỹ nhằm phá vỡ lệnh cấm vận vũ khí của Israel tại Gaza .

Barbara Bright, một nhà báo độc lập viết cho Newsweek đã quan sát là bọn Việt cộng tại Sofia nam đều mặc đồ tác chiến còn nữ thì là áo dài. Bọn độ 50 tên Mỹ xem ra thì ăn mặc “bê bối nhất.” 2530

Tiệp Khắc Cưởng Ép Thay Đổi Lịch Trình Họp

“Trong khi vấn đề Việt Nam đã được chấp thuận cho phép đưa lên bất kỳ khi nào cũng được, mối quan tâm về Tiệp Khắc vẫn đã tức khắc được lưu ý tới”. Điều này xẩy ra mặc dù một phát ngôn viên Liên Xô đã tuyên bố, “Chỉ có kẻ thù của chủ nghĩa xã hội và tất cả bọn xét lại đang cộng tác với chúng mới muốn chuyển đề tài sửa sai những sai lầm trong quá khứ thành toàn thể một chiến dịch chống lại nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.”  2531

Bulgaria đã không cho 50 thanh niên Tiệp Khắc nhập cảnh, 2532 rồi còn tịch thu các tài liệu sách báo Tiệp Khắc, 2533 và công an mặc đồng phục Bun-ga-ri  luôn “đi kèm” các nhà báo Tiệp Khắc trên đường phố, nhà hàng, và khách sạn tại Sofia “.  2534

Trong lễ khai mạc, các người Tiệp phóng khoáng đã la lớn lên “Dubcek, Dubcek, Svoboda, …. Dân chủ của chúng tôi là việc nội bộ của chúng tôi” và “Thức Dậy Đi ” “. 2535

Các người Tiệp này đã bị đáp ứng bằng một sự im lặng và vài tràng vỗ tay rụt rè rải rác đó đây. Các đơn vị công an cũng đã dễ dàng giải tán các cuộc biểu tình và giáo-dục-tại chổ của bọn “cách mạng” SDS, rồi còn đánh đuổi  các nhà báo  Tiệp và Tây phương, kể cả nhân viên NBC 2536  – những hành vi tàn bạo mà Tây phương đã không bao giờ có ở trong nước họ.

Điều này đã là một ám chỉ trước cho việc các xe tăng Liên Xô sẽ tràn chiếm Tiệp Khắc chỉ vài tuần sau đó. Trong năm 2008, Hà Nội vẫn còn tưởng niệm cái tình đoàn kết mà Sofia đã dàn dựng ra. 2537

Trong khi đó, vì sợ ảnh hưởng của bạo lực sẽ sắp xảy ra tại Hội nghị Dân chủ sắp tới trong khi có các cuộc đàm phán ở Paris, Bộ Ngoại giao đã muộn màng cảnh cáo bọn Việt cộng nằm vùng không được dính líu vô chính trị Mỹ. 2538 Việc bọn Việt cộng đã trực tiếp tham gia vào nền chính trị Mỹ đều có đủ tên tuổi rỏ ràng, bọn hoạch định về hội nghị chính là Tom Hayden, Dave Dellinger, Rennie Davis và đám bạn bè mới được tuyển chọn của chúng – chẳng hạn như Robert Greenblatt. Trong tờ Ramparts ngày 24 tháng 8 năm 1968, Hayden đã viết:

Việt cộng có đặt một chút hy vọng trong cuộc bầu cử Mỹ. Dĩ nhiên, họ cũng mong các chính trị gia nổi tiếng như Kennedy, Fulbright và McCarthy chống lại  chính sách lúc đó của Mỹ tại Việt Nam. … Tuy nhiên, họ đã nhận ra … là các chính trị gia cả của đảng Dân chủ và Cộng hòa đều không thành thật. 2539

Vấn Đề Tiệp Khắc

Ở Tiệp Khắc, nơi mà Hayden, Dellinger và băng đảng Bratislava đã ghé thăm trong những thời gian dài vào cuối năm 1967 và vào giữa 1968, thì hồi kết cuộc đã gần kề – ngày 21 tháng 8 năm 1968.

Theo hồi ký của y, tại Bratislava, Tiệp Khắc gần một năm trước đó vào tháng 9 năm 1967, Hayden đã quan sát thấy “một bầu không khí cởi mở hơn trong các trường đại học Tiệp … hậu quả của một hô hào cải cách từ Alexander Dubcek.” 2540 Tay đồng hành với Hayden là Anna Sevcikova, có thể đã cho y thấy một cái gì đó, nhưng tháng 9 năm 1967 chỉ là ba tháng trước khi Alexander Dubcek sẽ thay thế Antonin Novotny như là Đảng trưởng Đảng Cộng sản Tiệp Khắc.  “Mùa Xuân Prague” của Dubcek nhằm đề cao một “chủ nghĩa xã hội với nhân tính” đã xảy ra nhiều tháng sau, khoảng giữa tháng Giêng và tháng 8 năm 1968.

Đó lại là một ví dụ của cái mà Horowitz và Collier gọi là kiểu Hayden đánh bóng và sữa đổi cách người khác nhìn về quá khứ của y. Cuối cùng thì  lực lượng Liên Xô trong Hiệp ước Warsaw, được cố vấn bởi tên Giám đốc KGB “tự do và Tây phương hóa ” Yuri Andropov, đã tràn chiến xa nghiền nát các em bé gái Tiệp mà tay còn vẫn đang cầm hoa để chào đón chúng vào ngày 21 tháng 8 năm 1968.

“Tái Leo Thang Chiến Tranh”

Hayden đã ít quan tâm đến các hoạt động phản cách mạng ở Tiệp Khắc bằng  việc triển khai ảnh hưởng của cộng sản tại Việt Nam. Trên tờ truyền đơn  R.A.T. Convention Special  tại Đại Hội Dân chủ ở Chicago vào cuối tháng 8, Hayden đã viết về quan điểm của mình đối với Việt Nam:

“Các cuộc hòa đàm” tại Ba-lê chỉ là để che đậy một sự leo thang mới của cuộc chiến tranh. Hoa Kỳ đang cố gắng chấm dứt phong trào phản chiến thay vì là chính sách của mình tại Việt Nam …

Trong khi đó, số lượng các phi vụ không tạc trên khắp Việt Nam với  hàng tấn bom được thả xuống, số lượng quân nhân Mỹ và công tác trang bị cho các đồng minh đã cứ gia tăng lên.

Hoa Kỳ đang tập trung tài nguyên quân sự của mình trên cái vùng cán chảo chiến lược và chật hẹp này trong khi biến miền Nam thành một vùng đất hoang tàn.

Gần một phần tư người dân Nam Việt đã phải rời nơi chôn nhau cắt rún để trở thành những kẻ vô gia cư trong “các trại”.

Bệnh dịch hạch và các bệnh dịch khác đang lan truyền … các hóa chất …bom lữa  napalm và bom phốt pho … Mỹ đang sử dụng những phương pháp diệt chủng. 2541

Chính các cuộc tấn công dịp Tết Mậu thân mới đã gây ra thãm cảnh dân tỵ nạn chạy trốn khỏi bọn cộng sản.

 image003

Tem. Thường dân miền Nam chạy trốn khỏi Cộng sản trong trận công kích Tết Mậu thân. Tài liệu của Nat Ward

 

Bây giờ thì lại quay ra phàn nàn là đã có tràn lan bom nổ tung đầy trời trong khi chỉ một tháng trước thì cũng chính Hayden đã nói với Ủy ban Fifth Avenue Parade là Mỹ đã “thiếu các phi công để điều khiển các oanh tạc cơ, thiếu phi cơ và thiếu thốn luôn về bom đạn”. Có lẽ nay thì tầm quan trọng của sự thất bại trong cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân mới bắt đầu chịu thấm vào tiềm thức của y chăng?

Giống như kiểu thông điệp về sức mạnh quân sự của Mỹ do chính Hayden đưa ra đã bị thay đổi chỉ trong một tháng ngắn ngủi, ước muốn của Việt cộng về các hành động chính trị cũng vậy thôi.

Sau các lần hội họp tại Hà Nội, Prague và Ba-lê, Hayden bèn trở về để thảo kế hoạch và lãnh đạo những cuộc biểu tình nhằm gây ra bạo loạn tại Đại hội đảng Dân chủ ở Chicago vào tháng 8 năm 1968.

 *****

2509  Jack Newfield, “Saigon Will Fall in the Dry Season,” Village Voice, 18 tháng 7 năm 1968, nêu ra trong sách của St. John, trang  28-29; Đọc thêm: “Capital Briefs,” Human Events, 1968; Hayden, “The Impasse in Paris,” Ramparts, 24 tháng 8 năm 1968, trang 18.

 2510  Bắc Việt đồng ý thương lưọng – hình dáng của cái bàn hòa đàm.

2511  Nhà Xuất bản Clavir, Transcripts.

2512   Denney, trang 7-8; Đọc thêm: John Ashbrook, “Washington Report” không có ngày tháng (Tháng 10 năm 1979?); Ashbrook, “The Hayden-Fonda Road Show,” Congressional Record, 28 tháng 9 năm 1979, trang H8784.

2513   Edith Efron, The News Twisters, Los Angeles: Nash Publishing 1971, trang 344-5 viện dẫn bởi CBS ngày 10/4/83.

2514   Tom Charles Huston, Phúc Trình Đặc Biệt Dành cho Tổng Thống, TỐI MẬT, CHÌ TỔNG THỐNG ĐỌC – Tối nhạy cảm, Foreign Communist Support of the Revolutionary Protest Movement in the United States, Tháng 7 năm 1969, trang 44, giải mật ngày 11/10/2008 theo yêu cầu của Max Friedman.

2515   Frankfurter Rundschau, 3 Tháng 8 năm 1968 nêu ra trong “THE NINTH WORLD YOUTH FESTIVAL: A REVIEW,” RADIO FREE EUROPE Research, EAST EUROPE, BULGARIA/  ngày 15, 23 tháng 8 năm 1968 tại

http://files.osa.ceu.hu/holdings/300/8/3/text/7-1-101.shtml.

2516  Thơ Barbara Bright gởi Richard H. Nolte, Institute of Current World Affairs, 9 tháng 9 năm 1968 tại trang mạng của  ICWA http://www.icwa.org/articles/BWB-2.pdf?

2517   Leslie Cagan, “Being Left: It Should Be Possible, It Has To Be Possible,” http://www.zmag.org/cagan.htm

2518  FBI, FOIA, Weather Underground. Nguồn tin chính là phúc trình do Đương Nhiệm SAC Chicago gởi Giắm đốc, “Foreign Influence-Weather Underground Organization,” 20 tháng 8 năm 1976, trang 332.

2519   Tom Charles Huston, Phúc Trình Đặc Biệt Dành cho Tổng Thống, TỐI MẬT, CHỈ TỔNG THỐNG ĐỌC – Tối nhạy cảm, Foreign Communist Support of the Revolutionary Protest Movement in the United States, Tháng 7 năm 1969, trang 44, giải mật ngày 11/10/2008 theo yêu cầu của Max Friedman.

2520   “THE NINTH WORLD YOUTH FESTIVAL: A PREVIEW,”RADIO FREE EUROPE Research, EAST EUROPE, BULGARIA , 11 tới 16 tháng 7 năm 1968 tại http://files.osa.ceu.hu/holdings/300/8/3/text/7-1-188.shtml

2521  Tom Charles Huston, húc Trình Đặc Biệt Dành cho Tổng Thống, TỐI MẬT, CHÌ TỔNG THỐNG ĐỌC – Tối nhạy cảm, Foreign Communist Support of the Revolutionary Protest Movement in the United States, Tháng 7 năm 1969, trang 44, giải mật ngày 11/10/2008 theo yêu cầu của Max Friedman.

2522   Như trên

2523   Narodna Armiya, 6 tháng 7 năm 1968 viện dẫn trong “THE NINTH WORLD YOUTH FESTIVAL: A PREVIEW,” RADIO FREE EUROPE Research, EAST EUROPE, BULGARIA, 11 tới 16 tháng 7 năm 1968 tại http://files.osa.ceu.hu/holdings/300/8/3/text/

2524   Narodna Mladezh, 30 tháng 7 năm 1968 viện dẫn trong  “THE NINTH WORLD YOUTH FESTIVAL: A REVIEW,” RADIO FREE EUROPE Research, EAST EUROPE, BULGARIA, 15 tới 23 tháng 8 năm 1968, trang 1-2 tại

http://files.osa.ceu.hu/holdings/300/8/3/text/7-1-101.shtml.

2525   Thơ Barbara Bright gởi Richard H. Nolte, Institute of Current World Affairs, 9 tháng 9 năm 1968 tại trang mạng của ICWA http://www.icwa.org/articles/BWB-2.pdf?Submit=I+AGREE

2526  Bài viết tả lại là của Footage Farm, “Civil Rights and Anti-Vietnam War Protests,” x 22112 21:09:55-21:18:54 1968 Bulgaria; Vietnam; COL SD Time to Live R2 of 6 tại footagefarm.co.uk; Bộ phim là “A Time To Live (Bulgaria Youth Festival ~ Vietnam War). Tài liệu đầy màu sắc về Liên hoan Thanh niên Cộng sản Hàng Năm lần thứ 9 diển ra tại Sofia, Bulgaria năm 1968 là một phim bài Mỹ. Bài bác Chiến tranh Việt-nam và nhấn mạnh về tình đoàn kết, hòa bình thế giới và, trên tất cả, là tự do, bộ phim này là một ví dụ tuyệt hảo về phương pháp mà Liên xô điều khiển ý nghỉ giới trẻ. Phim đã bắt đầu với hình một đoàn diển hành rầm rộ, với các nhóm từ Âu châu, Trung cộng, Nhật, Việt-nam, Phi châu và Mỹ châu, rồi là những bài hoan ca, những vủ điệu dân tộc, những y phục dân gian và một liên hoan ca nhạc kiểu New Orleans gồm có cả một ban nhạc jazz. Một bài ca rất thịnh hành dạo đó tên là “Hãy Tránh xa Việt-nam” đã được ca sỹ nổi tiếng Gilda Maziukaite trình bày. Cùng hiện diện đã có bọn đào ngũ của quân đội Mỹ, mặt mày buồn bả và miệng thì lúng túng tuyên bố là nước Mỹ dể sợ biết là bao. Phim đã được quay cực đẹp bởi những chuyên viên nhà nghề đã diển tả được sự hào hứng cực kỳ, đôi lúc gần như là điên cuồng.

USSR, 1968, Phim màu, dài 55 phút, giải thích bằng Anh ngữ. http://www.ihffilm.com/278.html

2527    Leslie Cagan “Being Left: It Should Be Possible, It Has To Be Possible,” Z Magazine,  Tháng 6 năm 1998. 

http://zena.secureforum.com/Znet/ZMag/articles/caganjune98.htm

2528   Đọc thêm bài của Dân biểu  John Conyers, Jack O’Dell, Bernie Sanders. “End the Cold War, Fund Human Needs, U.S. Peace Council’s Tenth Anniversary…10 tới 12 tháng 11 năm 1989, Guardian, 8 tháng 11 năm 1989.

2529  Email của Leslie Cagan gởi xin tiền tài trợ với Walter Teague vào ngày 11 tháng 5 năm 2000 15:33:09-0400.

2530  Thơ Barbara Bright gởi Richard H. Nolte, Institute of Current World Affairs, 9 tháng 9 năm 1968 tại trang mạng ICWA:  http://www.icwa.org/articles/BWB-2.pdf?

2531   Komsomolskaya Pravda, 1 tháng 8 năm 1968 nêu ra trong “THE NINTH WORLD YOUTH FESTIVAL: A REVIEW,” RADIO FREE EUROPE Research, EAST EUROPE, BULGARIA/15, 23 tháng 8 năm 1968 tại

http://files.osa.ceu.hu/holdings/300/8/3/text/7-1-101.shtml.

2532  Truyền hình Tiệp, 27 tháng 7 năm 1968, nêu ra trong“THE NINTH WORLD YOUTH FESTIVAL: A REVIEW,” RADIO FREE EUROPE Research, EAST EUROPE, BULGARIA/15, 23 tháng 8 năm 1968 tại

http://files.osa.ceu.hu/holdings/300/8/3/text/7-1-101.shtml.

2533  Đài Phát thanh Bratislava, 28 tháng 7 năm 1968, nêu ra trong “THE NINTH WORLD YOUTH FESTIVAL: A REVIEW,” RADIO FREE EUROPE Research, EAST EUROPE, BULGARIA/15, 23 tháng 8 năm 1968 tại

http://files.osa.ceu.hu/holdings/300/8/3/text/7-1-101.shtml.

2534   Zemedelske Noviny, 30 tháng 7 năm 1968, nêu ra trong “THE NINTH WORLD YOUTH FESTIVAL: A REVIEW,” RADIO FREE EUROPE Research, EAST EUROPE, BULGARIA/15, 23 tháng 8 năm 1968 tại

http://files.osa.ceu.hu/holdings/300/8/3/text/7-1-101.shtml.

2535  Thơ Barbara Bright gởi cho Richard H. Nolte, Institute of Current World Affairs, 11 tháng 9 năm 1968 tại trang mạng ICWA: http://www.icwa.org/articles/BWB-2.pdf?

2536  Thơ Barbara Bright gởi cho Richard H. Nolte, Institute of Current World Affairs, 9 tháng 9 năm 1968 tại trang mạng ICWA: http://www.icwa.org/articles/BWB-2.pdf?

2537  Ghi chú và hình của giới báo chí thân cộng Pháp được phơi bày tại Viện Bảo tàng Hà-nội Hilton,  tài liệu của tác giả số Viet I DSC 190.

2538   Drew Pearson, Chicago Daily News in Congressional Record H8260, (4 tháng 9 năm 1968), và St. John, trang 29.

2539   Hayden, “Impasse,” Ramparts, 24 tháng 8 năm 1968, trang 21.

2540   Reunion, trang 209-210.

2541  Tom Hayden, “Democracy Is In The Streets,” R.A.T. Convention Special, Bộ 1, Số 14, Tháng 8 năm 1968 tại bộ sưu tập New Left collection ở đại học Stanford University.

*****

Advertisements

Một phản hồi to “Roger Canfield’s Americong #48”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Giới thiệu tác phẩm AMERICONG (MỸ-CỘNG) – Lê Bá Hùng | Ngoclinhvugia's Blog - 05/01/2016

    […] Roger Canfield’s Americong #48 […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: