Roger Canfield’s Americong #160

 

 image002

Comrades in Arms

How the Americong Won the War in Vietnam

Against the Common Enemy— America

Copyright Roger Canfield, Ph.D.

1986-2012

No commercial transaction allowed except that approved by the author, copyright holder.

Obtain a prepublication release of a CD-R in Microsoft Word in ENGLISH at a discounted price of $15 from Roger Canfield Rogercan@pacbell.net at 7818 Olympic Way, Fair Oaks, CA 95628, 916-961-6718 or at http://americong.com.

Completely SEARCHABLE for any name, date, place or event of the War and its protesters.   

Cover: Design Stephen Sherman. Photos: Roger Canfield, March 2008. TOP: War protest Hawaii, February 1966 displayed at War Remnants (Crimes) Museum, Saigon. Bottom: Praetorian Guard

Các đồng chí cùng chiến tuyến

Làm thế nào MỹCộng thắng cuộc chiến Việt Nam

Chống kẻ Thù Chung – Mỹ

Giữ bản quyền Roger Canfield, Tiến Sĩ

1986-2012

Không được sử dụng vào mục đích thương mại nếu không có sự đồng ý của Tác giả, người giữ bản quyền.

Có thể mua một tiền bản dưới dạng CD-R Microsoft Word bằng Anh ngữ với giá đặc biệt US$15 ngay từ tác giả Roger Canfield  Rogercan@pacbell.net tại 7818 Olympic Way, Fair Oaks, CA 95628, 916-961-6718 hay tại  http://americong.com.

Hoàn toàn có thể TRA CỨU hoặc bằng tên, bằng ngày tháng hay biến cố liên quan đến cuộc Chiến cùng cả luôn bọn tham dự biểu tình .

******

* Tác giả giữ bản quyền © Roger Canfield 1986-2012

  • Lê Bá Hùng chuyển ngữ  (với sự chấp thuận của Tác giả)

*****

Chương 160

Cần Truy Tố Chăng COLIFAM

Về Tội Làm Gián Điệp Cho Hà-nội?

 

Ngày 14 tháng 2 năm 1973, Quyền Giám đốc FBI một lần nữa lại yêu cầu Bộ Tư pháp “tái xét tin tức liên quan đến [Committee of Liaison with Families of Servicemen Detained in North Vietnam ~ Ủy ban Liên lạc với Gia đình các Tù binh ở Bắc Việt Nam] COLIFAM … kể từ sau ngày 11 tháng chạp năm 1970”,  là ngày mà Bộ đã quyết định rằng các bằng chứng khã chấp đang có đã không đủ để có thể truy tố COLIFAM cả cho việc trốn không đăng ký làm đại diện cho ngoại quốc hay đã từng phạm tội chiếu theo Đạo Luật Logan. FBI vẫn tiếp tục theo dõi và điều tra kỷ càng COLIFAM, vẫn còn chủ trương cần phải truy tố chúng nên đã thúc dục Bộ Tư pháp phải truy xét các tài liệu lưu trử của COLIFAM mà đa số đều đã bị cất giữ ở đâu đó. 4810

Đoạn rất rỏ ràng trong bộ Luật Logan:

Bất kỳ công dân Hoa Kỳ nào …  không được Chính phủ Hoa Kỳ cho phép … mà lại dính líu về thơ từ hay giao lưu với bất kỳ chính phủ ngoại quốc nào … với ý định gây ảnh hưởng đến … bất kỳ vụ tranh chấp hay tranh luận nào với Mỹ, hay để triệt tiêu các biện pháp Hoa Kỳ đang thi hành, thì phải bị phạt tiền … hay tù …”.

Ý định nguyên thủy của Đạo luật Logan ban hành năm 1797 đã là để ngăn chặn mọi công dân tự đứng ra thi hành chính sách đối ngoại của chính phủ Hoa Kỳ, tức là vụ Tiến sĩ George Logan, một người chủ hòa, mà đã ráng tự đi thương thảo tìm hòa bình với Pháp trong thời nhiệm kỳ tổng thống John Adams. Năm 1804, một vị Chưởng Lý Mỹ có truy tố Francis Flournoy, một nông dân ở Kentucky về tội chủ trương thành lập một quốc gia riêng biệt liên minh với Pháp  ở miền Tây Hoa Kỳ.

Đã chưa hề có ai từng bị kết án vi phạm Luật Logan và cũng không hề có ai từng bị truy tố trong suốt  200 năm vừa qua. Liệu chăng Cora Weiss và đồng bọn đã thực thi ngay chính sách ngoại giao riêng của chúng hầu thay cho chính sách hợp pháp của các giới chức Hoa Kỳ? Các hành vi của chúng liệu chăng có nghiêm trọng hơn so với tất cả các trường hợp trước? Thật vậy, nếu muốn thành công truy tố nhất đám COLIFAM thì có lẻ phải chủ trương là COLIFAM đã làm gián điệp cho Hà Nội vì Hà Nội đã chọn đúng bọn thành viên COLIFAM để giao nhiệm vụ, và theo đó, COILFAM đã trung thành hoàn tất, kề cả hoạt động đáp ứng triệt để theo sát các lần thay đổi của Hà Nội về những chủ đề tuyên truyền, về việc khai thác vấn đề tù binh với gia đình họ, cả bằng thơ từ hay việc phóng thích họ.

Luật Foreign Agents Registration, FARA (Ghi danh làm đại lý cho Ngoại quốc) đã được ban hành năm 1938 để:

bảo vệ nền quốc phòng, nền an ninh quốc nội và các quan hệ đối ngoại của Hoa Kỳ bằng cách bắt buộc những ai tham gia vào các hoạt động tuyên truyền và các hoạt động khác dùm hay thay mặt cho các chính phủ ngoại quốc phải sinh hoạt công khai chính thức … để Chính phủ và nhân dân .. có thể biết được rỏ ràng lý lịch của họ hầu thẩm định về các báo cáo và hành động có liên quan đến các tổ chức và các sinh hoạt của họ”.  4811

 

Có một số ngoại lệ khi thi hành đối với FARA, và một trong số đó là: Một vài loại quyên góp tiền nhằm dùng để trợ giúp y tế, hay thực phẫm và quần áo để giảm bớt đau khổ nhân sinh. 4812 Trong khi lợi dụng để khai thác các tù binh cùng gia đình họ đúng theo chỉ đạo của Hà Nội, rồi tham gia vào phong trào phản chiến và phổ biến các công bố tuyên truyền ủng hộ chiến lược chiến tranh của Hà Nội, thì COLIFAM đã luôn luôn tuyên bố chỉ đại diện đơn thuần cho các quyền lợi về nhân đạo của tù binh Mỹ.

Nhưng khổ thay, tuy lớp sơn môi màu đỏ quả thật là tươi trên khuôn mặt heo đó nhưng đã lại rất là mỏng và dể trôi biến đi mất.

Các bức thơ gởi đi của bọn COLIFAM thì luôn luôn đầy nghẹt loại từ ngữ tuyên truyền Bắc cộng với những lời hô hào các gia đình hãy tham gia phong trào phản chiến nếu họ mong muốn nhìn thấy lại được những người thân yêu của họ. Những ai ghi danh theo tiêu chuẩn FARA với Bộ Tư pháp đều phải báo cáo trong chi tiết về lợi tức, về các mục chi tiêu cùng đóng góp. COLIFAM  thì lại thường xuyên đi và đến Hà Nội, ấy vậy, trong một bảng tổng kết thì chỉ cho thấy thu nhập và chi phí có  vài ngàn đô la Mỷ thôi và còn dư chỉ có 171$. Điều luật FARA đã không được thi hành triệt để và ít có ai đã bận tâm để ghi danh. COLIFAM đã như quan thày Hà Nội của chúng và đã lợi dụng khai thác việc thực thi luật pháp một cách lỏng lẻo này.

Trong khung cảnh này, vào ngày 28 tháng 3 năm 1973, Henry E. Petersen, Phó  Chưởng Lý Liên bang đã viết báo tin cho vị Giám đốc Đương Nhiệm là những tin tức thu thập được sau ngày 11 tháng 12 năm 1970, đã một lần nữa “không đủ để xác định hành vi xúi dục phạm pháp của các đương sự COLIFAM”.  4813

Vào ngày 2 tháng 4 năm 1973, nhân viên FBI chuyên trách tại New York đã lưu ý là một số cựu tù binh phản chiến trước đây đã có gặp bọn phản chiến Mỹ mà từng đã đi Hà Nội. FBI  đã “phỏng chừng là … đám kiều dân Mỹ này … tự cho phép để mở miệng đề nghị … hay là thuyết phục [các tù binh] … hãy cộng tác với Bắc cộng hoặc tham gia vào công tác tuyên truyền chống Mỹ”.  Các lời kể lại của tù binh đều tràn đầy những tố cáo việc những tên phản chiến này đã kêu gọi các tù binh hãy cộng tác với Hà Nội và phong trào phản chiến.

FBI mong muốn khi lấy được tin tức từ các cựu tù binh thì sẽ có thể có một cách khác để thu thập chứng cứ khã chấp hầu truy tố đám COLIFAM. 4814  Ngày 17 tháng 4  năm 1973, FBI chính thức xin phép chính quyền để được phỏng vấn cựu tù binh về các hoạt động của COLIFAM và các tên phản chiến khác. 4815  Vào ngày 1 tháng 5 năm 1973, Chưởng lý Liên bang Petersen trả lời ông sẽ sẵn sàng để truy tố nếu có đủ bằng chứng  thu thập được từ các cuộc phỏng vấn tù binh. 4816  Đến ngày 11 tháng 5 năm 1973, các nhân viên FBI đã gặp Tiến sĩ Roger E. Shields của Bộ Quốc phòng để thảo luận về việc sẽ giới hạn phạm vi điều tra mà phỏng vấn chỉ những tù binh từng tiếp xúc với bọn phản chiến tới thăm mà thôi. Và cũng đã có  quyết định là sẽ không phỏng vấn các tù binh từng chịu cộng tác với địch như George Smith và những tên khác.

*****

 

 4810  FBI, Giám đốc Đương Nhiệm gởi cho Phó Chưởng Lý, Phân bộ An ninh Quốc nội Internal Security Division, “COLIFAM Internal Security -Registration Act: Logan Act”, 14 tháng 2 năm 1973; đề mục COLIFAM  thuộc trong Bộ I và II của văn bản này.

4811  56 Stat., trang 248-9. 

4812  http://www.usdoj.gov/criminal/fara/links/faq.html

4813  FBI, Henry Petersen, Phó Chưởng Lý Liên Bang gởi cho Giám đốc Đương Nhiệm, COLIFAM  An ninh Quốc nội – Luật Ghi Danh Logan Act.

4814  FBI, SAC New York gởi cho Giám đốc Đương Nhiệm, “Anti Vietnam War Activities of US Citizens Who Visited North Vietnam Known to Released US POWs React”, 2 tháng 4 năm 1973.

4815  FBI, Giám đốc Đương Nhiệm gởi cho Phó Chưởng Lý Liên Bang, COLIFAM An ninh Quốc nội – Luật Ghi Danh Logan Act, Xúi Giục Bạo loạn, 7 tháng 4 năm 1973.

4816  FBI, Petersen gởi cho Giám đốc Đương Nhiệm, COLIFAM,  An ninh Quốc nội – Luật Ghi Danh Logan Act, Xúi Giục Bạo loạn, 1 tháng 5 năm 1973.

 *****

 

Một phản hồi to “Roger Canfield’s Americong #160”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Giới thiệu tác phẩm AMERICONG (MỸ-CỘNG) – Lê Bá Hùng | Ngoclinhvugia's Blog - 05/01/2016

    […] Roger Canfield’s Americong #160 […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: