Roger Canfield’s Americong 1a

Comrades in Arms

How the Americong Won the War in Vietnam

Against the Common Enemy— America

Copyright Roger Canfield, Ph.D.

1986-2012

No commercial transaction allowed except that approved by the author, copy right holder.

Obtain a prepublication release of a CD-R in Microsoft Word in ENGLISH at a discounted price of $15 from Roger Canfield Rogercan@pacbell.net at 7818 Olympic Way, Fair Oaks, CA 95628, 916-961-6718 or at http://americong.com.

Completely SEARCHABLE for any name, date, place or event of the War and its protesters.   

 Cover: Design Stephen Sherman. Photos: Roger Canfield, March 2008. TOP: War protestHawaii, February 1966 displayed at War Remnants (Crimes) Museum,Saigon. Bottom: Praetorian Guard

***** 

Các đồng chí cùng chiến tuyến

Làm thế nào MỹCộng thắng cuộc chiến Việt Nam

Chống kẻ Thù Chung – Mỹ

Giữ bản quyền Roger Canfield, Tiến Sĩ

1986-2012

Không được sử dụng vào mục đích thương mại nếu không có sự đồng ý của Tác giả, người giữ bản quyền.

Có thể mua một tiền bản dưới dạng CD-R với Microsoft Word bằng Anh ngữ với giá đặc biệt US$15 ngay từ tác giả Roger Canfield  Rogercan@pacbell.net tại 7818 Olympic Way, Fair Oaks, CA 95628, 916-961-6718 hay tại  http://americong.com.

Hoàn toàn có thể TRA CỨU hoặc bằng tên, bằng ngày tháng hay biến cố liên quan đến cuộc Chiến cùng cả luôn bọn tham dự biểu tình .

 ******************************************************

* Tác giả giữ bản quyền © Roger Canfield 1986-2012

 • Lê Bá Hùng chuyển ngữ  (với sự chấp thuận của Tác giả) 

 

 Photo: Poverty in Paradise, socialist utopia, Ha Long Bay, Vietnam, March 2008 Roger Canfield

Hình: Nghèo đói trên Thiên Đường, không tưởng xã hội chủ nghĩa, Vịnh Hạ Long, Việt Nam, tháng 3 năm 2008, Roger Canfield

Người Thượng Du tại Sông Bé

Hình: John Felt, Tiểu-đoàn Truyền Tin 44 Hoa kỳ. Các kẻ sống sót sau vụ thãm sát tại Đăc-sơn, tháng chạp 1966.

 NỘI DUNG

Bộ I. Mặt trận Hòa bình: Hà Nội hoạt động tại Hoa Kỳ trước Tết.

Bộ II. Chiến thắng: Thua trận tại Mỹ: Tết năm 1968 đến vụ đánh bom Giáng sinh tháng 12 năm 1972.

Bộ III. Hòa bình bị phản bội: Hòa bình Ba Lê đến việc Sài Gòn thất thủ: Tháng 1 năm 1973-tháng 4 năm 1975.

*****

Bộ I. Mặt trận Hòa bình: Hà Nội hoạt động tại Hoa Kỳ trước Tết.

Phần 1 – Giới thiệu kẻ thù

Phần 2 – Từ phản đối đến đề kháng
Phần 3 – Tết Mậu Thân 1968:  điểm xoay chiều

Bộ II. Chiến thắng: Thua trận tại Mỹ: Tết năm 1968 đến vụ đánh bom Giáng sinh tháng 12 năm 1972.

Phần 4 –  1969
Phần 5 –  1970
Phần 6  – 1971
Phần 7 –  1972
Phần 8 – Jane  Hà Nội

Bộ III. Hòa bình bị phản bội: Hòa bình Ba Lê đến việc Sài Gòn thất thủ: Tháng 1 năm 1973-tháng 4 năm 1975. Làm thế nào phong trào phản chiến Mỹ đã phản bội hòa bình và hỗ trợ cho Cộng sản chinh phục Đông Dương.

Phần 9 – Các điệp viên và các nhà ngoại giao
Phần 10 – Thất trận ngay tại trong nuớc
Phần 11 – LỜI NGHIỆM: Chân lý và các hậu quả

Lời cảm ơn

Phụ lục

Phụ lục I – Các Công dân Hoa Kỳ  đã đi Bắc Việt: 1965-1972
Phụ lục II –  Lịch trình dự báo thời tiết Weathermen và các vụ đánh bom.
Phụ lục III –  Tội ác chiến tranh đối với thường dân của Việt Cộng . 1969
Phụ lục IV  –  Thương vong 1975 – Toàn cuộc chiến
Phụ lục V –  Các thu bang điện thoại và các máy vi-âm1963-1974

***** 

– Bộ I

Mặt trận Hòa bình: Hà Nội hoạt động tại Hoa Kỳ trước Tết.

Phần 1 –  Giới thiệu kẻ Thù: Những Nguyên Tắc Ban Đầu và Các Hành Vi Tiên Khởi

 

Chương 1

 

Lời nhập đề và các Hậu quả: Câu Chuyện Đại Sự

 1. Phong Trào Chủ Hòa đã làm gì trong suốt cuộc chiến Việt Nam?

2. Vì sao vấn đề Việt Nam nay trở thành thích đáng?

3. Các nhân vật chính

4. Hà Nội phong thưởng các thành viên của Phong trào Hòa bình

5. Kết cuộc: Giải phóng Miền Nam Việt Nam, 1975

6. Đoàn kết mãi mãi sau đó

7. Những khởi thủy tại Moscow và Hà-nội

Hình: Jane Fonda là biểu tượng của sự cộng tác với kẻ thù trong thời chiến. Y thị không là kẻ duy nhất. Đã có rất nhiều tên khác . . .

1. Phong Trào Chủ Hòa đã làm gì trong suốt cuộc chiến Việt Nam?

Đã không bao giờ có bằng chứng được đưa ra về việc can dự của cộng sản nước ngoài  trong phong trào chống chiến tranh  Việt Nam.

            TOM Wells, Cuộc chiến nhìn trong nội bộ nước Mỹ

Các phong trào chống chiến tranh tự phát ở Mỹ đã nhận được sự trợ giúp và hướng dẫn từ các [Việt Cộng / Bắc Việt] phái đoàn thân thiện đại biểu tại cuộc đàm phán hòa bình Ba Lê …. PCPJ [Uỷ ban nhân dân [sic] cho Hòa bình và Tư pháp] … duy trì mối quan hệ với chúng tôi…

             Thông tư của Việt-cộng số 33/VP/TD, ngày 16 tháng 7 1971 1

Chúng tôi hiểu được lý do người Việt Nam gọi cuộc họp [ở Cuba] là để thúc đẩy chúng tôi lại chống đôi chiến tranh. Việt Cộng đã đá đít chúng ta  … 2 BERNARDINE DOHRN, Havana 1969

Phong trào phản chiến không phải là một phong trào lấy cảm hứng hay là do các cường quốc nước ngoài chỉ huy.

          NANCY ZAROULIS GERALD Sullivan, Ai đã lên tiếng?

Kẻ chủ mưu của phong trào chống chiến tranh Việt Namchính là Việt Cộng. Việt Cộng đã tổ chức Lệnh Đình chỉ và họ đã tổ chức chúng tôi.3

           TED GOLD

Phe đối lập của các dân tộc yêu chuộng hòa bình, cả nhân dân Mỹ “ đã đặt quốc gia vào một vị trí thụ động.” KIN, tháng 1 năm 1967 4

 Thúc đẩy người dân Mỹ … Chúng tôi luôn luôn … cố gắng để thúc đẩy thanh niên, trí thức, và các giáo phái để phản đối chiến tranh …. Nỗ lực sâu rộng để tranh thủ sự hỗ trợ … tạo thành một mặt trận thống nhất hành động chống lại bọn đế quốc.

          COSVN, một Báo cáo về Tuyên truyền và các Vấn đề Ngoại giao, tháng 4 năm 1967 5

Hình ảnh của các phong trào hòa bình đã được gửi đến COSVN bởi các tổ chức hòa bình ở Mỹ và chúng đã được sử dụng trong các truyền đơn (NFL) và đôi khi được in ra bởi ngay họ.6

.. các chiến thắng là do … các khả năng đấu tranh của nhân dân ta và của những người yêu chuộng hoà bình … kể cả người Mỹ.” 7

           Thông tư số 75, 1969

Chúng ta phải thúc đẩy phong trào đấu tranh của người dân ở Mỹ, 8

          CHỈ THỊ số 96, COSVN, tháng 1969

Tấn công ngoại giao nhằm . . .  phối họp phong trào phản chiến Mỹ. 9

          CHỈ THỊ số 6, ngày 17 tháng 9 năm 1970

Đẩy mạnh … phong trào phản chiến chống chiến tranh Việt Nam của người Mỹ. Sử dụng báo chí … và các đài phát thanh … Nhấn mạnh vào việc bùng nổ của chiến dịch đấu tranh của Mỹ.  10

          Viet Cong Directive No. 31 OT/TV, 1971 

Chúng ta cùng có một kẻ thù chung – đế quốc Mỹ.

          JANE FONDA, July 1972

Chủ thuyết chống cộng [cũng là] phá hoại y như chủ-thuyết Sì-ta-lin.  11

         NEIL SHEEHAN, New York Times   

“Khoảng một nửa số người mà tôi tiếp xúc thì ghét chiến tranh … nửa còn lại thì ghét bọn ‘hippies’ “.   12

          BILL SULLIVAN, bác sỹ bệnh tâm thần

Chính phủ Mỹ không bao giờ nhận rõ được là (phải bảo vệ quốc gia) trên chiến trường cốt yếu … tim và tâm trí của người dân Mỹ …

         Tướng  Phillip B. DAVIDSON

Cuộc đấu tranh chống cộng sản ở Việt Nam là 75% chính trị và 25% quân sự, mọi thứ mà người Mỹ đã quyết chí làm chỉ liên hệ đến phần 25% và đã không làm gì cho phần 75% còn lại. 13

          Dan Văn SUNG

Chúng ta không muốn tin vào việc ác nên chúng ta chỉ trốn nó.

          JON VOIGHT

Nạn nhân đầu tiên của chiến tranh là sự thật.

          RUDYARD KIPLING

 ********

 1Về phong trào phản chiến ở Mỹ, “Thông tư số 33/VP/TD, Trung tâm Kết hợp Tài liệu Khai thác , CDEC, tại Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ, Sài Gòn, Việt Nam, tài liệu CDEC  liệt kê số 12-1370-71, Quận ủy Hoài Hương , tỉnh Bình Tuy VC,  Khu VC , 16 Tháng 7, 1971. Trung tâm Kết hợp Tài liệu Khai thác (CDEC) được thành lập trong tháng 10 năm 1966 dưới quyền Phụ tá Tham Mưu Trưởng về Tình báo của MACV (J-2) , với nhiệm vụ tiếp nhận và khai thác tài liệu của đối phương bị tịch thu như là một nguồn tình báo quân sự nhằm đánh giáthiết lập kế hoạch.

2 Bernardine Dohrn, các ghi chú, bị bắt tại một nhà máy sản xuất bom ở Chicago được trích dẫn trong FBI, FOIA, Weather Underground. Nguồn chính là sổ nhật ký của Đương Quyền SAC Chicago gởi cho Giám đốc, Tổ chức Bí mật Weather về Ảnh hưởng Nước ngoài,  20 tháng 8, 1976, 106; Xem thêm: AP, chính quyền Chicago ngưng truy tố trong vụ Xưởng làm bom , New York Times, ngày 17 tháng 6  năm 1970.

3 FBI, FOIA, Weather Underground. Nguồn chính là sổ nhật ký của Đương Quyền SAC Chicago gởi cho Giám đốc, Tổ chức Bí mật Weather về Ảnh hưởng Nước ngoài,  20 tháng 8, 1976, 204;

4 – CDEC, liệt kê 02-1856-67, KÍN (mật), – Định giá về Chiến lược Mỹ bởi VC,  6,8, 28 tháng giêng 1967, tịch thu ngày 7 tháng 2, ấn hành ngày 3 tháng 5 năm 1967.

5 – AIRGRAM, A-579, văn kiện đính kèm của tài liệu VC ngày 15 tháng 6 năm 1966, Nhiệm Sở Hoa kỳ tại Sài gòn gởi Bộ Ngoại giao, 4 tháng 4 năm 1967, (Đại học Tech Texas, Trung tâm Văn khố Việt Nam), 1. Viện dẫn bởi James Rothrock, Chúng ta sẽ thua nếu chia rẻ, 6-8.

6 –  Bell và Veith

7 –  THÔNG TƯ. 75/CTNT, Tăng cường . . . các cuộc đấu tranh ngoại giao … để dành Chiến thắng lớn hơn,  27 tháng 2 năm 1969 tại Nhiệm Sở Hoa kỳ Mỹ tại Miền Nam Việt Nam,, Ghi chú về Tài liệuNghiên cứu Việt Nam , văn bản số 101, Phần IV, Sài Gòn, tháng giêng  năm 1972, 2,10-11.

Việc tấn công về ngoại giao nhằm . . . phát động để kết hợp với phong trào phản chiến

8 –  THÔNG TƯ số 4 VÀ CHỈ THỊ số 96/CTNT, 31 tháng 5, 1969 Phát triển cuộc đấu tranh ngoại giao kết hợp với cuộc đấu tranh quân sự và chính trị …  trong Nhiệm Sở Hoa kỳ Mỹ tại Miền Nam Việt Nam, , Ghi chú về Tài liệuNghiên cứu Việt Nam , văn bản số 101, Phần IV, Sài Gòn, năm 1972, 22-27.

9 –   CHỈ THỊ  6 CT / BT, Ban chấp hành Đảng Bình Tân chia, PRP của Việt Nam,  17 tháng 9 năm 1970 tại Nhiệm Sở Hoa kỳ Mỹ tại Miền Nam Việt Nam, Việt Nam Tài liệu và các ghi chú nghiên cứu, văn bản số 101, Phần IV, Sài Gòn, tháng 1 năm 1972, pp 36-39.

10 –   CHỈ THỊ số 10. 31 OT / truyền hình, 28 tháng 4 năm 1971 bắt tại chiến trường do Sư đoàn bộ binh 23 chuyển về Chỉ huy, Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ, Việt Nam (COMUSMACV) và cho Trung tâm Khai thác Kết hợp Tài liệu, tại CDEC, tại Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ , Saigon , Việt Nam. Chỉ thị 31 là tài liệu  CDEC liệt kê  số 05-1660-71 và số mục 2150901041 trên mạng tại Trung Tâm Văn Khố Việt Nam của  Texas Tech. Chỉ thị này cũng được trích dẫn một phần nhỏ trong Thomas Lipscomb, Hà Nội đã  chấp thuận vai trò của các Cựu chiến binh phản chiến,  New York Sun, ngày 26 tháng 10, 2004 tại  nysun.com/article/7356A.

11  Alice Widener, – The Coo of the Doves: From Waldorf to Hilton, 1949-69, USA Bộ XV, Số 26, tháng 3 năm 1968.

12  A. R. Issacs,  Vietnam Shadows: The War, it‘s Ghosts, and it‘s Legacy, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997, 28.

13 –   Đặng Văn Sung,  Dilemmas in Vietnam, tháng giêng 1964 viện dẫn trong Rufus Phillips, Why Vietnam Matters: An Eyewitness Account of Lessons Not Learned, Naval Institute Press, 2008, XIV. 

 *****

Advertisements

5 phản hồi to “Roger Canfield’s Americong 1a”

 1. Tha Nhan 30/12/2013 lúc 20:50 #

  Tại sao đã biết rõ ai là những kẻ đã cộng tác với kẻ thù: điển hình là J.FONDA, vậy mà TT HK, B. OBAMA lại vừa vinh danh co ả là người phụ nữ của năm 2013. Như vậy TT Mỷ vinh danh kẻ Phản Bộ.?
  TN

 2. Liam Wynn 01/01/2014 lúc 20:59 #

  Không có chuyện T T Obama vinh danh J Fonda.Hoan toàn là hoax

 3. Dan Saigon truoc nam 1975. 24/09/2014 lúc 11:46 #

  THANH THAT BIET ON : Mr ROGER CANFIED & Mr LE HUNG .
  NMT

Trackbacks/Pingbacks

 1. Giới thiệu tác phẩm AMERICONG (MỸ-CỘNG) – Lê Bá Hùng | Ngoclinhvugia's Blog - 05/01/2016

  […] Roger Canfield’s Americong 1a […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: