Roger Canfield’s Americong #110

image002

Comrades in Arms

How the Americong Won the War in Vietnam

Against the Common Enemy— America

Copyright Roger Canfield, Ph.D.

1986-2012

No commercial transaction allowed except that approved by the author, copyright holder.

Obtain a prepublication release of a CD-R in Microsoft Word in ENGLISH at a discounted price of $15 from Roger Canfield Rogercan@pacbell.net at 7818 Olympic Way, Fair Oaks, CA 95628, 916-961-6718 or at http://americong.com.

Completely SEARCHABLE for any name, date, place or event of the War and its protesters.   

Cover: Design Stephen Sherman. Photos: Roger Canfield, March 2008. TOP: War protest Hawaii, February 1966 displayed at War Remnants (Crimes) Museum, Saigon. Bottom: Praetorian Guard

Các đồng chí cùng chiến tuyến

Làm thế nào MỹCộng thắng cuộc chiến Việt Nam

Chống kẻ Thù Chung – Mỹ

Giữ bản quyền Roger Canfield, Tiến Sĩ

1986-2012

Không được sử dụng vào mục đích thương mại nếu không có sự đồng ý của Tác giả, người giữ bản quyền.

Có thể mua một tiền bản dưới dạng CD-R Microsoft Word bằng Anh ngữ với giá đặc biệt US$15 ngay từ tác giả Roger Canfield  Rogercan@pacbell.net tại 7818 Olympic Way, Fair Oaks, CA 95628, 916-961-6718 hay tại  http://americong.com.

Hoàn toàn có thể TRA CỨU hoặc bằng tên, bằng ngày tháng hay biến cố liên quan đến cuộc Chiến cùng cả luôn bọn tham dự biểu tình .

******************************************************

* Tác giả giữ bản quyền © Roger Canfield 1986-2012

  • Lê Bá Hùng chuyển ngữ  (với sự chấp thuận của Tác giả)

 *****

Chương 110

 Đáp Ứng Kêu Gọi Của Hà-nội

 

Các Nhóm Phản Chiến Cùng Thống Nhất Lại

 Để Tổ Chức Các Chiến Dịch Vào Xuân

 

Ngày 24 tháng 4 năm 1971 – chỉ ít hơn có hai tháng kể từ khi Xuân Thủy và mụ Bình đã đưa ra chỉ thị nhằm hướng dẫn cho ngày 6 tháng 3 của chúng – bọn NPAC Tờ-rốt-kít  bèn nhập chung với bọn CPUSA Sì-ta-li-nít mà từng chịu ảnh hưởng rất nhiều của đám Peoples Coalition for Peace and Justice ~ PCPJ. Rất nhanh, đám JPJ, NPAC, SMC, May Day Collective và Vietnam Veterans Against the War thậm chí rồi sẽ cùng dùng chung một địa chỉ để liên lạc – 1029 Vermont NW  tại Washington, D.C. Cái mặt trận mới này bèn đề xuất một “Chiến Dịch Vào Xuân” nhằm chống lại chiến tranh tại Việt Nam.

Vào ngày 24, Hồ Thu, Chủ tịch South Vietnam People’s Committee in Solidarity with the American People (Ủy ban Nhân dân miền Nam Việt Nam Đoàn kết với Nhân dân Mỹ ~ Việt Mỹ) đã đánh điện cho cả National Peace Action Alliance (Liên minh Hành động Hòa bình Quốc gia) và bọn đang ganh đua là People’s Alliance for Peace and Justice (Liên minh Nhân dân cho Hòa bình và Công lý) mà đám Vietnam Veterans Against the War (Việt Nam Cựu chiến binh Phản chiến) của Kerry trực thuộc. Hồ Thu “[đã] ca ngợi chiến dịch tấn công rộng rải vào xuân  … do sáng kiến của … các tổ chức tiến bộ …”  và nói: [Chúng tôi] đánh giá cao tầm ảnh hưởng của quý bạn … nhằm đấu tranh cho sự thống nhất và xem đó như là một đóng góp rất có giá trị … ”  3912

People’s Alliance for Peace and Justice (Liên minh Nhân dân cho Hòa bình và Công lý) đã chuẩn bị kỷ lưỡng và cung cấp nhà ở, huấn luyện về biều tình bất bạo động, về trợ giúp pháp lý cùng y tế. Hai tuần sinh hoạt từ ngày 24 tháng 4 đến 30 đã gồm có các cuộc biểu tình và vận động hành lang Quốc hội, Selective Service (Dịch vụ Chọn lọc), IRS, HEW và Bộ Tư pháp. Từ 1 dến 5 tháng 5 đã là những ngày bất tuân dân sự và cản trở chính phủ vào ngày 5 tháng 5. 3913 Ron Young, thuộc Fellowship for Reconciliation (Học bổng cho Hòa giải), có nói với tờ Washington Post là PCPJ đã quyên góp được qua điện thoại và trên các đường phố cũng như từ các người ‘Methodists’  và ‘Quakers’ số tiền $15.000 để dùng vào việc đóng quỷ tại ngoại. 3914

Cuộc biểu tình tại Capitol Mall, 24 Tháng 4 Năm 1971

Ngày 24 tháng 4, độ 250.000 người đã biểu tình tại Capitol Mall. John Kerry, một tay sĩ quan hải quân, vì không có đồng phục binh chủng của y, đã mặc tạm quân phục lục quân để nói chuyện với họ.

Đảng Cộng Sản Đã Có Mặt Và Có Ảnh Hưởng

Trong số các diễn giả đã có Abe Feinglass (CPUSA ~ Đảng CS Mỹ), Coretta King, Ralph Abernathy và Dân Biểu Bella Abzug (New York). Feinglass, Abzug và Abernathy đều đã từng nằm trong Đảng Cộng sản và các mặt trận Liên Xô, trong đó gồm cả World Peace Council, WPC (Hội đồng Hòa bình Thế giới), International Association of Democratic Lawyers, IADL (Hiệp hội Quốc tế về Các Luật gia Dân chủ), và World Federation of Trade Unions, WFTU (Liên đoàn Thế giới của các Công đoàn).

Thêm nữa Jack O’Dell, 3915  một phụ tá của cố Tiến sĩ Martin Luther King Jr, và của Mục sư Jesse Jackson đã từng được biết đến như là tay phụ trách về tổ chức của đảng CS Mỹ và từng là mối liên lạc với tình báo Liên Xô.

Feinglass, tên đứng bên cạnh Kerry trên khán đài để điều khiển chương trình 3916 đã là một phó chủ tịch của World Peace Council (Hội đồng Hòa bình Thế giới) mà đã bị KGB / Cộng sản Liên Xô (Đảng Cộng sản Liên Xô) kiểm soát và tài trợ. 3917 Trong vụ Anne Bailey, một thành viên VVAW tại Moscow bị hiếp dâm thì U.S. Peace Council (Hội đồng Hòa bình Mỹ) và đảng CS Mỹ đã cùng đứng về phía bảo vệ cảnh sát Liên Xô Moscow  mà đã rất là kém khã năng.

Khai trình của FBI trước Ủy ban An ninh Quốc nội đã tiết lộ sự kiện là KGB từng thao túng các cuộc biểu tình chống Việt Nam. National Council of American-Soviet Friendship (Hội đồng quốc gia hữu nghị Mỹ-Liên Xô) và US Peace Council (Hội đồng Hòa bình Mỹ) đều chỉ là những mặt trận của KGB mà thôi. 3918

Một số tên biểu tình, ăn mặc toàn vải bố rắc đầy máu giả đã đi dọc các hành lang Quốc hội, vừa đi vừa làm bộ than khóc đòi hỏi hòa bình. Trên thềm điện Capitol, John Conyers (Dân chủ -Michigan), Bella Abzug (Dân chủ -New York) và Ogden Reid (Cộng Hòa –New York) đã nói chuyện với đám biểu tình đang mãi rên rĩ như loài mèo hoang đang động đực (caterwauling). 3919

Từ Hà Nội, vào ngày 26 tháng 4, Đặng Thái Mai, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Nam Việt Đoàn kết với Nhân dân Mỹ (Việt Mỹ) đã chào đón cuộc  “tấn công mùa xuân 1971” và “củng cố sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam với nhân dân Mỹ.” Y ta hoan nghênh “hai nhà khoa học Mỹ tại Hà Nội, Arthur Galston của Yale và Ethan Singer [hoặc Singner] của Đại học Boston” và “nhiệt liệt đề cao phong trào phản chiến … mà đang phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Chào mừng các … người lao động, trí thức … giới trẻ, các bà mẹ và các phụ nữ, các tín đồ tôn giáo … các chính khách và các cán bộ”. Y nói, ” Cuộc tranh đấu … đã tạo ra một khích lệ lớn cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam …. ” 3920

Trong số báo Daily World ngày 27 tháng 4 năm 1971, dưới tựa đề “Notes on the Washington Rally”, John Kerry đã có trích dẫn kịch tác gia Cộng sản từng đoạt giải  Hòa bình Sì-ta-lin là Bertolt Brecht. “Quân đội của quý vị có một khuyết điểm – người lính của quý vị biết suy nghĩ. … Chúng tôi đã thực hiện một nhiệm vụ cuối cùng, để tìm và diệt di tích cuối cùng của cuộc chiến tranh man rợ này … “. Trên khán đài, ta thấy có: Peter, Paul và Mary cùng Mục sư Ralph Abernathy. Dưới  đám đông thì đã có đám  American Servicemen’s Union (Liên minh Quân nhân Mỹ) và các mặt trận cộng sản, Veterans of the Abraham Lincoln Brigade (Cựu Chiến binh Lữ đoàn Abraham Lincoln) và Veterans for Peace (Cựu chiến binh vì hòa bình). 3921

Cuộc đấu tranh trên mặt trận thứ hai đã rất là đáng kể. Khoảng 175 tới 185.000 người đã tụ tập tại Washington từ ngày 27 tới ngày 6 tháng 5 năm 1971.

Ngày May Day (Ngày Tháng 5) đã xẩy ra những cuộc biểu tình có tính cách dấn thân nhiều hơn so với các cuộc biểu tình tháng 4, nhưng chính phủ đã sẵn sàng.

Chấm dứt chiến tranh hay Lật Đổ Chính phủ: Những Ngày Tháng 5 Năm 1971

Bọn lãnh đạo May Day (Ngày Tháng 5) thuộc PCPJ đã thề sẽ “chấm dứt cuộc chiến hay lật đổ chính phủ” bằng cách chận nghẹt các nút giao thông và các cữa vô những công sở.

Chúng thảo kế hoạch với nhiều hành động hàng loạt, “kéo dài” tình trạng bất tuân dân sự, chận giao thông và chiếm đóng các tòa nhà, những “động lực” mà khã dỉ sẽ dẫn đến các cuộc tấn công bởi cảnh sát, rồi bạo lực và hàng loạt vụ bắt giữ – ngõ hầu khiến hệ thống tư pháp bị tê liệt. 3922 Trong khi riêng có tới 100.000 tên tụ hợp ở San Francisco thì biến chuyển chính thực sự thì lại đã xẩy ra tại Belly of the Beast (Bụng Thú)  ở Washington, DC.

Vào ngày 2 tháng 5, cảnh sát quyết định thu hồi giấy phép từng cấp cho 30.000 kẻ biểu tình.

Bắt Giữ Tập Thể

Trong vòng sáu giờ trong ngày 3 tháng 5, khoảng 7.000 người đã bị bắt vì đã đánh nhau với cảnh sát và chận nghẹt các ngã tư giao thông để nhằm lật đổ chính phủ. Trong một vụ, Abbie Hoffman và hai tên khác đã bị bắt khi đang dựng lên một rào cản bằng cây đã được đốt thành than, bằng gạch với chân kích thước dài 16 ‘feet’ rộng 2 ‘feet’ và cao ‘8 ‘feet’ tại Wisconsin Ave, NW và R Street. Hơi cay đã được sử dụng để chận một cuộc biểu tình tiến về Ngũ-giác-đài.

Vào ngày 4, 2.000 tên khác đã bị bắt giữ bên ngoài Bộ Tư pháp.

Vào ngày 5, bọn biểu tình đã buộc được điện Capitol phải đóng cửa và 1.000 tên đã bị bắt giữ. Con số bắt giam 7.000 tên đã là con số cao nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, kể cả trong thời Nội chiến Thứ Nhất. Tổng cộng đã có 14.517 vụ bắt giữ trong tất cả các cuộc nổi loạn của tháng 5.

Các vụ bắt giữ tập thể đã khiến không thể làm đúng các thủ tục cụ thể quy định bởi pháp luật theo từng vụ cá nhân. Nhiều mẫu đơn câu lưu đã không được điền đầy đủ. Do đó thẩm phán Harold Green đã ra lệnh phóng thích bọn chúng ngay lập tức mà không cần phải xét ​​xử.

Một số khi bị câu lưu không đúng thủ tục pháp lý sau đó đã nhận được $10.000 tiền bồi thường. Đúng thật là đi lãnh lương chỉ để phá rối hầu lật đổ chính phủ. Những gì KGB và GRU đã không thể tài trợ thì chính chính phủ Hoa Kỳ lại đã làm.

Tại Paris vào ngày 10 Tháng 5 năm 1971, Nguyễn Minh Vỹ, một thứ trưởng của Bắc Việt, đã tuyên bố các cuộc biểu tình đã là “một thành công lớn …. Thật khó để tìm thấy những danh từ để diễn tả cảm xúc của chúng tôi”.  3923

*****

3912  Phần nhấn mạnh được thêm. “Ho Thu Acclaims U.S. Antiwar Demonstrations,” Đài Phát Thanh Giải Phóng (Bất hợp pháp), 10:00 GMT, 27 tháng 4 năm 1971, văn khố của TTU được nêu ra bởi Rothrock, trang 138-139 ghi chú 12.

3913  Truyền đơn PCPJ,  “Join the Peoples Lobby; Come to Washington, April 24 To Stay, two days to two weeks”, Tháng 4 năm 1971.

3914  Paul Valentine, “Protesters Raise $15,000 For Demonstrators’ Bonds,” Washington Post, 5 tháng 5 năm 1971.  

3915  Bị nhận dạng như là một đảng viên của đảng CS Mỹ trong các phiên điều trần gọi nôm na là “Communist Party Operations or Organization in the South), HCUA, 1956. Cũng bị nhận dạng như là một đảng viên của Ủy ban Trung Ương  đảng CS Mỹ trong báo cáo 1961, HCUA. Cũng lãnh đạo mặt trận của đảng CS Mỹ, “Freedomways” magazine – See New Mobe study, 1970 và Hoover, khai chứng của FBI 1970, trang 71. Max Friedman nói với tác giả, 25 tháng 2 năm  2008.

3916  Như xem trên MSNBC’s “John Kerry: Bringing the War Home,”

3917  Max Phillip Friedman, “JOHN KERRY: AMBITION AND OPPORTUNISM,” winter Soldier Web site. http:/http://www.wintersoldier.com/staticpages/index.php?page=KGBKerry

Đọc thêm: Tiểu ban An Ninh Quốc Nội (Senate Internal Security Subcommittee ~SISS), phiên phúc trình Executive Session, “Extent of Subversion in Campus Disorders: Testimony of Max Phillip Friedman”, Phần 2, 15 tháng 10 năm 1969.

3918  Các phiên điều trần “Soviet Active Measures”,  Ủy ban Hạ viện House Permanent Select Committee on Intelligence, 13-14 tháng 7 năm 1982.

3919  Richard Halloran, “Sack-Clad Protesters in Capital Plead for Peace,” New York Times,  26 tháng 4 năm 1971.

3920  “Americans Attend Hanoi Solidarity Meeting”, Chương trình Tin Quốc tế của  Hanoi VNA , 16:33 GMT, 26 tháng 4 năm  1971, trang 8-10. Văn khố TTU được nêu trong sách của Rothrock, trang 144-5 ghi chú 18.

3921  “Notes on the Washington Rally,” The Daily World, 27 tháng 4 năm 1971, trang 11 tại wintersoldier.com… CDW0427_3.jpg

3922  Richard Starnes, “Troubled spring dawning,” Washington Daily News,  11 tháng 3 năm  1971; William Basham, “Second Anti-war Group to Camp Out near Mall,” Washington Star,  23  tháng 4 năm 1971.

3923  Pauline Rosen thuộc đảng CS Mỹ và Women Strike for Peace được viện dẫn trong  World Magazine, 26 tháng 6 năm 1971.

 *****

Một phản hồi to “Roger Canfield’s Americong #110”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Giới thiệu tác phẩm AMERICONG (MỸ-CỘNG) – Lê Bá Hùng | Ngoclinhvugia's Blog - 05/01/2016

    […] Roger Canfield’s Americong #110 […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: