Sách Roger Canfield’s Americongs (Book)

Roger Canfield 

Cập nhật hóa Tháng 10 Năm 2019

Để đáp lại nguyện vọng và yêu cầu từ đọc giả của tài liệu “Americongs” dưới hình thức pdf, TS Roger Canfield đã cho phát hành qua trung gian của Amazon 2 bộ đầu trong bộ trường thiên 3 bộ “Americongs”.

1/


https://www.amazon.com/Hawks-Other-Side-1963-1967-Enemy-America-ebook/dp/B07XNJWCLR

https://www.amazon.ca/s?k=Hawks+on+the+Other+Side&i=stripbooks&ref=nb_sb_noss

Book 1

Hawks on the Other Side: Vietnam Peace Movement 1963-1967: Volume I of Comrades in Arms: How the Americong Won the War against the Common Enemy-America

by Dr. Roger Canfield | Aug 26 2019
Paperback: 224 pages
Publisher: Independently published (Aug. 26 2019)

2/

https://www.amazon.com/Vietnam-Winning-Homeland-Movement-1968-1972-ebook/dp/B07YJ45CPR/ref=sr_1_1?keywords=Vietnam%3A+the+Second+Front.&qid=1572219282&s=books&sr=1-1

https://www.amazon.ca/Vietnam-Winning-Homeland-Movement-1968-1972/dp/1693226111/ref=sr_1_1?keywords=Vietnam%3A+The+Second+Front%3A%3A+Winning+the+War%2C+Losing+the+Homeland%2C+the+Peace+Movement%2C+1968-1972&qid=1572219482&s=books&sr=1-1

book 2

Vietnam: The Second Front:: Winning the War, Losing the Homeland, the Peace Movement, 1968-1972
by Roger Canfield
Paperback: 224 pages
Publisher:Independently published (Oct. 1 2019)

*****

Một bình luận tiêu biểu của đọc giả

pschmehl
5.0 out of 5 stars

Tài liệu cực kỳ quý giá cho cho các nghiên cứu gia.
Ngày 12 tháng 9 năm 2019 – Đăng trên trang Liên Mạng Amazon.com

Khi tôi mua “Comrades in Arms: How the Americong Won the War in Vietnam Against the Common Enemy, America“, tôi quả thật đã bị choáng váng bởi trình độ nghiên cứu cùng tisng cách thật là phong phú về tin tức kèm theo. Ở dưới hình thức PDF, cuốn sách đã có tới cả 2.117 trang và bao gồm 7009 mục chú thích và năm phụ lục dài. Đây là một tác phẩm đồ sộ được nghiên cứu tỉ mỉ và chú thích kỹ lưỡng, chứng tỏ khả năng nắm vững chủ đề của tác giả.

Khi tôi nói chuyện với tác giả và đề nghị cuốn sách quá dài và cần được chia thành nhiều tập, ông đã đồng ý với lời góp ý của tôi và bắt tay vào làm việc. Kết quả là tập đầu tiên này: 201 trang và 1053 chú thích! Trong khoảng thời gian 1963 đến 1967, tác giả đã đào sâu vào mối liên hệ cộng sản với nhiều nhà lãnh đạo của Phong trào Hòa bình Việt Nam.

*****

1/
Vì sao năm 1975 VNCH thất trận?
Vì Mỹ phản bội chúng ta.

2/
Vì sao Mỹ phản bội chúng ta?
Trả lời: Tác phẫm Americong của Tiến Sĩ ROGER CANFIELD, 1495 trang, tại http://www.americong.com

********

CONTENTS

Vol. I- Fronts for Peace: Hanoi Operations in USA Before Tet

Part I-Introduction to the Enemy

PART II- From Protest to Resistance

Part III –Tet 1968 The Turning Point

Vol. II-Winning the War: Losing on the Second Front in the USA; Tet to Peace Accords

Part IV 1969

Part V 1970

Part VI 1971

Part VII 1972

Part VIII -HanoiJane

Vol. III- Peace Betrayed: How the American antiwar movement betrayed peace and aided the Communist conquest of Indochina.

Part IX Agents and Diplomats

Part X- War Lost at Home

Part XI- AFTERWORDS: Truth and Consequences

Acknowledgements

Appendices

Appendix I-U.S. Citizens Who Traveled toNorth Vietnam: 1965-1972

Appendix II. Weathermen Chronology and Bombings.

Appendix III. Viet Cong War Crimes Against Civilians. 1969

Appendix IV Casualties 1975- Entire War

Appendix V. Phone taps and Microphones—1963-1974

******

ĐỘC GIẢ ĐÃ NÓI GÌ:

RẤT CÓ Ý NGHĨA

CHO IRAQ, A-PHÚ-HÃN, TRUNG-QUỐC

 ”Tài liệu của tay này quả thật dể sợ. Lôi cuốn. Khó tin. Mổi cựu chiến binh Việt-nam đều cần phải có một quyển. Một đóng góp to lớn cho đất nước này và cho vì sao phải có tự do”

LT. COL ROBERT K. BROWN, publisher, Soldier of Fortune, Capt. Army Intelligence, Special Forces, 1st Infantry,PhoenixProgramVietnam 1968-1971.

“The Filet Mignon”  của vì sao Việt-nam đã trở nên có ý nghĩa ngày hôm nay.

Stephen Sherman, 1st Lt., Civil Affairs Officer, 5th Special Forces Group, Airborne, Vietnam 1967-68, http://www.viet-myths.net  và http://www.specialforcesbooks.com

“Một yếu tố chính về cuộc chiến Việt-nam mà chưa hề được nghiên cứu đầy đủ . . . Vài kẻ đã gặp kẻ thù của chúng ta để khuyến khích chúng. . . Canfield đã chiếu ngọn đèn rọi vào cung cách này để toàn bộ lịch sử được hiểu rỏ ràng.

B.G. ―JUG BURKETT, co-author Stolen Valor: How the Vietnam Generation Was Robbed of Its Heroes and Its History. 1st Lt., US  Army, 199th Light Infantry Brigade,Vietnam.

“Tuyệt vời . . .  mọi người chúng ta đều mang ơn . . . Sẽ đóng cọc ghim vào ngay tim của các huyền thoại to lớn . . . Điều này cực kỳ thiết-yếu . . . cần thiết cho việc hiểu biết có ý nghĩa.”

BILL LAURIE, Co-author Whitewash Blackwash: Myths of the Vietnam War. 1st Lt. US Army (Ret) and defense attaché (1971-1975).

”Nguồn gốc tối hậu về Việt-nam và cánh Tả”

LT. COL. ROBERT ―BUZZ  PATTERSON, US Air Force (Ret) Author of Dereliction of Duty, Reckless Disregard, War Crimes

”Một nghiên cứu rất chi-tiết và đáng giá về phong trào phản chiến.”

MARK MOYAR, author of Triumph Forsaken: The Vietnam War, 1954-1965 and Phoenix and the Birds of Prey: Counterinsurgency and Counterterrorism in Vietnam.

”Rất hay. Hấp dẫn.”

PROF. ROBERT TURNER, University of  Virginia,  Author Vietnamese Communism: Its Origin and Development, Editor The Real Lessons of the Vietnam War: Reflections Twenty-Five Years After the Fall of Saigon. Capt. US ArmyVietnam JUSPAO, American Embassy, Saigon.

“Chà! . . . một tài liệu để tham khảo vô giá . . . một thành tựu vĩ đại.”

FEDORA, Free Republic.

“Đã mổ xẻ . . . các Mặt Trận Mỹ hoạt động cho Hà-nội,”

BRUCE KESLER, Sgt., USMC, Intelligence, Vietănam 1969-70, founder of Vietnam Veterans for a Just Peace, 1971, contributing editor familysecuritymatters.org, blogs on Maggie’s Farm.

”Kết nối bọn tả khuynh và bọn chóp bu cộng sản Bắc-việt”

          ARMOND NOBLE, Publisher, Military. Warrant Officer, California State Military Reserve; US Army Signal Corps, Westinghouse Broadcasting, Time Magazine. Vietnam, 1966-67.

”Tuyệt . . . các sự kiện mà chúng ta sẽ không bao giờ thấy trong giới truyền thông với khuynh hướng tự do.”

           DAN NGUYEN,  Boat People

“Quả làm điếng người ra . . . cũng như đã có thể viết như vậy về việc gì đang xẩy ra bây giờ [ở Irak và Afghanistan].”

RODNEY DOLE, Texas.

“Đầy yếu tố mưu mô . . . nêu lên những câu hỏi mà trước giờ chưa bao giờ có . . . “

MELODY CONROY, W.W. Norton

 ”Tuyệt . . . sách thật cảm kích. Bình luận của các Viêt kiều trên đài Tiếng Nói Hoa-kỳ đều thuận lợi.”

NGHIA VO, Saigon Arts, Culture and Education Institute. Author Bamboo Gulag, The Viet Kieu in America and The Vietnamese Boat People

”Lịch sử đáng kinh sợ của mặt trận thứ hai”

PROFESSOR VICTOR COMERCHERO, Sacramento State Univ., former    radical antiwar activist. 4

”Một công trình quả quá tuyệt hảo.”

MIKE BENGE, contributor to Washington Times, History Channel, POW (1968-73),Vietnam: US Marines, 1956-1959, International Voluntary Services (IVS), 1963-65; Foreign Service Officer, USAID, 1963-68.

”Chà. Qúa tuyệt . . . một việc không ngờ làm được.  Tôi chưa hề bao giờ thấy từng ấy tin tức về đám đông phản chiến . . . Đúng là một hạt ngọc quý. Sẽ giúp cho các học giả về cuộc chiến Việt-nam được dể dàng hơn.

LT. COL. JAMES K. BRUTON,USArmy SFT, Counterinsurgency Vietnam 1972.

”Một dự án phi thường.”

SCOTT SWETT, co-author To Set the Record Straight, Webmaster, Swift Boats Veterans and POWs for Truth, wintersoldier.com.

”Nghiên cứu tường tận về nhóm vận động chính trị hành lang cho Hà-nội.”

MAX FRIEDMAN, National Mobilization Committee to End the War in Vietnam, New Mobilization, Student Mobe, Washington Mobe and correspondent in South Vietnam. Co-author The Human Cost of Communism in Vietnam, 1972

”Canfield cung cấp tường tận tài liệu về một nhóm nhỏ Tân Tả Cấp-tiến mà đã phá nát các cố gắng của Quân-đội Mỹ tại Việt-nam bằng cách tuyên truyền thiên cộng và các chiến dịch vu cáo tại Mỹ.”

JAMES McLEROY, 1st Lt., Army Special Forces, I Corps, 1967-68.

”Tôi đã chờ đợi hơn bốn mươi năm qua một quyển sách như của Canfield”

JACK J. GOERHRING III, Psychological War,  Capt. US Army, Vietnam 1968-69.

”Lấy ra tòan thể các huyền thoại về bọn sinh-hoạt-phản-chiến-xem-như-các-kẻ-giải-phóng-chân-thật và rồi đập nát tan tành chúng ra . . . đốt tan toàn đống tài liệu đó. Chà. Đúng . . . là một thành tựu thật vĩ đại.”

R. J. DEL VECCHIO , Co-author Whitewash Blackwash: Myths of the Vietnam War, Cpl. Marine combat photographer, 1st Marine Division, Vietnam (1967-8),

”Tuyệt . . .  Đào sâu biết bao nhiêu và nhìn xa cũng biết là bao nhiêu.”

THU-MINH HUYNH, son of Gen. Huynh Cao

”Tường thuật lại y như tác giả đã viết.”

GENERAL HUYNH VAN CAO, commander ARVN, 7th Division, 1961-63.

“Quân Bắc-việt đã hữu hiệu đến mức nào trong cuộc chiến chính trị . . . cần phải được biết đến trước khi mọi cựu chiến binh đều đã qua đời.”

MIKE O’CONNELL, 101th  Airmobile Division, 1969-1970.

“Đề cao các sự thật về Sử . . . và bật mí các hành vi bần tiện, nhục nhã và gian ác của bọn phản chiến tự do và bọn tả phái ở Hoa-ký cùng trên toàn thế giới.

            JOACHIM LE

2 Responses to “Sách Roger Canfield’s Americongs (Book)”

  1. lehung14 30/03/2013 at 12:52 #

    Xin cảm ơn Cộng Đồng.

    Lê Bá Hùng

Trackbacks/Pingbacks

  1. Giới thiệu tác phẩm AMERICONG (MỸ-CỘNG) – Lê Bá Hùng | Ngoclinhvugia's Blog - 05/01/2016

    […] Sách Roger Canfield’s Americongs (Book) […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: