Roger Canfield’s Americong #117

image002

Comrades in Arms

How the Americong Won the War in Vietnam

Against the Common Enemy— America

Copyright Roger Canfield, Ph.D.

1986-2012

No commercial transaction allowed except that approved by the author, copyright holder.

Obtain a prepublication release of a CD-R in Microsoft Word in ENGLISH at a discounted price of $15 from Roger Canfield Rogercan@pacbell.net at 7818 Olympic Way, Fair Oaks, CA 95628, 916-961-6718 or at http://americong.com.

Completely SEARCHABLE for any name, date, place or event of the War and its protesters.   

Cover: Design Stephen Sherman. Photos: Roger Canfield, March 2008. TOP: War protest Hawaii, February 1966 displayed at War Remnants (Crimes) Museum, Saigon. Bottom: Praetorian Guard

Các đồng chí cùng chiến tuyến

Làm thế nào MỹCộng thắng cuộc chiến Việt Nam

Chống kẻ Thù Chung – Mỹ

Giữ bản quyền Roger Canfield, Tiến Sĩ

1986-2012

Không được sử dụng vào mục đích thương mại nếu không có sự đồng ý của Tác giả, người giữ bản quyền.

Có thể mua một tiền bản dưới dạng CD-R Microsoft Word bằng Anh ngữ với giá đặc biệt US$15 ngay từ tác giả Roger Canfield  Rogercan@pacbell.net

tại 7818 Olympic Way, Fair Oaks, CA 95628, 916-961-6718 hay tại  http://americong.com.

Hoàn toàn có thể TRA CỨU hoặc bằng tên, bằng ngày tháng hay biến cố liên quan đến cuộc Chiến cùng cả luôn bọn tham dự biểu tình .

******************************************************

* Tác giả giữ bản quyền © Roger Canfield 1986-2012

  • Lê Bá Hùng chuyển ngữ  (với sự chấp thuận của Tác giả)

 *****

Chương 117

 Kế Hoặch Bảy Điểm Về Hòa Bình

 

Ngày 1 tháng 7 năm 1971, mụ Bình đã công bố một kế hoạch Bảy Điểm mới tại  Paris và Liberation Press Agency với tờ New York Times bèn in nó:

1. Định ngày tháng cho việc Mỹ rút quân vô điều kiện;

2. Loại bỏ chính quyền của Nguyễn Văn Thiệu;

3. Cho phép các lực lượng vũ trang Bắc Việt ở lại miền Nam;

4. Thống nhất Bắc và Nam Việt Nam;

5. Trung lập hóa Nam Việt ;

6. Bồi thường cho Bắc Việt;

7. Chấp nhận những cam kết của Bắc Việt như là bảo đảm cho Hiệp ước.

Đó quả đúng là một công thức bảy món của cái thực đơn là Mỹ phải đầu hàng, phải phản bội đồng minh của mình và cũng để cổ động phong trào phản chiến – mà người đóng thuế Mỹ sẽ phải trang trải hoàn toàn. 4028

Thông tư Trung Ương Cục Miền Nam Số 05/T71

Trung ương Cục Miền Miền Nam, một bộ phận quân sự của Bắc Việt đã ban hành Thông tư số 05/T71, mà đã có đoạn nhằm hướng dẫn bọn cán bộ phải sử dụng kế hoạch hòa bình “Bảy Điểm” để tẩy não bộ đội và cổ động các hoạt động phản chiến:

Cuộc tấn công này là nhằm mục đích mở rộng mặt trận chính trị … vào những nước ngoại quốc mà trong đó có cả Mỹ … để động viên binh sĩ lẫn sĩ quan  … và các phe phái chính trị để  phối hợp với cuộc đấu tranh của nhân dân chống lại bọn Mỹ và … đòi hỏi việc rút quân đội Mỹ …”.  4029

Ngày 23 tháng 7 năm 1971, tên Dương và tên Bộ thuộc Ủy ban Đảng Phân bộ Bà Rịa đã ban hành Thông tư số 06/71 nhằm mô tả cách phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ cho văn phòng VC tại Ba-lê để giúp cho phong trào phản chiến Mỹ. Thông tư số 06/71 đề cập đến kế hoạch “Bảy Điểm” cùng việc phải định một thời khóa biểu cho việc Mỹ phải rút quân, nhưng chính yếu là tập trung vào các tổ chức quan trọng như PCPN và NPAC và những vụ phản chiến trong suốt lịch trình mãi cho tới năm 1971. 4030 Mọi đơn vị tham chiến VC cũng đã được thông báo đầy đủ về những gì đang xẩy ra cũng như là tầm ảnh hưởng quan trọng của các người bạn Mỹ của chúng.

Ngày 5 tháng 8, với Chỉ thị số 19/CT/TV,  Đảng CSVN đã ra lệnh nhồi sọ bọn cán bộ Việt Cộng về đề nghị hòa bình Bảy điểm. Chúng được hướng dẫn để tránh ảo tưởng về hòa bình và vẫn phải đẩy mạnh “cuộc đấu tranh chống lại cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống sắp tới của địch”. Chúng đã được cảnh báo là không nên để bị phân tâm bởi chuyến đi của Nixon thăm Trung cộng. Đã được kèm theo với các chủ đề tuyên truyền và khẩu hiệu đã được Đảng phê duyệt là những câu như “Nixon phải ngay lập tức công bố ngày cuối cùng Mỹ sẽ rút quân”.

Bảy điểm. Phải Định Ngày Tháng.

Chiếu theo Chỉ thị số 19/CT/TV,  phong trào phản chiến đã đóng một vai trò cực yếu: “Nhân dân Mỹ vẫn coi cuộc chiến tiến hành bởi chính phủ Hoa Kỳ tại Nam Việt như là bất công và vô nhân đạo” và đã buộc Nixon phải chấm dứt nó ngay lập tức. Chỉ thị số 19 đã cung cấp cho bọn cán bộ Việt Cộng ở Nam Việt lịch trình chính xác của phong trào phản chiến tại Mỹ:

Phong trào phản chiến của nhân dân Mỹ … đang đấu tranh cho hòa bình và công lý sẽ lấy ngày 6 tháng 11 … như là giai đoạn đấu tranh vào thu. Nhiều cuộc biểu tình với tầm mức lớn sẽ được tiến hành vào ngày 6 tháng 8 (để tưởng nhớ … một quả bom hạt nhân … từng bị bọn đế quốc Mỹ bỏ xuống Hiroshima …).  Ngoài ra, ngày 13 tháng 10, tất cả mọi người ở Mỹ sẽ đình công hầu phản đối chiến tranh.

Tuy nhiên, “vấn đề Việt Nam sẽ vẫn chỉ được giải quyết bằng những chiến thắng … trên chiến trường mà thôi”. 4031

Như thể chúng đã thi hành đúng với Chỉ thị số 19/CT/TV của Việt Cộng, bọn  Peoples Coalition for Peace & Justice PCPJ đã ngay lập tức chuyển ưu tiên từ đề tài People’s Peace Treaty (Hiệp ước Hòa bình của Nhân dân) đển đề tài Bảy Điểm mà nay đã trở thành “sáng kiến ​​chính trị quan trọng nhất của các chiến sĩ giải phóng Việt Nam”. 4032

Bọn chủ hòa Mỹ đã dễ dàng chỉ một bước thôi, từ bỏ đề nghị Tám Điểm thời tháng 9 năm 1970, hầu quay qua ủng hộ một cách rất mặt dày mặt dạng mà không mắc cở cái đề nghị mới Bảy Điểm của tháng 7 năm 1971 trong tiến trình hòa điệu tuyệt đối của chúng với bọn đồng chí Bắc Việt.

Việc phản bội miền Nam Việt Nam cũng đã từng có những bọn đồng sàn rất là kỳ quái.

*****

4028  Robert K. Brigham và Lê Phương Anh (Thông dịch viên) The Liberation Press Agency, 1 tháng 7 năm 1971, tại  wintersoldier.com … page=7pointplan.

4029  Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Phái bộ tại Việt Nam, Viet-Nam Documents and Research Notes, The PRG’s ‘Diplomatic Offensive’,  Hồ sơ số 101, Phần  IV, Tháng giêng năm 1972, trang 8.

4030  Thông tư  số 06/71, Current Affairs Committee , Ba Ria Sub-Region [VC Region 7] Party Committee, 23 tháng 7 năm 1971, bị tịch thu ngày 21 tháng 8 năm 1971, CDEC Log số 08-1395,71.

4031  Nguyễn Văn Chí, TQ 75, Chỉ thị số  No. 19/CT/TV,  The Political and Ideological Indoctrination Task to be Conducted After Nixon  (Declared That He Would Make a Trip to China)’,  5 tháng 8 năm 1971, hồ sơ CDEC Doc Log No. 11-1032-71, Bộ sưu tầm của Pike Collection, Virtual Archive, TTU,  Bút lục số Item Number 2310714051. 

4032  “Coalition rejects ‘fraudulent’ invitation Urges ‘peoples’ movement,” Daily World,  4 tháng chạp năm  1971, trang 4.

*****

Một phản hồi to “Roger Canfield’s Americong #117”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Giới thiệu tác phẩm AMERICONG (MỸ-CỘNG) – Lê Bá Hùng | Ngoclinhvugia's Blog - 05/01/2016

    […] Roger Canfield’s Americong #117 […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: