Ôi, Bộ Đội Oai Hùng Giải Phóng Năm 1975!

Miễn Bình Luận!

Ngày 27-2-1966, với 19 tay súng của Dân Quân xã Hải Chính, bằng 19 viên đạn súng trường bộ binh, đã bắn rơi một máy bay phản lực F105 của Đế Quốc Mỹ. Được Nhà Nước tặng thưởng Huân Chương Chiến Công Hạng 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để chỉ MÃI MÃI xin làm đày tớ của Nhân Dân

 

NHƯNG rồi như vầy hay sao?

 

 

 

 

 

 

 

Bao oan hồn còn mãi vất vưởng ngoài biển Đông?

*****

 

%d bloggers like this: