Roger Canfield’s Americong #123

image002

Comrades in Arms

How the Americong Won the War in Vietnam

Against the Common Enemy— America

Copyright Roger Canfield, Ph.D.

1986-2012

No commercial transaction allowed except that approved by the author, copyright holder.

Obtain a prepublication release of a CD-R in Microsoft Word in ENGLISH at a discounted price of $15 from Roger Canfield Rogercan@pacbell.net at 7818 Olympic Way, Fair Oaks, CA 95628, 916-961-6718 or at http://americong.com.

Completely SEARCHABLE for any name, date, place or event of the War and its protesters.   

Cover: Design Stephen Sherman. Photos: Roger Canfield, March 2008. TOP: War protest Hawaii, February 1966 displayed at War Remnants (Crimes) Museum, Saigon. Bottom: Praetorian Guard

Các đồng chí cùng chiến tuyến

Làm thế nào MỹCộng thắng cuộc chiến Việt Nam

Chống kẻ Thù Chung – Mỹ

Giữ bản quyền Roger Canfield, Tiến Sĩ

1986-2012

Không được sử dụng vào mục đích thương mại nếu không có sự đồng ý của Tác giả, người giữ bản quyền.

Có thể mua một tiền bản dưới dạng CD-R Microsoft Word bằng Anh ngữ với giá đặc biệt US$15 ngay từ tác giả Roger Canfield  Rogercan@pacbell.net

tại 7818 Olympic Way, Fair Oaks, CA 95628, 916-961-6718 hay tại  http://americong.com.

Hoàn toàn có thể TRA CỨU hoặc bằng tên, bằng ngày tháng hay biến cố liên quan đến cuộc Chiến cùng cả luôn bọn tham dự biểu tình .

******************************************************

* Tác giả giữ bản quyền © Roger Canfield 1986-2012

  • Lê Bá Hùng chuyển ngữ  (với sự chấp thuận của Tác giả)

 

*****

Chương 123

 

Đại Bồi Thẫm Đoàn Điều Tra Nước Hoa Kỳ

Dự Án Air War (Chiến Tranh Bằng Không Quân)

 

Từ ngày 22 đến 25 tháng 10 năm 1971 thì Hayden, Dellinger, Davis, Froines, Lynd, Richard Falk và Iqbal Ahmad đã cùnh nhau đến phát biểu tại một buổi hội kéo dài bốn ngày được tài trợ bởi People’s Coalition for Peace and Justice (Liên minh Nhân dân vì Hòa bình và Công lý) mà bọn Việt cộng vẫn thường xuyên “duy trì quan hệ”, căn cứ theo Thông tư số 33/VP/TD của chúng. Trong số tay tài trợ vụ này ở DC mà ta đáng lưu ý, thì chiếu theo một lá thơ ngày 13 tháng 9 năm 1971, đã là Barbara Bick, Tim Butz, Mục sư Ben Lewis và Margery Tabankin. 4104  Tại nhà thờ Washington’s First Congregational Church, thì nó được quảng cáo là một “Cuộc Điều Tra của Đại bồi thẩm đoàn” đối với quốc gia Hoa Kỳ.

Fred Branfman vừa trở về từ Lào – đường mòn Hồ Chí Minh – và đã bắt đầu dự án Air War (Chiến Tranh Bằng Không Quân) mà theo lời chứng của Branfman, đã giết nhiều  thường dân hơn là binh sĩ. Đúng theo ngôn từ của Branfman về đề tài Lào thì nội dung sẽ đúng là “Sử dụng ngay những thống kê của chính phủ, nhóm của tôi – Dự án Air War (Chiến Tranh Bằng Không Quân) – đã tổng kết được là chính quyền Nixon từng giết, gây tàn phế hay mất nhà cửa cho hơn 6 triệu thường dân trong thời gian từ 20 tháng giêng năm 1969 tới mùa thu năm 1972. 4105  “Peoples’Grand Jury ~ Đại Bồi Thẫm Đoàn Nhân Dân” đã tuyên phán là có tội không chỉ cuộc chiến tranh Việt Nam mà luôn cả “cơ sở kinh tế và xã hội của nước Mỹ”. Rennie Davis và John Froines thì lại ráng dùng những lời lẽ nhẹ nhàng hơn và cốt nhằm vận động chính trị. Với việc PCPJ đã hỗ trợ đề nghị hòa bình 7 Điểm của Hà Nội và mụ Bình, vào ngày 25, Xuân Thủy đã đến nói chuyện với chương trình “People’s Armistice Day ~ Ngày Đình chiến của Nhân dân” tại nhà hát Sylvan Theater. 4106

Các Cuộc Biểu Tình Vào Thu Tàn Lụi Dần – Tháng 10 Năm 1971

Các cuộc biểu tình từng được PCPJ dự trù từ lâu cho ngày 13 tháng 10 năm 1971 đã từ từ tàn lụn đi với chỉ vài trăm cuộc xẩy ra trong phần đông là các thành phố và được vài ngàn vụ ở New York. Cuộc chiến thì lại đang từ từ giảm xuống: quân đội Hoa Kỳ đang được rút đi, các danh sách gọi quân dịch cũng vậy, tiền thì bắt đầu hết và các chia rẻ nội bộ cũ trong tả phái nay đã tái xuất hiện. 4107

Ấy vậy, vào ngày 18 tháng 10 năm 1971, Hà Nội lại đã tuyên bố với người dân Bắc Việt là mọi việc đều tốt và báo cáo đã có biểu tình tại khắp các thị sảnh trên khắp nước Mỹ để “lên án cuộc chiến tranh Việt Nam là vô đạo đức”, để hỗ trợ kế hoạch hòa bình Bảy điểm và đã minh thị nêu tên bọn Mỹ ủng hộ chúng – Ron Dellums, Bella Abzug và Thị trưởng Lindsay của New York. 4108

Trong số bọn bảo trợ chủ trương thống nhất cho một cuộc biểu tình địa phương ở Atlanta vào ngày 6 tháng 11 năm 1971 đã có Atlanta Peace Action Coalition và PCPJ. Về cá nhân bảo trợ thì bao gồm thượng nghị sĩ Birch Bayh, Vance Hartke, John Tunney; các lãnh tụ da đen Mục sư Ralph Abernathy, Mục sư Jesse Jackson, Coretta Scott King, Mục sư Fred Shuttleworth, các nhà lãnh đạo lao động Abe Feinglass, Leon Davis, Harold Gibbons, Victor Reuther. Cũng đã có Daniel Ellsberg và các diễn viên Ossie Davis với Ruby Dee. 4109  Vào ngày 6 tháng 11 năm 1971, các cuộc tụ hợp địa phương của PCPJ đã có phần khá hơn so với các sự kiện vào tháng 10 và huy động được 40.000 người tại San Francisco; 30.000 tại New York; 15.000 ở Denver và 10.000 ở Boston. 4110 Về tiêu chuẩn tầm lớn của các cuộc biểu tình do phong trào phản chiến thì cao điểm đã từng bị đạt tới rồi vào năm 1970.

Các cán bộ Việt Cộng ở Mỹ có thể tuy là ít về số lượng nhưng chúng đã không bao giờ ngừng nghỉ … và có khá nhiều ảnh hưởng.

*****

 

4104  Bức thơ của   PCPJ  phân bộ DC ngày 13 tháng 9 năm 1971 gởi cho Các Anh Chị Em và được ký bởi Al Spencer  với Sue Orrin.  Trong các cuộc trao đổi với Canfield và nhiều nguời khác trong tháng chạp năm 2009, Max Friedman nói có đã gặp Tabankin lúc đó đang làm việc về vụ Moratorium.   

4105  http://dir.salon.com/story/opinion/feature/2004/04/13/peacesoldier/index.html

4106  Truyền đơn in và vẻ bằng tay của PCPJ trong tháng 9 năm 1971 có liệt kê các việc sẽ xẩy ra trong tháng 10 năm 1971 do Max Friedman có; Washington Post, 23, 24 và 25 tháng 10 năm 1971; Zaroulis, Who Spoke Up, trang 371; Tom Wells, The War Within: America’s Battle over Vietnam, NY: Henry Holt, 1994, trang 528.

4107  Tom Wells, The War Within, trang 526-29.

4108  “Commentary Applauds U.S. Antiwar Fall Offensive: The American People Warn the Nixon Administration”, Dịch vụ quốc nội Hà-nội bằng tiếng Việt, 14:30 ngày 18 tháng 10 năm 1971, được viện dẫn bởi Rothrock trong  Divided… trang 292-3 ghi chú 75.

4109  Truyền đơn, United Action Committee 6 tháng 11, Atlanta, độ tháng 10 năm 1971.

4110  Zaroulis, Who Spoke Up, trang 371.

 

*****

 

Advertisements

Một phản hồi to “Roger Canfield’s Americong #123”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Giới thiệu tác phẩm AMERICONG (MỸ-CỘNG) – Lê Bá Hùng | Ngoclinhvugia's Blog - 05/01/2016

    […] Roger Canfield’s Americong #123 […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: