Ôi, Bộ Đội Oai Hùng Giải Phóng Năm 1975!

Miễn Bình Luận!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để chỉ MÃI MÃI xin làm đày tớ của Nhân Dân

 

NHƯNG rồi như vầy hay sao?

 

 

 

 

 

 

 

Bao oan hồn còn mãi vất vưởng ngoài biển Đông?

*****

 

Advertisements
%d bloggers like this: