INTERPRETATION & TRANSLATION FEES ~ LỆ PHÍ THÔNG NGÔN & THÔNG DỊCH

18 Th3

For more information, please check at

Đầy đủ chi tiết tại

http://vietenglishtranslation.wordpress.com/

Fees listed are for office hours (i.e. 8 am to 5 pm). Services rendered NOT during office hours will be billed DOUBLE.

For Interpretation

–     On-site Interpreting: (booked MORE than 24 hours ahead)

 • $30.00 /hr
 • Minimum 2 hours for every request

–      Message Relay: (booked MORE than 24 hours ahead)

 • $15.00 /for  every 15 minutes and under
 • Partial minutes will be rounded to 15 minutes

–     Telephone Interpreting: (booked MORE than 24 hours ahead)

 • $30.00 /for call of 30 minutes and under
 • Partial minutes will be rounded to 15 minutes

–       If request round trip travel is MORE than 50 kms,  50 cents for car use per km will be charged and every 50 kms of travel is equivalent with 1 hour of work (= $30.00). Extra kms shall be rounded to every 25 kms and charged accordingly (= $15.00)

–       Parking fees with receipt are to be re-imbursed

–     On-site Interpreting: (booked WITHIN 24 hours)

 • $45.00 /hr
 • Minimum 2 hours for every request

–      Message Relay: (booked WITHIN 24 hours)

 • $25.00 /for every 15 minutes and under
 • Partial minutes will be rounded to 15 minutes

–     Telephone Interpreting: (booked WITHIN 24 hours)

 • $45.00 /for call of 30 minutes and under
 • Partial minutes will be rounded to 15 minutes

     –      Request been cancelled WITHIN 24 hours will be charged for 2 hours

 For Translation

–       $30.00 per page (max 200 words)

–       $0.20 per word (page MORE than 200 words)

–       $45.00 per page for medical, legal and technical documents (max 200 words)

–       $0.35 per word of medical, legal or technical documents (page MORE than 200 words)

 

Thông Dịch

Lệ phí dưới đây áp dụng cho dịch vụ trong giờ văn phòng mở cữa (tức là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều). Ngoài những giờ này thì lệ phí sẽ bị tính gấp ĐÔI.

–     Tại chổ: (hẹn TRƯỚC 24 tiếng)

 • $30.00 /giờ
 • Tối thiểu 2 giờ lệ phí cho mổi lần

 –      Chuyển tin nhắn qua điện thoại: (hẹn TRƯỚC 24 tiếng)

 • $15.00 /cho mổi 15 phút hay ít hơn
 • Các phút quá sẽ bị tính khoán như là thêm 15 phút nữa

 –     Thông dịch qua điện thọai: (hẹn TRƯỚC 24 tiếng)

 • $30.00 /cho mổi 30 phút hay ít hơn
 • Các phút quá sẽ bị tính khoán như là thêm 15 phút nữa

 –       Nếu địa điểm thông dịch đi và về xa HƠN là 50 cây số thì phải trả lệ phí mổi cây số là  50 cents và mổi 50 cây số sẽ phải trả thêm lệ phí 1 giờ (= $30.00). Số cây số lẻ sẽ bị khoán theo mổi 25 cây số tương đương với phân nửa lệ phí giờ (= $15.00)

–       Lệ phí bải đậu xe phải được bồi hoàn khi có biên lai

 –     Thông dịch tại chổ: (hẹn TRONG VÒNG 24 giờ)

 • $45.00 /giờ
 • Tối thiểu 2 giờ lệ phí cho mổi lần

–      Chuyển tin nhắn qua điện thoại: (hẹn TRONG VÒNG 24 giờ)

 • $25.00 /cho mổi 15 phút hay ít
 • Các phút quá sẽ bị tính khoán như là thêm 15 phút nữa

–     Thông dịch qua điện thọai: (hẹn TRONG VÒNG 24 giờ)

 • $45.00 /cho mổi 30 phút hay ít hơn
 • Các phút quá sẽ bị tính khoán như là thêm 15 phút nữa

     –      Nếu hủy bỏ dịch vụ TRONG VÒNG 24 tiếng trước giờ hẹn thì vẫn phải trả lệ phí của 2 giờ làm việc

Chuyển ngữ

–       $30.00 mổi trang (tối đa 200 chữ)

–       $0.20 mổi chữ (nếu là trang với HƠN 200 chữ)

–       $45.00 mổi trang cho các tài liệu y khoa, luật pháp hay kỷ thuật (tối đa 200 chữ)

–       $0.35 mổi chữ (nếu là trang với HƠN 200 chữ) cho các tài liệu y khoa, luật pháp hay kỷ thuật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: