Roger Canfield’s Americong #164

image002

Comrades in Arms

How the Americong Won the War in Vietnam

Against the Common Enemy— America

Copyright Roger Canfield, Ph.D.

1986-2012

No commercial transaction allowed except that approved by the author, copyright holder.

Obtain a prepublication release of a CD-R in Microsoft Word in ENGLISH at a discounted price of $15 from Roger Canfield Rogercan@pacbell.net at 7818 Olympic Way, Fair Oaks, CA 95628, 916-961-6718 or at http://americong.com.

Completely SEARCHABLE for any name, date, place or event of the War and its protesters.   

Cover: Design Stephen Sherman. Photos: Roger Canfield, March 2008. TOP: War protest Hawaii, February 1966 displayed at War Remnants (Crimes) Museum, Saigon. Bottom: Praetorian Guard

Các đồng chí cùng chiến tuyến

Làm thế nào MỹCộng thắng cuộc chiến Việt Nam

Chống kẻ Thù Chung – Mỹ

Giữ bản quyền Roger Canfield, Tiến Sĩ

1986-2012

Không được sử dụng vào mục đích thương mại nếu không có sự đồng ý của Tác giả, người giữ bản quyền.

Có thể mua một tiền bản dưới dạng CD-R Microsoft Word bằng Anh ngữ với giá đặc biệt US$15 ngay từ tác giả Roger Canfield  Rogercan@pacbell.net tại 7818 Olympic Way, Fair Oaks, CA 95628, 916-961-6718 hay tại  http://americong.com.

Hoàn toàn có thể TRA CỨU hoặc bằng tên, bằng ngày tháng hay biến cố liên quan đến cuộc Chiến cùng cả luôn bọn tham dự biểu tình .

*****

* Tác giả giữ bản quyền © Roger Canfield 1986-2012

  • Lê Bá Hùng chuyển ngữ  (với sự chấp thuận của Tác giả)

*****

Chương 164

VVAW Tập Làm Gián Điệp

Để Thu Thập Tin Tình Báo Về Hạch Tâm

Copenhagen, Nhật Bản

 

VVAW đã cố gắng để cung cấp tin tình báo quân sự cho Hà Nội và phong trào phản chiến. Chúng cùng các nhóm quân nhân GI phản chiến khác thành lập ủy ban Ad Hoc Military Build Up Committee (Ủy ban Chuyên Biệt về Tăng Cường Khã Năng Quân Sự). Một bài báo có tựa đề “Military Buildup ~ Tăng Cường Khã Năng Quân Sự” trong số Tháng 4 năm 1972 của tờ SOS News đã tường trình trong chi tiết các vụ chuyển quân hay các lần báo động về Việt Nam – 37 tàu bè, 650 phi cơ và 33.000 binh lính. Cái ủy ban “Ad Hoc [Military Build Up ] Committee [gồm] các nhóm quân nhân GI và VVAW” đã “thu thập tin tức tình báo này”. Bài viết trên SOS News đã đưa tin về các cuộc phản đối, biểu tình và thức qua đêm cầu nguyện tại nhiều căn cứ quân sự.  4866  Mọi người đều đã nghi ngờ là VVAW sẽ còn có thể làm nhiều điều tồi tệ hơn nữa.

Cung Cấp Tin Tình Báo Về Hạch Tâm Cho Các Mối Liên Lạc Ở Copenhagen?

Trong tháng 10 năm 1972, [TÊN BỊ KIỂM DUYỆT] một cựu không quân và là thành viên của VVAW có trụ sở tại Chicago đã đi Copenhagen và tuyên bố là đã có giao “một số lượng đáng kể về tin tức tối mật của vũ khí hạt nhân cho bọn Nga”.  4867  Một mật báo viên khác thì vào ngày 26 tháng 10 năm 1972 đã báo cáo tin tức về [TÊN BỊ KIỂM DUYỆT], rất có thể là về các mối liên lạc tại Copenhagen. 4868  Tay thành viên VVAW [TÊN BỊ KIỂM DUYỆT] sau này tuyên bố đã giao “vô số tin tức tối mật về vũ khí hạch tâm cho bọn Liên Xô khi y ở tại Copenhagen vào đầu tháng Giêng”.  4869

Trong tháng 11 năm 1972, Cơ quan Điều tra Hải quân Mỹ đã báo cáo có một [bị kiểm duyệt] đại diện của mặt trận cộng sản Gensuikyo – the Japan Council Against Atomic and Hydrogen Bombs (Hội đồng Nhật Bản Chống Bom Nguyên tử và Khinh Khí) đi đến Hoa Kỳ. VVAW New York thì đã có đón tiếp một mục sư tên Bhikkhu Gyotsu N. Sato  vào các ngày 20 đến 22 tháng 11 năm 1970, trước khi y đi tiếp qua Ba-lê. 4870  Mặt trận Gensuikyo đã tìm sự trợ giúp của VVAW trong việc tiết lộ các địa điểm về vũ khí hạch tâm và sinh hóa của Mỹ tại Nhật Bản. 4871 Từ ngày 4 đến 8 tháng giêng năm 1973, Steve Hawkins, phối hợp viên quốc gia của VVAW đã nói với Ủy ban Chỉ đạo Quốc gia VVAW là vũ khí nguyên tử đã được trữ ở Nhật Bản và y đang tìm kiếm sự hợp tác lấy tin từ các thành viên VVAW và các nguồn tin quân sự khác. Y cũng cho biết, “chúng ta cũng đã biết là loại tin này sẽ cần phải  được phổ biến đến cho ai rồi”.

Tới tháng giêng năm 1973 thì FBI đã nhận thấy: “Nay đã rõ ràng là đám thành viên VVAW đang nỗ lực phối hợp để phát triển khả năng thu lượm tin tình báo như [bị kiểm duyệt] đã mong muốn … có thể xem như là đang hoạt động gián điệp và … động cơ … chỉ thuần túy là cung cấp tin tình báo cho một cường quốc khác”  4872  và “hành vi đi tìm hỏi tin tức quốc phòng mật thì cũng có nghĩa là đang làm gián điệp”. 4873  Chiếu theo Luật 18 United States Code 792-798,

“Gián điệp là hành vi thu thập, cung cấp, phát đi, chuyển giao hay thu nhận tin tức về quốc phòng với một mục đích hay lý do để tin được là tin tức đó sẽ có thể được sử dụng để làm thiệt hại cho Hoa Kỳ hay để đạt lợi thế cho bất kỳ ngoại quốc nào khác. Tội gián điệp được áp dụng cả trong thời chiến lẫn thời bình”.

Giám đốc FBI bèn thông báo cho White House Situation Room (Phòng Tình hình Tòa Bạch Ốc), CIA, DIA, Bộ binh, Không quân, Naval Investigative Services (Phân bộ Điều tra của Hải quân) và nhiều người khác.  4874

Từ ngày 16 đến 18 tháng 2 năm 1973,  bọn VVAW đã họp khu vực ở Santa Barbara nhằm thảo luận việc sẽ thông báo cho công chúng biết về hiểm nguy vũ khí hạt nhân và phóng xạ. 4875  Steve Hawkins và Gary Staiger đã đi Nhật từ ngày 21 tháng 2 đến 3 tháng 3 năm 1973  4876 và đã gặp một nhóm Nhật Bản hầu tìm kiếm tin tức về hạch tâm, rất có thể là đám Gensuikyo. Hawkins và Staiger cũng tham dự một cuộc họp do Gensuikyo bảo trợ từ 23 đến 25 tháng 2  năm 1973 và vụ “March One Bikini Day, Tokyo Action ~ Mồng Một tháng 3 Ngày Bikini, Tokyo Khởi Động”. 4877  Tới 27 tháng 2 thì chúng đã tổ chức một cuộc họp báo tại thành phố Shizuoka.

Steve Hawkins đã mặc quân phục và tuyên bố là y biết Mỹ có vũ khí hạch tâm tại căn cứ của họ tại Okinawa, tỉnh cực nam của Nhật Bản. Hawkins và Staiger cũng nói là có những “địa điểm” khác có vũ khí hạch tâm. 4878 Ngày 7 tháng 3 năm 1973 thì Steve Hawkins và Gary Staiger rời Đông kinh trên chuyến bay Varig số 815 và đến (sau khi tạm nghỉ ở Anchorage) Los Angeles vào trưa ngày 7 tháng 3 năm 1973. Quan thuế Hoa Kỳ đã khám xét hành lý của chúng; nhân viên FBI thì có quay phim khi chúng đáp, rồi kiểm tra chúng có gởi kèm hành lý hay không rồi đi theo chúng về tới Van Nuys. Một điềm chỉ viên có cho biết là [bị kiểm duyệt, nên có thể là Hawkins hay Steiger], “biết là chính quyền đang quan tâm đến các hành vi của mình”. 4879  Sự kiện đã không tìm thấy được tài liệu mật cho ta phỏng đoán là các tài liệu khã dỉ buộc tội được chúng thì đã được  chuyển giao trước rồi ở một nơi nào đó, một kỷ thuật gián điệp cổ điển không có gì lạ.

FBI vẫn còn rất nóng lòng trong công tác săn đuổi đám bọn gián điệp về hạch tâm và đã chuyển hình ảnh của [Tên bị kiểm duyệt], thành viên của VVAW cho các bộ phận Legat Copenhagen và Tokyo, 4880 cũng như đã thông báo cho Tòa Bạch Ốc, rồi  bám theo các nghi phạm khi chúng trở về Chicago, thông qua ngõ Anchorage.

VVAW đã phát động một chiến dịch mới, theo kiểu điều tra Winter Soldier, nhưng lần này được cải tiến hơn, để điều tra về vụ gián điệp vũ khí hạch tâm và đã đề nghị sẽ “thảo luận với bất kỳ ai mà có được biết bất cứ điều gì về vũ khí hạch tâm ở bất kỳ nơi nào”. Hoạt động này của VVAW vẫn sẽ cứ tiếp tục ngay cả sau khi Steve Hawkins từ nhiệm khỏi VVAW.  4881

*****

 

4866  “Military Buildup”,  SOS News, Số Tháng 4 Năm 1972 tại phòng đọc sách của thư viện Sir No Sir Library – Reading Room, sirnosir.com/archives. 

4867  Giám đốc Đương Nhiệm gởi cho SAC, Chicago, [Chức vụ BỊ KIỂM DUYỆT], (VVAW) AIRTEL, 20  tháng 3 năm 1973, trang 3; FBI, Chicago, LHM, 3 tháng 4 năm 1973; FBI, SAC, Chicago gởi cho Giám đốc Đương Nhiệm, VVAW-IS-RA [BỊ KIỂM DUYỆT] ESP-X, 3 tháng 4 năm 1973.

4868  FBI, Chicago, LHM, 3 tháng 4 năm 1973.

4869  Giám đốc Đương Nhiệm gởi cho SAC, Chicago, [Chức vụ BỊ KIỂM DUYỆT], (VVAW) AIRTEL, 20 tháng 3 năm 1973.

4870  FBI, New York, 100-448092, VVAW/WSO, 7 tháng 3 năm 1974.

4871  FBI, SAC Chicago gởi cho Giám đốc Đương Nhiệm, VVAW-IS-RA [BỊ KIỂM DUYỆT] ESP-X, AIRTEL, 3 tháng 3 năm 1973.

4872  FBI, Giám đốc gởi cho Tòa Bạch Ốc… TELETYPE, ƯU TIÊN, 11 tháng giêng năm 1973; xem thêm FBI, [BỊ KIỂM DUYỆT — soạn thảo bởi RLP: CAE] phúc trình gởi cho E.S. Miller, Đề tài: “Vietnam Veterans Against the War”, 100-448092, 10 tháng giêng năm 1973; FBI, Giám đốc Đương Nhiệm gởi cho SAC, Albany, VVAW-IS-Revolutionary Activities, AIRTEL, 11 tháng giêng năm 1973.

4873  FBI, Giám đốc Đương Nhiệm gởi cho SAC, Albany, VVAW-IS-Revolutionary Activities, AIRTEL, 11 tháng giêng năm 1973.

4874  FBI, Giám đốc gởi cho Tòa Bạch Ốc…, TELETYPE, ƯU TIÊN, 11 tháng giêng năm 1973.

4875  FBI, Substantive Error Write-Up (Tường trình về sai danh từ), San Francisco, 12 tháng 3 năm 1973.

4876  FBI, SAC Chicago gởi cho Giám đốc Đương Nhiệm, VVAW-IS-RA [BỊ KIỂM DUYỆT],  ESP-X, AIRTEL,  3 tháng 3 năm 1973.

4877  Takahata [Cộng sản], 23 tháng 3 năm 1973, được nêu ra trong tài liệu của FBI, Legat Tokyo gởi cho Giám đốc Đương Nhiệm, TELETYPE, 8:30AM, KHẨN, 26 tháng 2 năm 1973.

4878  Akahata, 27 tháng 2 năm 1973; Asahi News, 28 tháng 2 năm 1973, Legat Tokyo gởi cho Giám đốc Đương Nhiệm, VVAW-IS-REVACT, TELETYPE, 02:30PM,  KHẨN,  3 tháng 3 năm 1973, RAR.

4879  FBI, Giám đốc Đương Nhiệm gởi cho SACS Chicago, Cincinnati và Los Angeles, VVAW, IS-REVACT…COTEL 2/21/73 captioned [BỊ KIỂM DUYỆT] espionage-X”, …TELETYPE, 7 tháng 3 năm 1973; Los Angeles gởi cho Giám đốc Đương Nhiệm, VVAW, IS-REVACT, 00:00, Chicago, TELETYPE, 10:55 PM, NITEL, 7 tháng 3 năm 1973.

4880  FBI, SAC Chicago gởi cho Giám đốc Đương Nhiệm, VVAW-IS-RA [BỊ KIỂM DUYỆT], ESP-X, AIRTEL, 3 tháng 3 năm 1973.

4881  VVAW, Tin Thơ Newsletter (không ngày tháng), trang 11.

*****

 

 

Một phản hồi to “Roger Canfield’s Americong #164”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Giới thiệu tác phẩm AMERICONG (MỸ-CỘNG) – Lê Bá Hùng | Ngoclinhvugia's Blog - 05/01/2016

    […] Roger Canfield’s Americong #164 […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: