Đỉnh Cao Trí Tuệ ‘loài VC’

“Lương y phải như từ mẫu”, nguyên văn câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Thư gửi Hội nghị Cán bộ y tế” tháng 2 năm 1955 là như vậy.

 Nhưng cái lỗ tai của ‘Từ Mẫu gái’ thì cũng chạy xuống cổ họng mất rồi!

Còn cái lỗ tai của ‘Từ Mẫu trai’ thì cũng chạy xuống gò má mất rồi!

Ôi, cái Cục của Đỉnh Cao Trí Tuệ “Loài VC”!

image003

image005

image007

image009

image011

image013

image015

image017

image019

image021

image023

image025

image027

image029

image031

image033

image035

image037

image039

image041

image043

image045

image047

image049

image051

image053

image055

image057 image059

image061

Advertisements
%d bloggers like this: