Roger Canfield’s Americong #104

image002

Comrades in Arms

How the Americong Won the War in Vietnam

Against the Common Enemy— America

Copyright Roger Canfield, Ph.D.

1986-2012

No commercial transaction allowed except that approved by the author, copyright holder.

Obtain a prepublication release of a CD-R in Microsoft Word in ENGLISH at a discounted price of $15 from Roger Canfield Rogercan@pacbell.net at 7818 Olympic Way, Fair Oaks, CA 95628, 916-961-6718 or at http://americong.com.

Completely SEARCHABLE for any name, date, place or event of the War and its protesters.   

Cover: Design Stephen Sherman. Photos: Roger Canfield, March 2008. TOP: War protest Hawaii, February 1966 displayed at War Remnants (Crimes) Museum, Saigon. Bottom: Praetorian Guard

Các đồng chí cùng chiến tuyến

Làm thế nào MỹCộng thắng cuộc chiến Việt Nam

Chống kẻ Thù Chung – Mỹ

Giữ bản quyền Roger Canfield, Tiến Sĩ

1986-2012

Không được sử dụng vào mục đích thương mại nếu không có sự đồng ý của Tác giả, người giữ bản quyền.

Có thể mua một tiền bản dưới dạng CD-R Microsoft Word bằng Anh ngữ với giá đặc biệt US$15 ngay từ tác giả Roger Canfield  Rogercan@pacbell.net tại 7818 Olympic Way, Fair Oaks, CA 95628, 916-961-6718 hay tại  http://americong.com.

Hoàn toàn có thể TRA CỨU hoặc bằng tên, bằng ngày tháng hay biến cố liên quan đến cuộc Chiến cùng cả luôn bọn tham dự biểu tình .

******************************************************

* Tác giả giữ bản quyền © Roger Canfield 1986-2012

  • Lê Bá Hùng chuyển ngữ  (với sự chấp thuận của Tác giả)

 *****

Chương 104

Hiệp Ước Hòa Bình Nhân Dân 1071

 

  Từ ngày 11 đến 17 tháng 4 năm 1971, đoàn đại biểu American Friends Service Committee, AFSC  đã phối hợp với  Women’s International League for Peace and Freedom, WILPF  để vận động các thành viên của Hạ viện và Thượng viện nhằm kêu gọi họ ủng hộ “Hiệp ước Hòa bình Nhân Dân”.  3863  PCPJ và Jane Fonda cũng có bảo trợ cái “Hiệp ước Hòa bình Nhân dân” mà tên sinh viên lãnh tụ của National Students’ Association là David Ifshin và 15 tên khác sẽ ký tên ủng hộ tại Hà Nội vào đầu tháng 12 năm 1971. 3864  Việc phổ biến rộng rãi tin tức là các sinh viên Nam Việt đã tham dự trong việc soạn thảo Hiệp ước Hòa bình Nhân dân chỉ là láo khoét. Doug Hosteller, một gã ‘Mennonite’ làm việc cho tổ chức Vietnam Christian Service đã có gặp tên tự phong mình là Chủ tịch của một Hiệp hội Sinh viên Miền Nam không hề bao giờ có. Tên sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm là một đảng viên bí mật của Việt Cộng và sẽ là một tên từng hoan ca mừng đón cuộc xâm chiếm của Bắc Việt về sau này.

Hiệp ước Hòa bình Nhân dân với 9 điểm đã kêu gọi Mỹ phải rút quân ngay lập tức và toàn diện, loại bỏ chính phủ Thiệu-Kỳ của Nam Việt Nam, tiếp theo sẽ là phóng thích tù binh và ngưng bắn”. Hiệp ước đã “hứa” (và sau đó cũng đã vi phạm): một lệnh ngừng bắn, bảo đãm an toàn cho quân rút đi và cho các công chức Nam Việt, bầu cử dân chủ ở miền Nam (không ở miền Bắc) và độc lập cho  Lào và Kampuchia. Trong bản báo cáo hàng năm của 1971, Ủy ban Hạ viện House Committee on Internal Security về an ninh quốc nội đã có ý kiến, “Cái gọi là Hiệp ước này, mà có liên quan đến việc phải đàm phán với các đại diện của cộng sản Bắc Việt, đã hoàn toàn chỉ bảo vệ cho vị trí cộng sản tại Việt Nam”. Đã không hề có chỉ được một lời hứa nào cả được chúng tôn trọng.

Không ngừng bắn, không an toàn, không bầu cử và luôn cả không có chủ quyền. Một số đã vẫn tin bọn Cộng sản. Nhiều tên đã mong muốn chúng sẽ chiến thắng Mỹ và đồng minh.

Từ ngày 25 đến 27 tháng 6 năm 1971, People’s Coalition for Peace and Justice, PCPJ (Liên minh nhân dân vì Hòa bình và Công lý) sẽ tổ chức một hội nghị tại nhà thờ St Michaels ở Milwaukee, Wisconsin. Trong các chương trình nghị sự chính thì đã có việc phê chuẩn Hiệp ước Hòa bình Nhân dân, đề cao khẩu hiệu  “Định ngày” và hỗ trợ cho Huỳnh Tấn Mẫm, một sinh viên mà cũng là một điệp viên Việt Cộng được cho là đã soạn thảo Hiệp ước Hòa bình Nhân dân, 3865 trong khi chính Robert Greenblatt và Doug Hostetter mới là các tác giả với sự hướng dẫn của Hà Nội. PCPJ đã ấn định ngày 13 tháng 10 cho các cuộc biểu tình trên toàn quốc và ngày 6 tháng 11 cho một cuộc đi bộ quá khích tại Washington.

Trong khi đó thì cuộc biểu tình dự trù từ lâu cho tháng 4 cũng được đẩy mạnh …

*****

 

3863  Boston gởi cho Giám đốc, 5:49 sáng 4/10/71 NITEL , trang 2 tại FBI, FOIA, A, AFSC.

3864  CIA, FOIA, “Travel of U.S. student leaders to North Vietnam to negotiate a separate peace treaty”, 14 tháng chạp năm 1970, Công điện, số tham khảo: 1988-001490

3865  FBI, Indianapolis gởi cho Giám đốc, People’s Coalition for Peace and Justice, Đại hội Toàn quốc National Conference, Milwaukee, Wisconsin, AIRTEL, 9 tháng 7 năm 1971.

 

*****

Một phản hồi to “Roger Canfield’s Americong #104”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Giới thiệu tác phẩm AMERICONG (MỸ-CỘNG) – Lê Bá Hùng | Ngoclinhvugia's Blog - 05/01/2016

    […] Roger Canfield’s Americong #104 […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: