Hãy Tố Cáo với Thuế Vụ Bọn Việt Gian

1/
Vì sao bọn Việt Gian đánh mất liêm sĩ để quên quá khứ vượt biển và quay ra qụy lụy VCThật ra thì bọn chúng cũng không ưa gì VC đâu nhưng mà vì chúng cũng chỉ

TIỀN!

2/
Cách hữu hiệu NHÂT để trừng trị chúng là báo cáo với Sở Thuế Vụ nơi chúng tuyển định cư sở.

 

Tại Canada:

http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/nvstgtns/lds/menu-eng.html

Informant Leads Program

Beware of fraudulent communications:

The CRA is warning Canadians that fraudulent emails purporting to be from the Agency are currently circulating. See examples of these scams.

The Canada Revenue Agency (CRA) takes abuse of Canada’s tax laws very seriously. When an individual or business does not fully comply with tax legislation, an unfair burden is placed on law-abiding taxpayers and businesses and the integrity of Canada’s tax base is jeopardized.

The mandate of the Informant Leads Program is to coordinate all leads that the CRA receives from informants, to determine if there is an element of non-compliance with tax legislation, and ensure that the information is reviewed and provided to the corresponding compliance program for appropriate enforcement action.

For more information, see Frequently asked questions.

How to report suspected tax evasion

You can report suspected tax evasion over the Internet or by contacting the Informant Leads Centre. Your identity will not be disclosed and you may provide information anonymously.

Privacy notice

What to tell us

By Internet

Report suspected tax evasion online:

Before you start

Top of Form

Bottom of Form

By phone, mail or fax

Tel.: 1-866-809-6841 (toll free)
Fax: 1-888-724-4829 (toll free)

Office hours: 8:15 a.m. to 5:45 p.m. (Eastern Time).

Mailing address:
National Informant Leads Centre
St. Catharines Tax Services Office
32 Church Street
Post Office Box 3038
St. Catharines ON  L2R 3B9

http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/nvstgtns/lds/faq-eng.html#q1

1. What is tax evasion?
Tax evasion is an illegal practice where a person or business avoids paying taxes or reduces their taxes by misrepresenting their activities. It causes significant loss in the revenue available for funding services such as health, education, and other government programs.

2. How can I report tax evasion?
You can report tax evasion over the Internet, by telephone, mail, or fax,or by visiting one of our tax services offices and speaking with an enforcement officer. Please note that an enforcement officer may not be available in all our locations.

3. What are some examples of tax evasion?
Some examples are:

 • Not declaring all taxable income
 • Claiming deductions for expenses that were not incurred or are not legally deductible
 • Claiming false input tax credits
 • Failing to remit source deductions

4. What happens to the information I provide to the CRA?
We review the information and take the necessary enforcement action. It may not always be appropriate or possible to act on the information immediately.

5. Will the CRA provide me with any feedback on the report I make?
No. The CRA is prohibited under section 241 of the Income Tax Act and section 295 of the Excise Tax Act from disclosing any information about a taxpayer to another.

6. Does the CRA pay for the information I provide?
No. The CRA does not pay for information received from informants.

7. What benefit do I get for reporting this tax fraud?
You are helping to ensure that all taxpayers are paying their fair share of taxes and this benefits all Canadians.

8. Will my identity be revealed?
No, unless you provide us with consent to release your identity. The CRA has a legal obligation not to disclose the identity of informants, any information that might disclose an informant’s identity or even information that might reveal the existence of an informant.

9. Can I send information by email?
You can submit general informant information to the CRA using our secure Internet portal. However, if you wish to submit supporting documentation, you can do so by mail, fax, or by contacting the Informant Leads Centre. You can also send information by email but we cannot guarantee its security.

10. How long will the entire process take?
There are many factors that affect the length of time that it will take us to evaluate a file and each case is different; therefore, there is not one set timeframe.

11. Is there a minimum amount of information that you look at?
No. We take all informant leads seriously and apply the same procedures to all information received.

12. What happens to the individual who commits the alleged tax evasion? What are the penalties for tax evasion? Where can I find a list of fines?
Tax evasion is a serious offence and can take many forms. The Income Tax Act and the Excise Tax Act provide the CRA with a full array of sanctions to deter and punish tax evasion. These can include fines, penalties and in some instances even jail time. The severity of the consequences of tax evasion will correspond to the nature of the offence. Fines and/or penalties can be as high as 200% of the taxes that a taxpayer attempted to evade. The CRA publishes the results of its prosecution activities on its Convictions Web page.

13. I made a report but I’ve changed my mind and would like to revoke my lead. Can I cancel my report?
No. Once you have provided the information to the CRA, you cannot revoke it. All informant information is reviewed to determine the validity of the allegations.

*********

http://www.cra-arc.gc.ca/nwsrm/cnvctns/menu-eng.html

Convictions

The Canada Revenue Agency (CRA) advises the media of cases of people, corporations, and trusts convicted in the courts for tax evasion or for failing to file income tax returns when required. The information released to the media is available to the public since it is derived strictly from court records and not from confidential information held by the CRA.

*****

Tại Hoa Kỳ
Bổ túc ngày 20 Tháng 8 Năm 2019

Những Công Việc Nên Làm

Hãy Báo Sở Thuế Những Bọn Tổ Chức Quyên Góp Lừa Gạt Đồng Hương để Bọn Chúng Hết Lừa Gạt.

Căn cứ vào các án lệ hằng cữu (well -established jurisprudence ) và Luật thuế vụ (Code of the Taxation ) của tất cả các Quốc Gia Tự Do thì mọi người công dân nên tự mình thực hiện một chính sách khôn ngoan, hãy Báo Sở Thuế Vụ những bọn tổ chức quyên góp, lừa gạt đồng hương. (To defraud all the people). Đây là năng quyền pháp lý mà mọi người có thể hành động (To act with full powers) để bọn lừa gạt, hết lừa gạt được bất cứ ai. Những cá nhơn hoặc tổ chức chuyên môn lừa gạt  Đồng Hương Việt Nam giàu lòng nhơn ái, với  các võ bọc khá tinh vi, dưới các dạng thức về tôn giáo .như cúng dường, cầu an cầu siêu, giãi thoát các oan hồn tử tức cũng như về sự cứu giúp người tàn tật, về lòng từ tâm nhơn đạo, Cứu  Người Di Trú hoặc yễm trợ công tác giãi trừ độc tài cộng sản VN như  yễm trợ quỹ kháng chiến tại chiến khu và bảo vệ  công lý cho các Tù Nhơn Luơng Tâm vv … và vv  …

Bọn lường gạt này thường  có các hành vi vô cùng gian manh và lắm thủ đọan để tóm thâu tiền bạc từ Lòng  Nhơn ái,Tính Từ Thiên, Nghĩa Đồng Hương. Vì thế kính xin quý vị hãy cẩn thận xét xem tổ chức và mục đích của từng đợt quyên góp, để tránh bị lừa gạt.

Vậy việc làm minh bạch (To do fair and above-board)  của từng cá nhơn là năng quyền pháp lý luật định mà mọi người có thể tự mình thực hiện nhằm mục đích vạch trần tội ác của bọn bất lương đã đang và sẽ tiếp tục lừa gạt Quý Đồng Hương Việt Nam nhẹ dạ. Mà nếu căn cứ vào luật pháp theo Phạm Tội Học (criminology) thì bọn bất lương này đã đang và sẽ  phạm tội theo thực tế và theo luật pháp (Guilty in the matters of fact and in the law),  rất Cần Luật Pháp Trừng Trị. 

Hãy báo sổ thuế những bọn tổ chức quyên góp lừa gạt đồng hương để bọn chúng hết lừa gạt. ai cũng có thể báo sở thuế. Sau đây là website bằng tiếng Việt của sở thuế. Có nhiều người tố cáo thì sở thuế sẽ theo dõi và điều tra. Đây là cách để bọn lưu manh hết lừa gạt  đồng hương nữa.

Trân Trọng

Vương Thiên Vũ

( Lão Đưa Đò Trên Dòng Sông Biến  Dịch )

Lưu ý: Cũng nên theo dỏi các hội đoàn, các tổ chức lập ra có đăng ký, lãnh trợ cấp của chính phủ, những tổ chức này thường đễ bị lạm dụng và phạm pháp.

https://www.irs.gov/vi/individuals/how-do-you-report-suspected-tax-fraud-activity

Làm Cách Nào để Trình Báo Nghi Ngờ về Hoạt Động Gian Lận Thuế?

 

 

Nếu quý vị … Thì Và
… vị nghi ngờ hay biết rõ người hoặc hãng nào đó không tuân hành luật thuế

 • Xin Miễn Trừ hoặc Khấu Trừ Sai Trái
 • Tiền thu nhập không khai báo kể cả từ nguồn bất chính.
 • Làm Giả/Thay Đổi Tài Liệu
 • Không Trả Tiền Thuế
 • Không Khai Lợi Tức
 • Tội Phạm có Tổ Chức
 • Không trả trưóc thuế lợi tức
sử dụng Mẫu Đơn 3949-A (Form 3949-A(PDF), Information Referral)

 

THẬN TRỌNG:KHÔNG sử dụng Mẫu Đơn 3949-A để báo cáo vấn đề dưới đây

in ra và gửi:

 • Internal Revenue Service
 • Fresno CA 93888

 

hoặc, yêu cầu gửi mẫu đơn qua thư (order the form by mail) hoặc gọi Đường Dây Gian Lận Thuế theo số 1-800-829-0433. Chú ý: chúng tôi không nhận báo cáo vi phạm luật thuế qua điện thoại.

 

Quý vị cũng có thể gửi thư đến địa chỉ trên thay vì sử dụng Mẫu Đơn 3949-A. Xin cho biết càng nhiều thông tin càng tốt vì đó là những điểm quan trọng:

 1. Họ tên và địa chỉ của người quý vị muốn tố giác
 2. Mã số người đóng thuế (số an sinh xã hội nếu là cá nhân, hoặc mã số hãng sở nếu là doanh thương)
 3. Mô tả ngắn gọn về điều vi phạm muốn tố cáo, đồng thời cũng cho biết quý vị đã làm cách nào để biết được hay lấy được thông tin đó
 4. (Những) năm liên can
 5. Số tiền ước lượng của phần lợi tức chưa khai trình
 6. Họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc ban ngày của quý vị

 

* Quý vị không bị bắt buộc phải cho biết danh tánh, nhưng nếu cho biết thì dễ liên lạc hơn. Danh tánh của quý vị sẽ được giữ kín.

 

Lưu ý: Những người nộp Mẫu Đơn 3949-A sẽ không được cập nhật tình trạng hoặc tiến trình về báo cáo này, vì tiến trình khai thuế được giữ bảo mật theo luật IRC 6103.

 

… nghi ngờ có người trộm danh tánh và sử dụng SSN của quý vị cho mục đích việc làm hoặc có thể sử dụng SSN của quý vị để khai thuế Sử dụng Mẫu Đơn 14039 (Form 14039) (PDF)* Điền thông tin vào mẫu đơn trực tuyến, in ra và gửi thư hoặc gửi qua điện sao đến cơ quan phù hợp qua các lựa chọn ở trang 2 của mẫu đơn. Gửi kèm bản sao của ít nhất một tài liệu nêu trong mẫu đơn để xác nhận danh tánh của quý vị. Xem Hướng Dẫn cho Người Nộp Thuế về Trộm Mạo Danh để biết thêm thông tin

 

… nghi ngờ có hành động gian lận hoặc hành động gian lận của người khai thuế dùm hoặc hãng khai thuế Sử dụng Mẫu Đơn 14157 (Form 14157) (PDF)**

**Cũng có thể đòi hỏi Mẫu Đơn 14157-A (xem bên dưới đây)

 

Quý vị có thể điền thông tin vào mẫu đơn trực tuyến, in ra và gửi thư đến địa chỉ của IRS có trên mẫu đơn.
… nghi ngờ người khai thuế dùm nộp tờ khai hoặc thay đổi tờ khai của quý vị mà không được quý vị đồng ý và quý vị muốn thay đổi trương mục của mình

 

 

 

Sử dụng Mẫu Đơn 14157 (Form 14157) (PDF)

Mẫu Đơn 14157-A (Form 14157-A) (PDF)

 

 

Gửi CẢ HAI mẫu đơn (Mẫu Đơn 14157 và Mẫu Đơn 14157-A) đến địa chỉ có trong Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 14157-A.
… nghi ngờ có khuyến khích lạm dụng thuếhoặc người khuyến khích lạm dụng thuế

 

Sử dụng Mẫu Đơn 14242 (Form 14242) (PDF) Có thể gửi thư hoặc gửi điện sao mẫu đơn đến địa chỉ của IRS hoặc số điện sao có trên mẫu đơn.
… nghi ngờ sự sai trái của tổ chức được miễn thuếhoặc chương trình của nhân viên

 

Sử dụng Mẫu Đơn 13909 (Form 13909) (PDF) Gửi thư đến địa chỉ có trên mẫu đơn.
… có thông tin và muốn xin tiền thưởng

 

Sử dụng Mẫu Đơn 211 (Form 211) (PDF) Gửi thư đến địa chỉ có trong Hướng Dẫn cho mẫu đơn.
…quý vị nghi ngờ đã nhận thông tin giả mạo IRS

 

Xin cho chúng tôi biết! Xem mạng lưới Phishing của chúng tôi.

*****

Một phản hồi to “Hãy Tố Cáo với Thuế Vụ Bọn Việt Gian”

Trackbacks/Pingbacks

 1. Giới thiệu tác phẩm AMERICONG (MỸ-CỘNG) – Lê Bá Hùng | Ngoclinhvugia's Blog - 05/01/2016

  […] Hãy Tố Cáo với Thuế Vụ Bọn Việt Gian […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: