Roger Canfield’s Americong #119

image002

Comrades in Arms

How the Americong Won the War in Vietnam

Against the Common Enemy— America

Copyright Roger Canfield, Ph.D.

1986-2012

No commercial transaction allowed except that approved by the author, copyright holder.

Obtain a prepublication release of a CD-R in Microsoft Word in ENGLISH at a discounted price of $15 from Roger Canfield Rogercan@pacbell.net at 7818 Olympic Way, Fair Oaks, CA 95628, 916-961-6718 or at http://americong.com.

Completely SEARCHABLE for any name, date, place or event of the War and its protesters.   

Cover: Design Stephen Sherman. Photos: Roger Canfield, March 2008. TOP: War protest Hawaii, February 1966 displayed at War Remnants (Crimes) Museum, Saigon. Bottom: Praetorian Guard

Các đồng chí cùng chiến tuyến

Làm thế nào MỹCộng thắng cuộc chiến Việt Nam

Chống kẻ Thù Chung – Mỹ

Giữ bản quyền Roger Canfield, Tiến Sĩ

1986-2012

Không được sử dụng vào mục đích thương mại nếu không có sự đồng ý của Tác giả, người giữ bản quyền.

Có thể mua một tiền bản dưới dạng CD-R Microsoft Word bằng Anh ngữ với giá đặc biệt US$15 ngay từ tác giả Roger Canfield  Rogercan@pacbell.net

tại 7818 Olympic Way, Fair Oaks, CA 95628, 916-961-6718 hay tại  http://americong.com.

Hoàn toàn có thể TRA CỨU hoặc bằng tên, bằng ngày tháng hay biến cố liên quan đến cuộc Chiến cùng cả luôn bọn tham dự biểu tình .

******************************************************

* Tác giả giữ bản quyền © Roger Canfield 1986-2012

  • Lê Bá Hùng chuyển ngữ  (với sự chấp thuận của Tác giả)

 

*****

Chương 119

 

Thông Tư Số 33: Việc Cộng Phụ Giúp

Và Hướng Dẫn Phong Trào Phản Chiến

Tháng 7 Tới Tháng Chạp năm 1971

 

 

Vào ngày 16 tháng 7 năm 1971, Thông tư Việt Cộng mang số 33/VP/TD với chủ  đề “Về các phong trào phản chiến ở Mỹ” dành riêng cho bọn cán bộ đã hướng dẫn rát chi tiết về mối quan hệ của Bắc Việt với phong trào phản chiến của Hoa Kỳ:

Các phong trào phản chiến ở Mỹ … đã được phát triển rộng rãi … Khởi thủy, chỉ có một số ít người … nhưng bây giờ họ đã tập hợp một số lượng lớn của nhân  dân, kể cả các thành viên của Thượng và Hạ viện …. Phong trào phản chiến bộc phát tại Mỹ đã nhận được sự hỗ trợ và hướng dẫn từ các phái đoàn bạn bè [Việt Cộng / Bắc Việt] tại các cuộc đàm phán hòa bình Ba-lê …. Tổ chức PCPJ [Uỷ ban Nhân dân [sic] cho Hòa bình và Công lý] … vẫn có duy trì mối quan hệ với chúng ta …

Thông tư sớ 33 đã cho biết

“PCPJ … đã có nhiều tiến bộ … với sự thay đổi luân phiên về chiến lược sau đây: 1 …. tăng cường đoàn kết nội bộ, liên hệ với các hiệp hội  [và] tầng lớp xã hội khác … và tham gia vào (cuộc bầu cử Hạ Viện Hoa kỳ) và cấy được những thành phần tiến bộ vào trong Thượng viện và Hạ viện … 2. Đẩy mạnh việc khích động  các binh sĩ Hoa Kỳ … “

Một đoạn với tiêu đề “CHUẨN Bị CHO PHONG TRÀO PHẢN CHIẾN VÀO MÙA THU (1971)” đã cho biết là tài liệu Pentagon Papers “đã giúp các tổ chức phản chiến … huy động được người dân [Mỹ] .”

Thông tư tiết lộ các chiến thuật của mụ Bình trong Kế hoạch Hòa bình 7 Điểm ngõ hầu khai thác vấn đề tù binh và gia đình của họ:

Đề nghị hòa bình bảy điểm (của Chính phủ Cách mạng Lâm thời ) không chỉ giải quyết được các vấn đề liên quan đến việc thả các tù binh Mỹ mà còn thúc đẩy người dân của mọi tầng lớp xã hội và thậm chí cả luôn thân nhân của các phi công Mỹ đang bị giam giữ tại Bắc Việt để tham gia phong trào phản chiến”.  4039

Thông tư số 33 cho biết, Nixon và lãnh đạo Nam Việt là Thiệu đã “rất bối rối về đề nghị hòa bình bảy điểm vì nó đã được tán đồng bởi (người dân miền Nam) trong phong trào (chống đối về chính trị) và các phong trào phản chiến ở Mỹ “.  Do đó:

Tất cả mọi địa phương, đơn vị, chi nhánh đều phải phổ biến rộng rãi đề nghị hòa bình bảy điểm, đẩy mạnh các phong trào (đấu tranh chính trị) của nhân dân cả ở trong các thành phố và nông thôn, tận dụng mọi rối loạn và chia rẽ trong hàng ngũ địch nhân các cuộc bầu cử sắp tới của Quốc hội và Tổng thống (VNCH). Họ cần phải phối hợp thành công hơn với các phong trào phản chiến ở Mỹ để cô lập bè lũ Nixon-Thiệu”.

Thông tư số 33 tỏ lộ sự hài long về tiến bộ đạt được trong việc tăng gia của các cố gắng phản chiến trong giới quân nhân GI vào năm 1971 nếu so với năm 1970. Trong các cuộc họp với phong trào nhân dân năm 1970, Hà Nội đã từng nhấn mạnh vào việc phải tổ chức các quân nhân GI.

Thông tư sớ 33 cho thấy đã có một nhận thức đầy đủ về việc PCPJ và NPAC bất đồng quan điễm cho một chiến lược với một mặt trận thống nhất, về sự thất bại trong những nỗ lực làm tê liệt chính phủ và đã chê trách phong trào phản chiến.

“Thay vì phải bao vây Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài thì các cuộc biểu tình lại quay đi chận các ngõ giao thông đường xá và do đó đã cản trở … giao thông. Điều này khiến người dân của họ bất mãn và cho Tổng thống của họ nhiều lý do mới để ngăn cấm các cuộc biểu tình”.

Thật vậy, Cảnh sát Thủ-đô đã bắt giữ 10.000 tên và dẹp bỏ đám biểu tình May Day vào tháng Năm.

Thông tư cho thấy PCPJ và NPAC đang hàn gắn các mối bất hòa củ bằng cách cùng tổ chức chung những hoạt động trong một tương lai gần hầu đánh dấu Hiroshima và Nagasaki vào ngày 6 tháng 8 năm 1971 và các cuộc biểu tình vào ngày 13 tháng 10 và 6 tháng 11 năm 1971, đúng y với lịch trình mà vài tuần trước đó PCPJ đã thông qua tại Milwaukee.

Các phong trào phản chiến ở Mỹ đang cố gắng tìm những phương tiện để có thể cùng hợp tác với nhau … Chúng cũng cố gắng bằng mọi cách để hỗ trợ đề nghị hòa bình bảy điểm (của MTGPMN) [Việt Cộng] và phản đối “cái kiểu giải thích méo mó của Tòa Bạch Ốc, Ngũ Giác Đài và CIA”. 4040

Các Chỉ Thị Cho Bọn Mỹ Đã Rất Là Rõ Ràng.

Vào ngày 23 tháng 7 năm 1971, Thông tư số 06/71 đã được gửi đến cán bộ VC trong Khu 7 và đã lặp lại phần lớn của Thông tư số 33. (Xem ở trên)

Chúc mừng, Chào Đón và Chỉ Thị

Những đói hỏi của Hà Nội cũng đã được phúc đáp rất là nhanh chóng trên chiến trường. Vào ngày 21 tháng 9 năm 1971, Mỹ đã phát động các cuộc không kích vào những mục tiêu phòng không ở Bắc Việt. American Deserters Committee ADC (Ủy ban các Người Mỹ Đào ngũ) vì vẫn có liên lạc chặt chẽ với Hội nghị Stockholm về Việt Nam do Liên Xô tài trợ, đã ngay lập tức biểu tình bao vay Trung tâm Thương mại Mỹ ở Stockholm để chống đối việc tiếp tục không tạc Bắc Việt Nam của Hoa Kỳ. 4041

Bọn Bắc Việt Nam đã rất biết ơn. Ngày 10 tháng 10 năm 1971 thì Hồ Thu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân miền Nam Việt Nam Đoàn kết với nhân dân Mỹ (Việt Mỹ) đã gởi một lá thơ tuyên bố ủy ban “đánh giá cao chiến dịch mùa xuân vừa qua của nhiều tầng lớp nhân dân … kể cả cựu chiến binh và quân nhân hiện dịch … các hành động [vào mùa xuân và vào mùa thu] … đòi hỏi chính quyền Nixon phải nghiêm túc đáp ứng sáng kiến ​​hòa bình 7 điểm ….”. 4042 Cảm ơn quý bạn đã làm theo các chỉ thị của chúng tôi!

Việc hợp tác của bọn ADC quả thật là quá đáng. Chúng đã gởi thư cho Mặt trận Giải phóng Quốc gia mà đã được tường thuật trên Đài phát thanh Hà Nội vào ngày 20 Tháng 12 năm 1971. “Chúng tôi nồng nhiệt chào đón  … (MTGPMN) và chào mừng sự dũng cảm của nhân dân Việt Nam. … Mỹ phải thiết lập ngày tháng … Chiến thắng toàn diện rồi thì chắc chắn sẽ đến với quý bạn”. 4043

Đám VVAW liền cũng nhập bọn: ngày 14 tháng 10 năm 1971, MACV thông báo cho các giới chức Mỹ ở Nam Việt là tại Sài Gòn, có những quân nhân vừa mới luân lưu các kiến nghị của VVAW trong binh sĩ Mỹ kêu gọi việc rút quân và phóng thích tù binh. 4044  Một truyền đơn đề ngày 18 tháng 10 năm 1971 của bọn VVAW đã khoe khoang, “Chúng tôi đã gửi các phái đoàn đến các hội nghị của World Peace Council tại Budapest và Stockholm, đến Seventeenth World Conference Against Atomic and Hydrogen Bombs (Hội nghị Thế giới lần thứ mười bảy chống bom nguyên tử và khinh khí) ở Hiroshima và đến Hà Nội cũng như là Ba-lê để gặp các anh chị em ở Đông Dương của chúng ta”. 4045

Giống như vụ tấn công vào ngày May Day năm 1971, sau khi tham khảo ý kiến ​​với Hà Nội, một nhóm sẽ phải thay đổi kế hoạch của chúng trong tương lai. Ngày 13 tháng chạp, một bản điện báo lưu ý về đêm của FBI đã báo cáo, “theo một nguồn tin, phái đoàn Bắc Việt ở Ba-lê đã không hài lòng với kế hoạch của VVAW nhằm xúc tiến năm cuộc biểu tình riêng biệt để phản đối … bởi vì họ chỉ muốn có một cuộc biểu tình vĩ đại ở thủ đô Washington vào ngày Giáng sinh mà thôi”. 4046

Bắc Việt đã hủy bỏ một chuyến đi của VVAW đến Hà Nội vào tháng chạp. 4047 Ngày 17 tháng chạp, Scott Camil bèn hủy bỏ sinh hoạt Christmas Day Peace Action (Ngày Hòa Bình Giáng sinh) ở Atlanta để được thay thế bởi “một cuộc biểu tình vĩ đại vào ngày 15 tháng giêng năm 1971 tại Washington DC”.  4048 Theo một [bị kiểm duyệt] nguồn tin FBI, Phân bộ Arkansas đã quyết định gởi thiệp Giáng sinh đển Thống đốc Bumpers và phái đoàn Arkansas trong Quốc hội, với hình trẻ em trang bị với đồ chơi toàn là súng ống, đang muốn “lớn lên để bảo vệ hòa bình và tự do” và bên trong thì lại có hình bốn quân nhân GI đang cầm những chiếc đầu lâu của hai người thường dân. 4049

*****

 

4039  “Về Các Phong Trào Phản Chiến ở Mỹ ~ On Antiwar Movements in the US”, Thông tư số 33/VP/TD, hồ sơ CDEC số 12-1370-71, Quận Ủy Hoài Hương,  VC Tỉnh Bình Tuy, Vùng VC, 16 tháng 7 năm 1971. Thông tư này mang số 2150901039b tại Văn khố Vietnam Archive ờ Texas Tech. Đường nối để xem một bản sao toàn bộ của tài liệu cũng có tại: Thomas Lipscomb, “Hanoi Approved of Role Played by Anti-War Vets,” New York Sun,  26 tháng 10 năm 2004 tại nysun.com/article/7356A và Art Moore, WorldNetDaily, 28 tháng 10 năm  2004 và  Freepnet/Kerry/staticpages/index.php?page=vccircular

Tài liệu của Rothrock trang 116-118 có viện dẫn trong chi tiết Thông tư này.

4040  Được nêu trong THOMAS LIPSCOMB, Hanoi Approved of Role Played By Anti-War Vets, New York Sun, 14 tháng 4 năm 2006.

4041  FBI, Legat Copenhagen (100-49) gởi cho Giám đốc (100-454113), “American Deserters Committee-Sweden, 12 tháng 10 năm 1971.

4042  “Our Wishes for Your Victory in the 1971 Fall offensive, Thơ Hồ Thu gới cho Nhân Dân Hoa Kỳ”, Vietnam Courier số ngày 10 tháng 10 năm 1971, trang 1-2, Văn khố TTU được nêu ra trong sách của Rothrock, trang 145 ghi chú 19.

4043  Thơ, American Deserters Committee, Moscow, Thông Tấn Xã Vietnam News Agency, VNA bằng Việt ngữ và Anh ngữ gởi đi cho VNA Hanoi ,17:43 GMT, 20 tháng chạp năm 1971, văn khố TTU được nêu ra trong sách của Rothrock, Divided…

4044  COMMUSMACV, Chủ đề: Vietnam Veterans Against the War in Vietnam, 13:00, 14 tháng 10 năm 1971.Bản sao từ Jay Veith.

4045  Bản sao của “VVAW History, trang 3”, 18 tháng 10 năm 1971, đoạn 6, trang 10.

4046  FBI, Phân bộ Tình báo Quốc nội Domestic  ~ Intelligence Division, Ghi chú Hướng dẫn, 13 tháng chạp năm 1971.

4047  FBI, [Bị kiểm duyệt] gởi Văn Phòng; LƯU Ý: Phân bộ Tình báo Quốc nội ~ Domestic Intelligence Division, 7:51 pm NITEL, 13 tháng chạp năm 1971, trang 2.

4048  FBI, [bị sữa lại Văn phòng “Northwest”], gởi cho Giám đốc, 7:30 pm NITEL, 12 tháng chạp năm  1971.

4049  FBI, [Bị kiểm duyệt] gởi Văn Phòng; LƯU Ý: Phân bộ Tình báo Quốc nội ~ Domestic Intelligence Division, 7:51 pm NITEL, 13 tháng chạp năm 1971, trang 5.

 

*****

 

Advertisements

Một phản hồi to “Roger Canfield’s Americong #119”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Giới thiệu tác phẩm AMERICONG (MỸ-CỘNG) – Lê Bá Hùng | Ngoclinhvugia's Blog - 05/01/2016

    […] Roger Canfield’s Americong #119 […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: