Roger Canfield’s Americong #121

image002

Comrades in Arms

How the Americong Won the War in Vietnam

Against the Common Enemy— America

Copyright Roger Canfield, Ph.D.

1986-2012

No commercial transaction allowed except that approved by the author, copyright holder.

Obtain a prepublication release of a CD-R in Microsoft Word in ENGLISH at a discounted price of $15 from Roger Canfield Rogercan@pacbell.net at 7818 Olympic Way, Fair Oaks, CA 95628, 916-961-6718 or at http://americong.com.

Completely SEARCHABLE for any name, date, place or event of the War and its protesters.   

Cover: Design Stephen Sherman. Photos: Roger Canfield, March 2008. TOP: War protest Hawaii, February 1966 displayed at War Remnants (Crimes) Museum, Saigon. Bottom: Praetorian Guard

Các đồng chí cùng chiến tuyến

Làm thế nào MỹCộng thắng cuộc chiến Việt Nam

Chống kẻ Thù Chung – Mỹ

Giữ bản quyền Roger Canfield, Tiến Sĩ

1986-2012

Không được sử dụng vào mục đích thương mại nếu không có sự đồng ý của Tác giả, người giữ bản quyền.

Có thể mua một tiền bản dưới dạng CD-R Microsoft Word bằng Anh ngữ với giá đặc biệt US$15 ngay từ tác giả Roger Canfield  Rogercan@pacbell.net

tại 7818 Olympic Way, Fair Oaks, CA 95628, 916-961-6718 hay tại  http://americong.com.

Hoàn toàn có thể TRA CỨU hoặc bằng tên, bằng ngày tháng hay biến cố liên quan đến cuộc Chiến cùng cả luôn bọn tham dự biểu tình .

******************************************************

* Tác giả giữ bản quyền © Roger Canfield 1986-2012

  • Lê Bá Hùng chuyển ngữ  (với sự chấp thuận của Tác giả)

 

*****

Chương 121

 

Vụ Kerry “Từ nhiệm” Trong Tháng 7

Khỏi VVAW Chỉ Là Xạo Thôi

 

 Mặc dù đã có nhiều giai thoại đã trung thành báo cáo là John Kerry từng từ nhiệm khỏi VVAW trong tháng 7 năm 1971 cùng với tuyên bố của y 4087 là mình không hề bao giờ đã là một phát ngôn viên của VVAW, các báo đương thời và các điềm chỉ viên của FBI đều đã xác nhận y đã là một tay phát ngôn viên nổi bật của VVAW và cũng là thành viên của Ủy ban điều hành của VVAW mãi cho đến cuối tháng 11 và y vẫn tiếp tục liên hệ với VVAW rất lâu sau đó. Như đã được nhắc tới trước rồi, John Kerry đã từng gặp bọn Việt cộng ở Ba-lê vào tháng 8  năm 1971.

Sau đó thì John Kerry đã chỉ còn có nhớ là mình đã từng “từ nhiệm” vào tháng 7 nhưng lại hoàn toàn không hề nhớ tới chuyến đi gặp bọn Việt cộng ở Ba-lê trong tháng 8 và Kerry sẽ đi diển thuyết cho VVAW tại các buổi tụ hợp công cộng như tại Đại học Nevada, Las Vegas, Đại học Georgetown, Đại học Pittsburgh và Đại học Oklahoma. 4088 Ngày 27 tháng 9 năm 1971, với tư cách là phát ngôn viên của VVAW, John Kerry đã diển thuyết tại Đại học Georgetown để nhấn mạnh tới các chính sách về bầu cử. Có một số người tham dự đã nghĩ “Kerry chỉ là một tên cơ hội chủ nghĩa với nhiều tham vọng chính trị cá nhân” và sẽ làm suy yếu VVAW mà thôi. 4089 Ngày 30 tháng 9 thì John Kerry phát biểu tại Đại học Nevada để chỉ trích kế hoạch hòa bình bí mật của Nixon và khẳng định là không có cái danh dự nào tại Việt Nam để mà phải bảo vệ. Các sinh viên đang học đã cho Kerry 1.200 đô Mỹ. 4090 Cùng ngày đó, Hạ Viện biểu quyết bác bỏ hạn kỳ phải rút quân trong vòng 6 tháng nhưng đã thông qua một nghị quyết cho một “ngày nào đó” mà sẽ phải bị ràng buộc với điều kiện tù binh phải được phóng thích. 4091

Vào ngày 2 tháng 11 năm 1971 tại Valparaiso, Chí-lợi thì tổ chức World Federation of Democratic Youth, WFDY (Liên đoàn Thế giới của Thanh Niên Dân Chủ) đã thông qua nghị quyết ủng hộ kế hoạch hòa bình Bảy Điểm để “ấn định ngày tháng” cho việc rút quân hoàn toàn khỏi Đông Dương và để xây cất cái  bệnh viện tên Nguyễn Văn Trỗi tại Hà Nội. Bọn thành viên Mỹ của WFDY, của Young Workers Liberation League (Liên đoàn các Công nhân trẻ Giải phóng) tới tham dự đã là Jarvis Tyner, Naomi Chesman, Victoria Stevens, Jeff Schwartz và Roslinda Basso của La Raza Unida. 4092

Kerry là phát ngôn viên của VVAW tại Oaklahoma City – Từ 5 đến 7 Tháng 11 Năm 1971.

Ngày 13 tháng 10 ở Norman, Oklahoma, một bài báo của nhóm People’s Workshop, tên gọi là The Well ~ Cái Giếng có xác định John Kerry như lả phát ngôn viên quốc gia của VVAW. Cũng theo một điềm chỉ viên thì Kerry đã được mời đến nói chuyện bởi phân bộ Oklahoma VVAW vào ngày  2 tháng 11, 4093 như đã được loan báo trên tờ Oklahoma Daily ngày 3 tháng 11 năm 1971. 4094 Thật vậy, John Kerry đã chính là diễn giả chính tại cuộc họp của Steering Committee (Ban Chỉ đạo) VVAW tại Norman Oklahoma từ 5 đến 7 tháng 11 năm 1971 . 4095

Kerry thúc dục nhóm VVAW nên bỏ phiếu cho các ứng cử viên phản chiến. Y tuyên bố là các thành viên VVAW đều chống lại “mọi loại bạo lực”. Ấy vậy, trong một cuộc phỏng vấn đăng trên tờ Sunday Oklahoman thì Kerry lại cho biết nếu “chính phủ không thay đổi, chúng tôi sẽ đề nghịphải chống đối … những người lâu nay từng tuyên bố sẽ chiếm chjính quyền rồi thì sẽ được toàn quyền để làm việc này”. 4096  Có một số đã than phiền là hội nghị Okalahoma cũng chỉ là một phương tiện cho tham vọng chính trị của Kerry mà thôi. 4097 Cuộc họp Oklahoma cũng có cái màn trình diển của hai mươi tên, hay độ chừng như vậy, thuộc “Winter Soldier ~ Chiến Binh Mùa Đông” đứng ra tự thú về những “tội ác chiến tranh”.

Kerry mưu tính đi Ba-lê lần thứ ba

Al Hubbard và John Kerry dự trù đi gặp bọn Việt cộng ở Ba-lê từ ngày 15 đến 20 tháng 11 năm 1971. Hubbard đã nói là Đảng Cộng sản đã trả cho các chi phí của chúng. FBI cũng đồng quan điểm là Đảng Cộng sản Mỹ CPUSA có bao phí tổn cho Hubbard vì y đã tham dự các cuộc họp của PCPJ với các đảng viên CPUSA là Gil Green và Jarvis Tyner. 4098 Các báo cáo theo dõi từ FBI cũng cho biết là Al Hubbard, John Kerry và các thành viên của Ban Chấp Hành dự trù sẽ có thêm những cuộc thảo luận với Bắc Việt tại Ba-lê từ ngày 15 đến 20 tháng 11. 4099 Tuy nhiên dù dự tính đã rất rõ ràng thì cũng đã không có bằng chứng gì là quả thật đã có một chuyến đi  thứ ba của Kerry đến Ba-lê như vậy.

Như Kerry đã nói với tờ Sunday Oklahoman, vào mùa thu đó, bọn Weatherman đã chứng minh được là một số tay hoạt động phản chiến, ngay trong nội bộ của chúng cũng như của chính VVAW, đều cảm thấy là các hành vi bạo lực của chúng quả rất là chính đáng.

*****

 

4087 John M. Glionna, “FBI Shadowed Kerry During Activist Era,” LA Times, 22 tháng 3 năm 2004.

4088  Phúc trình của FBI, [văn phòng kiểm duyệt trước], “VVAW Regional Coordinators and National Steering Committee Meeting Weekend November 12-15, 1971 Kansas City, Missouri”,  24 tháng 11 năm 1971, trang 2.

4089  Phúc trình của FBI Washington, VVAW, Inc, 100-448092-483.

4090  Phúc trình của FBI Las Vegas, “VVAW, John Kerry Speech, University of Nevada, Las Vegas, September 30, 1971”,  30 tháng 9 và 4 tháng 10 năm 1971 có nêu ra Yell, (UNLV), 6 tháng 10 năm 1971 và Las Vegas State Journal, 30 tháng 9 năm 1971. 

4091  NY Times, 28 tháng 9 năm 1971, trang 3; 1 tháng 10 năm 1971, trang 9; 20 tháng 10 năm 1971, trang 1; 11 tháng 11 năm 1971, trang 1.

4092  “World youth step up anti-imperialism drive,” Daily World, 3 tháng 11 năm  1971.

4093  Kerry thuộc ủy ban chấp hành quốc gia. Phúc trình  FBI, Bufile (100-448092)NYFILE (100-160644), New York, VVAW,Inc, 4 tháng 11 năm 1971.

4094  FBI Oklahoma City gởi cho Giám đốc, 7:45 pm, NITEL, 4 tháng 11 năm 1971.

4095  FBI, Oklahoma City gởi cho Giám đốc, Đại hội Phân bộ Vùng VVAW được bảo trợ bởi Oklahoma VVAW, Đại học University of Oklahoma, November 5,6,7 , IS-New Left” Teletype, 8 tháng 11 năm 1971

4096  Bryce Patterson, “Veterans Against War Chief…” Sunday Oklahoman, 7 tháng 11 năm 1971.

4097  Phúc trình FBI, Okalahoma City, “VVAW Convention Sponsored by Oklahoma VVAW, Norman Oklahoma, 5,6,7 tháng 11 năm 1971, Internal Security-New Left, 13 tháng 11 năm 1971; Phúc trình  FBI, Washington, D.C. , “VVAW”, 6 tháng 11 năm 1971.

4098  FBI, New York gởi cho Giám đốc, VVAW, Inc…, 11 tháng 11 năm 1971, trang 1 và 2; FBI, New York gởi cho Director, “VVAW IS-New Left, ĐIỆN TÍN KHẨN, 12 tháng 11 năm 1971, trang 2.

4099  FBI, [Bị kiểm duyệt] gởi về văn phòng, LƯU Ý: Domestic Intelligence Division, 5:40 pm, ĐIỆN TÍN KHẨN, 10 tháng 11 năm 1971, trang 2; FBI, New York gởi cho Giám đốc, ĐIỆN TÍN KHẨN, 12 tháng 11 năm 1971. 

*****

 

Một phản hồi to “Roger Canfield’s Americong #121”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Giới thiệu tác phẩm AMERICONG (MỸ-CỘNG) – Lê Bá Hùng | Ngoclinhvugia's Blog - 05/01/2016

    […] Roger Canfield’s Americong #121 […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: