Roger Canfield’s Americong #65

image002

Comrades in Arms

How the Americong Won the War in Vietnam

Against the Common Enemy— America

Copyright Roger Canfield, Ph.D.

1986-2012

No commercial transaction allowed except that approved by the author, copyright holder.

Obtain a prepublication release of a CD-R in Microsoft Word in ENGLISH at a discounted price of $15 from Roger Canfield Rogercan@pacbell.net at 7818 Olympic Way, Fair Oaks, CA 95628, 916-961-6718 or at http://americong.com.

Completely SEARCHABLE for any name, date, place or event of the War and its protesters.   

Cover: Design Stephen Sherman. Photos: Roger Canfield, March 2008. TOP: War protest Hawaii, February 1966 displayed at War Remnants (Crimes) Museum, Saigon. Bottom: Praetorian Guard

Các đồng chí cùng chiến tuyến

Làm thế nào MỹCộng thắng cuộc chiến Việt Nam

Chống kẻ Thù Chung – Mỹ

Giữ bản quyền Roger Canfield, Tiến Sĩ

1986-2012

Không được sử dụng vào mục đích thương mại nếu không có sự đồng ý của Tác giả, người giữ bản quyền.

Có thể mua một tiền bản dưới dạng CD-R Microsoft Word bằng Anh ngữ với giá đặc biệt US$15 ngay từ tác giả Roger Canfield  Rogercan@pacbell.net tại 7818 Olympic Way, Fair Oaks, CA 95628, 916-961-6718 hay tại  http://americong.com.

Hoàn toàn có thể TRA CỨU hoặc bằng tên, bằng ngày tháng hay biến cố liên quan đến cuộc Chiến cùng cả luôn bọn tham dự biểu tình .

******************************************************

* Tác giả giữ bản quyền © Roger Canfield 1986-2012

  • Lê Bá Hùng chuyển ngữ  (với sự chấp thuận của Tác giả)

 *****

Chương 65

Committee of Liaison with Families of Servicemen Detained in North Vietnam (COLIFAM)

Ủy Ban Liên Lạc với Gia Đình Quân Nhân Bị Giam tại Bắc Việt

 

 “Chỉ Có Liên Lạc . . . Giữa Tù Binh và Gia Đình của Họ”.

Vào cuối tháng 10 năm 1969, Bắc Việt đã yêu cầu Tom Hayden giúp đỡ về một dự án mới.

Ủy ban Liên lạc với Gia đình Quân nhân bị Giam tại Bắc Việt (COLIFAM)

Sau này, Hayden sẽ nói, “Tôi đã giúp tổ chức hệ thống liên lạc duy nhất giữa các tù binh và gia đình họ.” 3116 Bản chất của cái “hệ thống liên lạc” này là gì? Cuộc đảo chánh về ngoại giao rất đặc biệt này của Hayden mang ý nghĩa gì?

Theo yêu cầu của Bắc Việt, Tom Hayden (và sau đó là Cora Weiss, William Kunstler, Dave Dellinger, Richard Fernandez, Stewart Meacham và New Mobilization)  đã soạm thảo, cung cấp nhân sự, huấn luyện, ra mắt  và điều khiển  Ủy ban COLIFAM  từ 28 tháng 10 năm 1969 cho tới ngày 15 tháng 1 năm 1973.

COLIFAM do Hà Nội kiểm soát

COLIFAM đã trở thành đường dây liên lạc duy nhất, một độc quyền tuyệt đối của Cộng sản về mọi thư từ giữa các tù binh với gia đình của họ mãi cho đến khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Tất cả các thư tù binh gởi đều phải qua ngõ “Xuyên Moscow, Liên Xô” theo chỉ thị của COLIFAM mà từng đã được đưa ra cho các gia đình tù binh .

Một  tờ hướng dẫn của COLIFAM cho biết: “Ủy ban sẽ hoạt động hoàn toàn độc lập với chính phủ Mỹ”. Thêm vào đó, COLIFAM còn cáo buộc chính phủ Mỹ đã “sử dụng các ước muốn của gia đình các tù binh trong mục đích tuyên truyền.” COLIFAM đã cáo buộc chính quyền Mỹ đã đang gây nguy hiểm cho “các tiếp xúc hiện nay và cho khả năng của những lần phóng thích trong tương lai chỉ vì mục đích tuyên truyền”.

Các sự kiện trong thực tế thì lại rỏ ràng ngược lại với tờ hướng dẫn của COLIFAM.

COLIFAM của Hà Nội Đã Khai Thác Các Tù Binh

Cộng sản Việt Nam đã dùng phương pháp đặc biệt để nhồi sọ tuyên truyền đối với các quân nhân Mỹ, cái chính sách Mỹ Vận, đặc biệt là đối với các tù binh  3117  “để gây ảnh hường sâu đậm tới tinh thần binh lính địch  … khi các tù binh sẽ được phóng thích.” 3118  Một tài liệu năm 1966 bị tịch thu tại tỉnh Sông Bé đã ra lệnh cho Trại tù T-52 nơi quân nhân Mỹ SP4 James H. McClean đang bị giam giữ trong năm 1966:

( tù binh Việt) … thì bí mật giết đi … bỏ xác xuống một hố bom …. Treo cổ thôi; nếu không, gia đình sẽ biết được khi thấy lổ đạn trên cơ thể chúng. Chúng ta sẽ nói  là chúng … chết vì bom.

[Mặt khác, nếu là một] lính Mỹ thì cần phải gửi các giấy tờ của y về Văn phòng An ninh Khu vực … ” 3119

Với sự chấp thuận của Ủy ban Đương vụ thuộc Khu ủy, một tù binh nào mà bị kết tội đã “phạm một tội nghiêm trọng” nào đó thì sẽ có thể bị xem như một “bạo chúa” và có thể bị “xử lý ngay tại chỗ”. 3120 McClean đã không bao giờ trở về được từ Việt Nam. 3121

Rõ ràng, Bắc Việt đã giam giữ tất cả các con tin và tịch thu tất cả các vật dụng cá nhân của họ. Họ đã kiểm soát các phương tiện để có thể tuyên truyền thuận lợi cho họ. COLIFAM phụ trách tất cả các thơ từ của tù binh trước khi giao lại để gởi đi Hà Nội qua ngõ Moscow. Bắc Việt đã đẻ ra COLIFAM và kiểm soát nó. Do đó, tất cả các lợi thế tuyên truyền đều nằm trong tay của COLIFAM và bọn Cộng sản, chứ hoàn toàn không phải là Ngũ Giác Đài như COLIFAM tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã nói với tờ Washington Daily News là Ủy ban Liên lạc “ở trong hoàn cảnh … có thể tống tiền và trừng phạt (các người vợ) bằng hành vi chận cất đi thơ từ của chồng gởi họ.”

Một số gia đình:  “chúng tôi bị buộc phải chơi theo kiểu của họ.”

Một người vợ có nói, “… bất cứ thông tin nào về chồng của chúng tôi cũng đều rất là quý giá, nên nếu cần giao tiếp với các nhóm được gọi là hòa bình như vậy sẽ giúp khai thông liên lạc với Hà Nội – cho dù ngay cả nếu Bắc Việt đang sử dụng chúng tôi để tuyên truyền, và đúng là họ đang làm điều này – chúng tôi vẫn đã bị buộc phải chơi theo kiểu họ quy định.” 3122

Bà Peyton McCleary đã cảm ơn Cora Weiss về các bức thơ và có cho biết là mình đã không bao giờ bị đòi hỏi phải đóng góp gì cả. Những người nào mà có đóng góp thì đều được cho biết COLIFAM  hy vọng “sẽ giao thêm được nhiều thơ nữa” và họ đã có nhận được những bản tin phản chiến rất là kịch liệt. “Một trong những bi kịch do vấn đề xâm lăng của Hoa Kỳ là điều đã buộc  … đàn ông và trai trẻ bị gởi đến đó để chiến đấu … Bị “tẩy não” để tin vào những lời dối trá và ngược lại với sự thật mà chính phủ từng tuyên bố với họ.” 3123

Một trường hợp đáng buồn là của Delia Alvarez, em gái của tù binh Everett Alvarez. Anh trai cô là một nạn nhân từng bị tra tấn nên đã bị buộc phải gửi đi  những lời thú tội cực kỳ phóng đại nhưng lại đã được mã hóa đi. Jane Fonda có thuyết phục được Delia Alvarez cùng tham gia một cuộc biểu tình tại Đại Hội đảng Cộng hòa vào năm 1972. 3124

Hà Nội / COLIFAM áp lực các Gia Đình Tham Gia Phong Trào Phản Chiến

COLIFAM từng nhiều lần sử dụng các lợi thế của mình đối với tù binh và gia đình họ để mang về các tuyên truyền của Cộng Sản Việt Nam. COLIFAM thúc dục các gia đình tù nhân phải tham gia phong trào hòa bình. Joy Jeffrey nhận thấy là tất cả các thơ của Bob Jeffrey đều có đính kèm ghi chú “(tuyên truyền như) Bob đã vô nhà tù mỗi ngày.”  Cách lợi dụng thơ từ của các nhóm phản chiến quả đã là “một hình thức tra tấn mà họ từng sử dụng đối với các gia đình của tù binh.” 3125

Tiến sĩ Robert F. Turner nhớ lại lần nói chuyện tại một cuộc họp hàng năm vào tháng 11 năm 1972 của National League of Families of POWs (Liên đoàn Quốc gia của Gia Đình Tù binh) ở Washington, DC. Một số người vợ tù binh đã nói với Turner là Cora Weiss đã cung cấp thơ từ chồng của họ để đánh đổi với việc các bà vợ phải công khai phản đối cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

“Hầu hết những người vợ và các thành viên gia đình đã biểu lộ được một  lòng can đảm vô lường trong hoàn cảnh như vậy, đã từ chối hợp tác, ngay cả khi họ đã được khuyến khích nếu lên án chiến tranh, chồng hay con trai của họ sẽ được đối xử  tốt hơn ở Hà Nội.

Tôi đã – và tôi vẫn rất cực kỳ tự hào về họ”, Turner đã tuyên bố như vậy. 3126

 

Cora Weiss đã sử dụng cái nhãn hiệu COLIFAM để bao che hầu vận động Quốc hội biểu quyết rút quân Mỹ ra khỏi  Việt Nam. Lòng trung thành của Cora Weiss đối với Bắc Việt thì không bao giờ có thể bị nghi ngờ được.

Một Số Gia Đình Chống Cự Lại

Một trường hợp khủng khiếp là của Janis Dodge, vợ của tù binh Trung úy Ronald Dodge. Theo Janis Dodge, Cora Weiss:

Đã thật là kinh khủng. Cô ấy nói với tôi – và nhiều người vợ và người mẹ khác – là nếu tôi gởi thơ cho chồng tôi thì sẽ phải qua trung gian của cô ta. Và cô ta muốn các gia đình phải lên tiếng chống chiến tranh. 3127

 

“Chúng đã giết Ron … rồi giữ bí mật trong 14 năm. … Sau đó, trong tháng 7 năm 1981, Hà Nội đã quyết định trả xác của Ron về. ” 3128

 

Carol McCain, vợ của tù binh John McCain, đã từ chối gởi thơ qua trung gian của  COLIFAM và đòi hỏi phải được thi hành đúng theo quy định của Geneva Convention. John McCain thì gởi về độ một  thư mổi hàng năm. 3129

Hà Nội Chọn Tù binh Nào Để Cho Gia Đình Được Biết Tin

Cán bộ Việt cộng phân loại tù binh Mỹ bị giam giữ như là: “cứng đầu” hay  “tiến bộ”. Một báo cáo CIA cho biết: “tù nhân bị liệt kê như là, “A”, tin đặc biệt, “B”, giá trị tình báo cao nhưng không hợp tác và “C”, ít giá trị cho Bắc Việt. 3130

“Đã không hề có nỗ lực nào để liên hệ với thân nhân ở Hoa Kỳ của … loại “A” và “B”… vì việc này có thể [tiết lộ] … danh tính của họ [như là tù binh hãy còn sống].

Loại tù binh “A” (tin đã được thu thập) thì lại được bảo vệ cẩn thận để [nhằm tránh] những biện pháp đối phó sẹ có thể xẩy ra …

Tương tự như vậy, lý lịch của loại “B” (bất hợp tác) đều được giữ bí mật bởi vì họ có thể sẽ chết vì không chịu nổi những cuộc thẩm vấn … ” 3131

Vợ của tù binh Allen Shuman đã nói trước Ủy ban về An ninh Nội bộ,

Một trong những hành động ác độc nhất của … COLIFAM … đã là … công bố một số ít tên mà thôi của các tù binh mà họ tuyên bố … là vẫn còn sống.

Họ đã không bao giờ đưa ra trọn danh sách mà chỉ cần nhỏ giọt … để làm tăng thêm cường độ của sự thống khổ. 3132

Sybil Stockdale nói rằng đám phụ nữ WSP “dường như không quan tâm đến việc chúng tôi có nhận được thơ hay không mà miễn là làm sao họ có giúp được cho Bắc Việt trên báo chí hay không. … Họ đã đang giúp đở và nâng đở kẻ thù, nhưng chỉ có một sự im lặng như mọi khi từ phía chúng tôi. ” 3133

Bắc Việt đã cho thấy rất rõ ràng đến mức lạnh mình việc “hợp tác” với COLIFAM là điều kiện tiên quyết để đạt được tự do cho tù binh Mỹ: “Sự thành công của … COLIFAM … sẽ là bước đầu tiên hướng tới việc phóng thích các phi công.” 3134 Trong vòng suốt ba năm, Bắc Việt đã sử dụng COLIFAM để thỉnh thoảng phóng thích một tù binh và cho nhỏ giọt ra một số lượng rất nhỏ thơ từ (2 thơ cho mỗi năm cho mỗi tù binh) cũng như là danh sách không đầy đủ của tù binh (ví dụ có 336) đang bị giam giữ.

Rõ ràng, quan tâm chính của COLIFAM đã không phải là giúp  tù binh Mỹ hay gia đình của họ.

COLIFAM  chủ yếu là một mặt trận để Bắc Việt tuyên truyền hầu kết thúc chiến tranh theo các điều kiện của chúng. Ví dụ, COLIFAM đã thực hành đúng y bon các kỹ thuật được rút ra từ cẩm nang của Việt Cộng:

Huy động thân nhân binh lính là vũ khí chính … để tấn công kẻ thù …

Mỗi thân nhân đều nên được khuyến khích phải viết một bức thư cho người tù binh … để kể lể nổi niềm khổ đau … Các thơ từ không cần phải ký tên. 3135

 

Do đó, COLIFAM chỉ đơn thuần là một mặt trận khác của Việt Cộng, giống như

Soldier’s Mother’s Association, Families of Patriotic Soldier’s Association, v. v. . .

COLIFAM Thi Hành Chỉ Thị Tuyên Truyền Của Hà Nội

Các cuộc họp báo và bản tin COLIFAM đều bao gồm các chủ đề như:

• Hành vi tra tấn các tù binh của miền Nam Việt Nam;

• Những điều kiện sinh sống tuyệt đẹp và cách đối xử nhân đạo đối với các tù binh Mỹ  tại “Hà Nội Hilton” (tên cúng cơm đặt ra bởi tù binh Edwin Shuman như một trò đùa, nhưng lại bị Cora Weiss ăn cắp để dùng);

• Các hành vi  tàn bạo và thảm sát của Mỹ ở Việt Nam;

• Sự cần thiết cho việc quân đội Mỹ phải rút quân ngay lập tức khỏi Việt Nam.

Nói tóm lại, COLIFAM đã là một bộ máy tuyên truyền cộng sản. Hai mươi năm sau, Hayden vẫn vuốt mặt một cách không xấu hổ để tuyên bố COLIFAM là một “hệ thống liên lạc”.

Sau khi điều tra COLIFAM, Uỷ ban Hạ viện House Committee on Internal Security  (An Ninh Quốc Nội) đã  kết luận:

COIFAM  chỉ  là một công cụ tuyên truyền của chính phủ Bắc Việt, lợi dụng lòng  hy vọng và nổi lo âu của vợ các tù binh Mỹ cho các mục đích tuyên truyền của Cộng sản.

 Các hoạt động của Committee of Liaison (Ủy ban Liên lạc) đều nhằm giúp đở và xúi giục một quốc gia đang giao chiến với Hoa Kỳ.

Committee of Liaison  lộ ra như  đang xử sự với tư cách là một điệp viên của một thế lực ngoại quốc  – Chính phủ Bắc Việt. 3136

Đó đã chính là cái “hệ thống liên lạc duy nhất đã có giữa các tù binh và gia đình họ” của Tom Hayden.

Từ 1970 đến 1973, FBI đã điều tra COLIFAM vì là một cơ quan tuyên truyền của Bắc Việt, nhưng FBI đã kết luận, “Đã không có chứng cớ được phát giác khã dỉ  truy tố được COLIFAM về việc kêu gọi (solicitation) chiếu theo luật Foreign Agents Registration Act. Thật rỏ ràng, FBI, mà nói đúng ra là Bộ Tư Pháp, đã bỏ qua việc truy tố các hình tội khác mà đã có thể từng đã xảy ra ngoài việc kêu gọi (solicitation).

Trong khi cuộc chiến tiếp diễn, đã có thêm nhiều bằng chứng là COLIFAM đã là một phương tiện tuyên truyền của Bắc Việt. Ai đó đã chỉ đơn giản quyết định không khởi tố COLIFAM chiếu theo Đạo luật Foreign Agents Registration Act (Ghi Danh của Nhân Viên Ngoại Quốc).

Trong khi COLIFAM đã là một phương tiện tuyên truyền thì  các Lữ đoàn Venceremos cũng sẽ thực hiện một số công tác tổng quát hơn cho Hà Nội và phong trào cộng sản quốc tế.

*****

 

3116  A.P. “Hayden Reveals His CIA Role During the Vietnam War,” San Francisco Examiner, 21 tháng 65 năm 1986.

 3117  Bell và Veith

 3118  Thông tư  số  #58/VP, 16 tháng 6 năm 1965, bị tịch thu ngày 11 tháng chạp năm 1965, hồ sơ CDEC Log. Doc 01-1137-66.

 3119  Bell và Veith

 3120  Thông tư số  #58/VP, 16 tháng 6 năm 1965, bị tịch thu ngày 11 tháng chạp năm 1965, hồ sơ CDEC Log. Doc 01-1137-66.

3121  Một danh sách các tù binh đã trở về hay đã trốn thoát có trong Phụ đính số 3 của bài của M. Dieffenbach (người phỏng vấn) và Thomas Hanton (người được phỏng vấn) “Vietnam: A POWs Survival Story,” tại http://members.aol.com/_ht_a/Pbylin/73retutn.?mtband=aOL_us

3122  Jim G. Lucas, “POW wives Show Ire,” Washington Daily News,  5 tháng 2 năm 1970, trang 1. Texas Tech.

3123  Barbara Webster gởi cho: Dear Mrs. [viết lại ~ redacted] COLIFAM, 24 tháng giêng năm 1970.

3124  San Francisco Chronicle, 19 tháng 8 năm 1972; Hubbell, POW, trang  224.

3125  “Room Prepared for Son’s Return,” New York Times, 2:1:18 năm 1973; J.M. Heslop và Dell R. Van Orden, From the Shadows of Death: Stories of POWs,” Salt Lake City: Deseret, 1973, trang 21-22; nêu ra trong tài liệu của Craig Howes, Voices of the Vietnam POWs, New York: Oxford University Press, 1993, trang 155 ghi chú 163.

3126  Dr. Robert Turner,On the Edge of Treason?: John Kerry’s exploitation of POWs and their Families, http://www.wintersoldier.com/staticpages/index.php?page=EdgeofTreason

 

3127  Janis Dodge, trong Santoli, To Bear… trang 243.

3128  Janis Dodge, trong Santoli, To Bear… trang 243-4; Garnett  “Bill”  Bell với George J. Veith, Leave No Man Behind: Bill Bell and the Search for American POW/MIAs from the Vietnam War, Madison: Goblin Fern Press, 2004, trang 177, 443.

3129  Trung tá Hải Quân Lt. Commander John S. McCain III, U.S. Navy, “How the POW’s Fought Back,” US News & World Report, 14 tháng 5 năm 1973.

3130  Bell và Veith

3131  Bell và Veith

3132  Stephen Powell, Covert Cadre, trang 39 ghi chú 57 nêu ra: Quốc hội Hoa Kỳ, Ủy ban Hạ viện House Committee on Internal Security, Annual Report, 1973, Nhiệm kỳ 93, Khóa 1, 24 tháng giêng năm  1974, trang 25.

3133  James và Sybil Stockdale, In Love and War: The Story of a Family’s Ordeal and Sacrifice during the Vietnam Years,” Maryland: Naval Institute Press, 1990, trang 204 nêu ra trong tài liệu của Craig Howes, Voices of the Vietnam POWs, New York: Oxford University Press, 1993, trang 71 ghi chú 77.

3134  Covert Cadre, trang 39 ghi chú 56 nêu ra trong thông cáo báo chí của Liberation News Service , 14 tháng 3 năm 1970.  Gannon, Bộ III, trang 54 cùng được nêu ra bởi  Robert Horner của HISC và COLIFAM  publications.

3135  Douglas Pike, Viet Cong, trang 260-61.

3136  Ủy ban Hạ viện House Committee on Internal Security, Annual Report, 1970, trang 149.

 

*****

Advertisements

Một phản hồi to “Roger Canfield’s Americong #65”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Giới thiệu tác phẩm AMERICONG (MỸ-CỘNG) – Lê Bá Hùng | Ngoclinhvugia's Blog - 05/01/2016

    […] Roger Canfield’s Americong #65 […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: