Tiều Sử TS Lewis Sorley (Biography)

Biographical Summary:

 Lewis Sorley

Tiểu Sử Sơ Lược: Lewis Sorley

 

 

Lewis Sorley, a former soldier, is a third-generation graduate of the United States Military Academy who also holds a doctorate from the Johns Hopkins University. He has served on the faculties at West Point and the Army War College.

Lewis Sorley, một cựu chiến binh, là thế hệ thứ ba trong một gia đình ðã cùng tốt nghiệp United States Military Academy (Viện Hàn lâm Quân Sự Hoa Kỳ) mà cũng là một tiến sĩ từ Ðại học Johns Hopkins. Ông ðã phục vụ tại các phân khoa ở West Point và Army War College.

His Army assignments also included leadership of tank and armored cavalry units in Germany, Vietnam, and the United States and staff positions in the offices of the Secretary of Defense and the Army Chief of Staff.

 Những nhiệm vụ về binh nghiệp của ông cũng bao gồm vai trò chỉ huy các ðơn vị xe tăng và các ðơn vị kỵ binh thiết giáp tại Ðức, Việt Nam và Hoa Kỳ cùng các phần hành tham mưu văn phòng thuộc Bộ Trưởng Quốc Phòng và Tham Mưu Trưởng Quân ðội.

 He is the author of a book on foreign policy entitled Arms Transfers under Nixon and three biographies, including Thunderbolt: General Creighton Abrams and the Army of His Times and Honorable Warrior: General Harold K. Johnson and the Ethics of Command. The Johnson biography received the Army Historical Foundation’s Distinguished Book Award. An excerpt of the Abrams biography won the Peterson Prize as the year’s best scholarly article on military history. He has also received the General Andrew Goodpaster Prize for military scholarship from the American Veterans Center.

Ông là tác giả của một cuốn sách về chính sách ðối ngoại Arms Transfers under Nixon và ba tiểu sử, gồm cả “Thunderbolt: General Creighton Abrams and the Army of His Times”Honorable Warrior: General Harold K. Johnson and the Ethics of Command. Bộ Tiểu sử Johnson nhận ðược Distinguished Book Award của Army Historical Foundation (Hiệp Hội Quân Sử Hoa Kỳ). Một ðoạn trích của cuốn Tiểu sử Abrams ðã giành ðược giải thưởng Peterson như là bài viết nghiên cứu về lịch sử quân sự hàng đầu của năm. Ông cũng ðã nhận ðược giải thưởng General Andrew Goodpaster Prize về học bổng quân sự từ Trung tâm Cựu chiến binh Mỹ.

 His book A Better War: The Unexamined Victories and Final Tragedy of America’s Last Years in Vietnam was nominated for the Pulitzer Prize. His edited work Vietnam Chronicles: The Abrams Tapes, 1968-1972 received the Army Historical Foundation’s Trefry Prize for providing a unique perspective on the art of command. A second edited work, The Vietnam War: An Assessment by South Vietnam’s Generals, has recently been published.

Cuốn sách của ông  A Better War: The Unexamined Victories and Final Tragedy of America’s Last Years in Vietnam ðược ðề cử cho giải thưởng Pulitzer. Công trình biên soạn Việt Nam Chronicles: The Abrams Tapes, 1968-1972 ðã nhận ðược giải thưởng Trefry của Hiệp Hội Quân Sử Hoa Kỳ nhờ đã cống hiến một cái nhìn ðộc ðáo về nghệ thuật chỉ huy. Một công trình biên sọan thứ hai, The Vietnam War: An Assessment by South Vietnam’s Generals ( Cuộc Chiến Việt Nam: Ðánh Giá bởi các Týớng của Miền Nam Việt Nam), gần ðây vừa ðược xuất bản.

 Dr. Sorley has also written Honor Bright: History and Origins of the West Point Honor Code and System, a book commissioned by the United States Military Academy’s Simon Center for the Professional Military Ethic. At the Army’s request he also compiled and edited a two-volume work entitled Press On! Selected Works of General Donn A. Starry, published by the Combat Studies Institute Press at Fort Leavenworth.

Tiến sĩ Sorley cũng ðã viết Honor Bright: History and Origins of the West Point Honor Code and System”, một cuốn sách ðược đặt hàng bởi Simon Center for the Professional Military Ethic thuộc United States Military Academy. Theo yêu cầu của Quân ðội, ông cũng biên soạn và chỉnh sửa công trình gồm hai bộ, tựa đPress On! Selected Works of General Donn A. Starry, ðược xuất bản bởi Combat Studies Institute Press tại Fort Leavenworth.

His most recent biography, Westmoreland: The General Who Lost Vietnam, was published by Houghton Mifflin Harcourt in October 2011.

Tác phẫm về loại Tiểu sử của ông gần ðây nhất, Westmoreland: The General Who Lost Vietnam (Westmoreland: Vị Tưng Từng Thua Trận Việt Nam) , ðã ðược xuất bản bởi Houghton Mifflin Harcourt trong tháng 10 năm 2011.

Dr. Sorley is an Emeritus Director of the Army Historical Foundation and is Executive Director Emeritus of the Association of Military Colleges and Schools of the United States.

Tiến sĩ Sorley là một Emeritus Director của Army Historical Foundation và làExecutive Director Emeritus của Association of Military Colleges and Schools of the United States.

During the Spring 2009 semester he was the first Gottwald Visiting Professor of Leadership and Ethics at Virginia Military Institute.

Trong học kỳ 6 tháng Mùa Xuân 2009, ông ðã là giáo sư Gottwald Visiting Professor of Leadership and Ethics đầu tiên tại Virginia Military Institute.

Also in 2009 he was named a Distinguished Eagle Scout by the Boy Scouts of America.

Cũng trong năm 2009, ông ðược trao tặng danh hiệu Distinguished Eagle Scout bởi Boy Scouts of America.

 In 2010 the U. S. Army War College designated him an Outstanding Alumnus, and in 2011 he was named a Distinguished Graduate of the United States Military Academy.

Trong năm 2010, U. S. Army War College chuẩn chấp ông là Outstanding Alumnus , trong năm 2011, ông nhận ðược tước hiệu Distinguished Graduate of the United States Military Academy.

*****

.

 

Một phản hồi to “Tiều Sử TS Lewis Sorley (Biography)”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Giới thiệu tác phẩm AMERICONG (MỸ-CỘNG) – Lê Bá Hùng | Ngoclinhvugia's Blog - 05/01/2016

    […] Tiều Sử TS Lewis Sorley (Biography) […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: