Đỉnh Cao Trí Tuệ ‘loài VC’

Trí tuệ loài Người ĐÃ đạt với 2 sư tổ Mác  Lê-nin!

Khi lên tới đỉnh cao rồi thì chỉ còn phải đi XUỐNG:
Nên từ đó, loài Người chỉ còn biết sáng chế ra toàn đồ dởm như bom nguyên tử
Hay máy tính điện toán cùng trí thông minh nhân tạo chẳng hạn,
Cùng cái nèn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa quái thai

Đầy vinh quang của cái Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam!


CA là cha mẹ

CA là đày tớ của phụ nữ Việt

CA VC

CA của VC là đày tớ của Nhân Dân!

Tiến lên XHCN

VC Ngọc Trinh

Tệ nạn thiếu áo quần thời Vẹm!


Miễn Bình Luận!

Miễn Bình Luận!

“Lương y phải như từ mẫu”, nguyên văn câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Thư gửi Hội nghị Cán bộ y tế” tháng 2 năm 1955 là như vậy.

 Nhưng cái lỗ tai của ‘Từ Mẫu gái’ thì cũng chạy xuống cổ họng mất rồi!

Còn cái lỗ tai của ‘Từ Mẫu trai’ thì cũng chạy xuống gò má mất rồi!

Ôi, cái Cục của Đỉnh Cao Trí Tuệ “Loài VC”!

image003

image005

image007

image009

image011

image013

image015

image017

image019

image021

image023

image025

image027

image029

image031

image033

image035

image037

image039

image041

image043

image045

image047

image049

image051

image053

image055

image057 image059

image061

1/
Tiến Sĩ NGUYỄN ĐÌNH CUNG của “Đỉnh Cao Trí Tuệ `loài VC”
dõng dạc tuyên bố:

“Chứng khoán Việt Nam đỏ sàn là dấu hiệu tốt”

2/

Hồ Chí Minh Lắc Con Cu!

Chương trình Thần Sấm Sét HUY ĐỨC ngày 27 tháng 8 năm 2018

Tiến Sĩ VŨ MINH GIANG của Đại học Quốc gia Hà nội
dõng dạc tuyên bố:

“Đào mồ tổ tiên của tôi thì được,
nhưng giật đổ tượng Lê Nin là thiếu văn hóa”.

 *****

 

Làng Văn Hóa Xóm Đụ VC
Huyện Ký sơn, Tỉnh Hòa bình

 

Nơi Bác đái (chứ không ị bậy)!
Tỉnh Quảng bình

 

  100 năm tiến bộ “Đỉnh cao Trí tuệ loài VC!
1918 Phu xe thất học, 2018 Tiến sĩ xe ôm
Hà nội

 

  Vù khí LẠ đánh kẻ LẠ
Biển Đông

Chương Trình Huy Đức Thần Sấm Sét
Những chuyện LẠ tại VN
Kim Hoang
Streamed live on Dec 28, 2018

  *****

Vẹm cái thần linh chết TRƯỚC khi sanh 3 năm!

Chuyện LẠ Thế giới nhưng có THẬT của loài thảo khấu rừng xanh VC!

 

https://www.youtube.com/watch?v=2hBPxdxryr4

Chương Trình Huy Đức Thần Sấm Sét TV (phút 40)

Ngày 15 Tháng Giêng Năm 2019

 *****

Thằng thày mù VC rờ voi bói

10 Năm nữa Viêt Nam sẽ trong top 15 vè nông nghiệp!”

 


https://www.youtube.com/watch?v=bhm_xx86PHo

Chương Trình Đài Á chauu Tự do RFA (phút 13)

Ngày 16 Tháng Giêng Năm 2019

*****

 Cấp cứu của Đỉnh Cao Trí Tuệ loài VC!

Có giờ, có giấc rất ư là văn minh trên rừng!

 

   https://www.youtube.com/watch?v=2hBPxdxryr4

Chương Trình Huy Đức Thần Sấm Sét TV (phút 46)

Ngày 16 Tháng Giêng Năm 2019

*****

https://www.youtube.com/watch?v=7b9su6RyIno

 Ôi, ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ LOÀI “vc”!

 Những lời Vàng Ngọc của VC hang Pác Bó

Từ thằng dân sự đến thằng bộ đội

Từ Vẹm cái đến Vẹm đực

Từ thằng có bằng (?) đén thằng không bằng

Từ thằng này đến mụ kia!

—-

Những Phát Biểu Của Đỉnh Cao Trí Tuệ Năm 2018

Channel Nghê Lữ

Published on Jun 1, 2018

*****

Tin VC Tháng 5 Năm 2019

Miển bình luận!

 

 

 

*****

 

%d bloggers like this: